Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunnan kirjelmät

 Uusimmat eduskunnan kirjelmät

EK 34/2018 vp
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
EK 33/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
EK 32/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
EK 31/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
EK 30/2018 vp
Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko
EK 29/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 28/2018 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
EK 27/2018 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
EK 26/2018 vp
Asuntopolitiikan kehittämiskohteet
EK 25/2018 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
EK 24/2018 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
EK 23/2018 vp
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä
EK 22/2018 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017
EK 21/2018 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2017
EK 20/2018 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
EK 19/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
EK 18/2018 vp
Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017
EK 17/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
EK 16/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
EK 15/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi
EK 14/2018 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2017
EK 13/2018 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017
EK 12/2018 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017
EK 11/2018 vp
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2017
EK 10/2018 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
EK 9/2018 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
EK 8/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2017
EK 7/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
EK 6/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
EK 5/2018 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
EK 4/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
EK 3/2018 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016
EK 2/2018 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
EK 1/2018 vp
Äitiyslaki
EK 38/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2017
EK 37/2017 vp
Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta
EK 36/2017 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
EK 35/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
EK 34/2017 vp
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
EK 33/2017 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016
EK 32/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
EK 31/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
EK 30/2017 vp
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
EK 29/2017 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016
EK 28/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 toiseksi lisätalousarvioksi
EK 27/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
EK 26/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
EK 25/2017 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2016
EK 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
EK 23/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko

 Kaikki eduskunnan kirjelmät

 Eduskunnan kirjelmä, EK

Asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa hallitukselle tai valtioneuvostolle päätöksensä tai kannanottonsa muussa kuin hallituksen lakiesitystä tai kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa. (Vertaa "eduskunnan vastaus")

Eduskunnan kirjelmällä ilmoitetaan päätöksestä tai kannanotosta, joka koskee esim. valtion talousarviota, pääministerin valintaa, valtiopäivien keskeyttämistä ja päättämistä sekä valtiopäiville kokoontumista, valtioneuvoston selontekoa, kansanedustajan aloitteen hyväksymistä ja eräiden eduskunnan toimielinten vaaleja. (Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999/40, 68 §)

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.