Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 53/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tornionjoen lohikuolemien syyn selvittämisestä
KK 52/2019 vp
Kirjallinen kysymys nopeusrajoituksen ilmoittamisesta automaattisen nopeusvalvonnan yhteydessä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta
KK 51/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähköpotkulautojen turvallisuudesta
KK 50/2019 vp
Kirjallinen kysymys kaikkien luonnollisten ja oikeushenkilöiden lakiin perustuvasta velvollisuudesta tehdä tilitys hallinnassaan olleista toisen varoista
KK 49/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhusten ja pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden ulkoiluttamisen toteutumisesta
KK 48/2019 vp
Kirjallinen kysymys Valamon omavalmisteisen ehtoollisjuoman käytöstä
KK 47/2019 vp
Kirjallinen kysymys kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuuden tilasta
KK 46/2019 vp
Kirjallinen kysymys Saimaan verkkokalastuskiellon jatkamisesta elokuun loppuun
KK 45/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimenpiteistä viranomaisten maalittamiseen puuttumiseksi
KK 44/2019 vp
Kirjallinen kysymys ammattiin opiskelevien nuorten maksuvaikeuksista opintolainan takaisinmaksussa
KK 43/2019 vp
Kirjallinen kysymys uuden aselain ohjeistuksesta
KK 42/2019 vp
Kirjallinen kysymys sotaorpojen kuntoutuksesta
KK 41/2019 vp
Kirjallinen kysymys tekniikan alan yliopistojen yhteistyön turvaamisesta
KK 40/2019 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren ja Suomenlahden rehevöitymisen ehkäisemisestä
KK 39/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tenojoen kalastuslupien myynnin laillisuudesta
KK 38/2019 vp
Kirjallinen kysymys hoiva-alojen koulutuksen laadun varmistamisesta ja hoitajamitoituksen korotuksen käytännön toteutuksesta
KK 37/2019 vp
Kirjallinen kysymys eläinten laittomaan verkkokauppaan puuttumisesta
KK 36/2019 vp
Kirjallinen kysymys kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä
KK 35/2019 vp
Kirjallinen kysymys vieraslajien kitkemisestä teiden varsilta
KK 34/2019 vp
Kirjallinen kysymys rahanpesulainsäädännön aiheuttamasta taakasta mikroyrityksille
KK 33/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kiteen sahan sulkemisesta ja Pohjois-Karjalan työllisyystilanteesta
KK 32/2019 vp
Kirjallinen kysymys virallisesta anteeksipyynnöstä pakkosteriloinnin uhreille
KK 31/2019 vp
Kirjallinen kysymys alkoholiverotuksesta
KK 30/2019 vp
Kirjallinen kysymys keliakiakorvauksen palauttamisesta ja tilanteen selvittämisestä
KK 29/2019 vp
Kirjallinen kysymys vähemmistöomistajien asemasta Aiko Academy Oy:n koulutuksissa
KK 28/2019 vp
Kirjallinen kysymys soidensuojelusta
KK 27/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotihoidon työntekijöiden pysäköinnistä
KK 26/2019 vp
Kirjallinen kysymys huonosta sisäilmasta sairastuneiden ja oireilevien työelämäosallisuudesta
KK 25/2019 vp
Kirjallinen kysymys tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta EU:n rakennerahastovarojen kansallisesta jaosta
KK 24/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotihoidon työntekijöiden pysäköintiluvista
KK 23/2019 vp
Kirjallinen kysymys juhannuskokkojen sallimisesta viranomaisharkinnalla
KK 22/2019 vp
Kirjallinen kysymys ryöstettyjen vainajien palauttamisesta Ruotsista kotiseurakuntiin
KK 21/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista
KK 20/2019 vp
Kirjallinen kysymys Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöongelmista
KK 19/2019 vp
Kirjallinen kysymys opiskelijoiden silmälasihankinnoista
KK 18/2019 vp
Kirjallinen kysymys perusopetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksesta
KK 17/2019 vp
Kirjallinen kysymys jo maassa oleviin ja ulkomailta Suomeen palaaviin vierastaistelijoihin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistuvista hallituksen toimista sekä kyseiseen ongelmaan liittyvistä turvallisuusuhkista
KK 16/2019 vp
Kirjallinen kysymys postin kirjejakelusta
KK 15/2019 vp
Kirjallinen kysymys Omakanta-palvelusta
KK 14/2019 vp
Kirjallinen kysymys Hätäkeskuslaitoksen riittävistä määrärahoista sekä henkilöstön saatavuudesta ja työhyvinvoinnista
KK 13/2019 vp
Kirjallinen kysymys C-hepatiitin hoidon ja ennaltaehkäisyn resursoinnista
KK 12/2019 vp
Kirjallinen kysymys perhehoitajan korvausten vaikutuksesta lapsen opintorahaan
KK 11/2019 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
KK 10/2019 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta
KK 9/2019 vp
Kirjallinen kysymys rantaradan parantamisesta ja kehittämisestä
KK 8/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen suurpetopolitiikasta
KK 7/2019 vp
Kirjallinen kysymys vammaisen potilaan hoidon rajaamisesta terveydenhuollossa
KK 6/2019 vp
Kirjallinen kysymys koulujen sisäilmaongelmista sairastuneiden oppilaiden mahdollisuudesta opiskella ja saada taloudellista turvaa
KK 5/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kaunisvaaran kaivoksen toiminnasta Tornion-Muonionjoen vesistöalueella
KK 4/2019 vp
Kirjallinen kysymys tulevien tietoverkkojen turvallisuudesta

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.