Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
KAA 1/2016 vp
Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa
KAA 5/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 3/2015 vp
Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta
KAA 2/2015 vp
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
KAA 1/2015 vp
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta

 Käsitellyt kansalaisaloitteet

 Kansalaisaloite, KAA

​Vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä.

Kansalaisaloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut. (Kansalaisaloitelaki 12/2012, 4 §)

Huom. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnan käsittelyyn otetut kansalaisaloitteet on merkitty tunnuksella M, ei KAA.

Myös ennen valtiopäiviä 2015 eduskunnalle annetut kansalaisaloitteet näet alla olevan linkin takaa.