Uusimmat eduskunnan kirjelmät

EK 8/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta
EK 7/2017 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
EK 6/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2016
EK 5/2017 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
EK 4/2017 vp
Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
EK 3/2017 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
EK 2/2017 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015
EK 1/2017 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015
EK 30/2016 vp
Valtiopäivien keskeyttäminen ja päättyminen sekä eduskunnan kokoontuminen vuoden 2017 valtiopäiville
EK 29/2016 vp
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
EK 28/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioesityksen (HE 134/2016 vp) täydentämisestä
EK 27/2016 vp
Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EK 26/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 25/2016 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2015
EK 24/2016 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2015
EK 23/2016 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2015
EK 22/2016 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015
EK 21/2016 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2015
EK 20/2016 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
EK 19/2016 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015
EK 18/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020
EK 17/2016 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015
EK 16/2016 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015
EK 15/2016 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2015
EK 14/2016 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
EK 13/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 12/2016 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015
EK 11/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.—31.12.2016
EK 10/2016 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2015
EK 9/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
EK 8/2016 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
EK 7/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen (HE 9/2016 vp) täydentämisestä
EK 6/2016 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2015
EK 5/2016 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2015 valtiopäiville
EK 4/2016 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015
EK 3/2016 vp
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2014
EK 2/2016 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014
EK 1/2016 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2014
EK 29/2015 vp
Eduskunnan pääsihteerin vaali
EK 28/2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
EK 27/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
EK 26/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
EK 25/2015 vp
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
EK 23/2015 vp
Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali
EK 22/2015 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi
EK 21/2015 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2014
EK 20/2015 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014
EK 19/2015 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014
EK 18/2015 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan vaali
EK 17/2015 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019

 Kaikki eduskunnan kirjelmät

 Eduskunnan kirjelmä, EK

Asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa. (Vertaa "eduskunnan vastaus")

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja. (Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40, 68 §)

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.