Uusimmat eduskunnan kirjelmät

EK 38/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017
EK 37/2017 vp
Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta
EK 36/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
EK 34/2017 vp
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
EK 33/2017 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016
EK 32/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 31/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
EK 30/2017 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
EK 29/2017 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016
EK 28/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 27/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
EK 26/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
EK 25/2017 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
EK 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
EK 23/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
EK 22/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
EK 21/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
EK 20/2017 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta
EK 19/2017 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2016
EK 18/2017 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
EK 17/2017 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
EK 16/2017 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016
EK 15/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
EK 14/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
EK 13/2017 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
EK 12/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030
EK 11/2017 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2016
EK 10/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2016 valtiopäiville
EK 9/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan vaalikauden 2015—2018 puoliväliraportti
EK 8/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
EK 7/2017 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
EK 6/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2016
EK 5/2017 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
EK 4/2017 vp
Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
EK 3/2017 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
EK 2/2017 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
EK 1/2017 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
EK 30/2016 vp
Valtiopäivien keskeyttäminen ja päättyminen sekä eduskunnan kokoontuminen vuoden 2017 valtiopäiville
EK 29/2016 vp
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
EK 28/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä
EK 27/2016 vp
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EK 26/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 25/2016 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2015
EK 24/2016 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015
EK 23/2016 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015
EK 22/2016 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015
EK 21/2016 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2015
EK 20/2016 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
EK 19/2016 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015
EK 18/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

 Kaikki eduskunnan kirjelmät

 Eduskunnan kirjelmä, EK

Asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa. (Vertaa "eduskunnan vastaus")

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja. (Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40, 68 §)

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.