Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 4/2019 vp
Kirjallinen kysymys tulevien tietoverkkojen turvallisuudesta
KK 3/2019 vp
Kirjallinen kysymys sanan- ja mielipiteenvapaudesta
KK 2/2019 vp
Kirjallinen kysymys äänioikeuden toteutumisesta varusmiespalveluksen aikana
KK 1/2019 vp
Kirjallinen kysymys Turun saariston postinjakelun heikentämisestä
KK 704/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkopuolisen selvityksen tekemisestä poliisin hallintorakenteen muutoksesta
KK 703/2018 vp
Kirjallinen kysymys näytteenottotyötä tekevien pätevyysvaatimusten ja täydennyskoulutuksen kansallisen suosituksen laatimisesta
KK 702/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuloverolain muuttamisesta urheilijoiden tulojen rahastoinnin joustavoittamiseksi
KK 701/2018 vp
Kirjallinen kysymys arvonlisäveron alarajan nostoon liittyvästä selvityksestä
KK 700/2018 vp
Kirjallinen kysymys tulorekisterilain harrasteseuroille aiheuttamista ongelmista
KK 699/2018 vp
Kirjallinen kysymys kilpailupalkintojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulorekisteriin
KK 698/2018 vp
Kirjallinen kysymys Oravaistentien kunnossapidon parantamisesta ja Alahärmän ja Oravaisten raja-alueen liikenneyhteyksistä
KK 697/2018 vp
Kirjallinen kysymys kuntien oikeudesta kieltää kaivostoiminta alueellaan
KK 696/2018 vp
Kirjallinen kysymys itsensä työllistäjien saattamisesta osaksi työlainsäädäntöä
KK 695/2018 vp
Kirjallinen kysymys Traficomin puhelin- ja verkkopalveluissa ilmenneiden ongelmien korjaamisesta
KK 694/2018 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen tilanteesta
KK 693/2018 vp
Kirjallinen kysymys linja-autojen kabotaasiliikenteestä
KK 692/2018 vp
Kirjallinen kysymys malminetsinnän kieltämisestä luonnonsuojelualueilla
KK 691/2018 vp
Kirjallinen kysymys kirjeäänestyksen käytännöistä
KK 690/2018 vp
Kirjallinen kysymys lastentarhanopettajien ja opettajien riittävyydestä Itä-Suomessa
KK 689/2018 vp
Kirjallinen kysymys aktiivimallin perumisesta ja muista toimenpiteistä sen tuomien epäkohtien ja ongelmien korjaamiseksi sekä niiden työttömien työnhakijoiden tilanteesta, joilla on työ- tai toimintakykyä alentava sairaus tai toimintakyvyn rajoite
KK 688/2018 vp
Kirjallinen kysymys tartuntatautilain 3 ja 48 §:n selkeyttämisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin toimijoiden tiedottamisesta epäselvissä tilanteissa liittyen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden rokottamiseen
KK 687/2018 vp
Kirjallinen kysymys kurdien tilanteesta Turkissa
KK 686/2018 vp
Kirjallinen kysymys tulorekisterin toimivuudesta
KK 685/2018 vp
Kirjallinen kysymys afrikkalaistaustaisten kokemasta syrjinnästä Suomessa
KK 684/2018 vp
Kirjallinen kysymys verovelan perimisestä varattomasta kuolinpesästä
KK 683/2018 vp
Kirjallinen kysymys kustannustehokkaampien rinnakkaislääkkeiden edistämisestä lääkehoidossa
KK 682/2018 vp
Kirjallinen kysymys laivojen pohjien puhdistamisesta
KK 681/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuomarien koulutuksesta huoltoriita-asioissa
KK 680/2018 vp
Kirjallinen kysymys Meri-Lapin alueen huumeongelmasta
KK 679/2018 vp
Kirjallinen kysymys tuomioistuinlaitoksen resurssien turvaamisesta ja kansalaisten oikeusturvan takaamisesta
KK 678/2018 vp
Kirjallinen kysymys selvityksestä sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten nykytilanteesta ja tarpeista
KK 677/2018 vp
Kirjallinen kysymys audionomien koulutuksesta
KK 676/2018 vp
Kirjallinen kysymys Meri-Lapin lentoyhteyksien turvaamisesta
KK 675/2018 vp
Kirjallinen kysymys teknisen työn asemasta ja opiskelijoiden teknisten valmiuksien parantamisesta
KK 674/2018 vp
Kirjallinen kysymys Pääesikunnan päätöksestä poissulkea kaikki diabeetikot varusmiespalveluksesta
KK 673/2018 vp
Kirjallinen kysymys arpajaislain vastaisen markkinoinnin estämisen toimenpiteistä
KK 672/2018 vp
Kirjallinen kysymys lääkehävikin vähentämisestä
KK 671/2018 vp
Kirjallinen kysymys saattohoidon laadun ja saatavuuden parantamisesta Suomessa ja saattohoitolainsäädännön aikaansaamisesta
KK 670/2018 vp
Kirjallinen kysymys Sanoma-konserniin kuuluvien toimijoiden määräävän markkina-aseman käytöstä ja merkityksestä suomalaisessa musiikkiteollisuudessa
KK 669/2018 vp
Kirjallinen kysymys antibioottiresistenssin ehkäisemisestä
KK 668/2018 vp
Kirjallinen kysymys lentoliikenteen polttoaineen sekoitevelvoitteesta
KK 667/2018 vp
Kirjallinen kysymys kaivostoiminnan verotuksesta
KK 666/2018 vp
Kirjallinen kysymys yritysten voitontavoittelusta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa
KK 665/2018 vp
Kirjallinen kysymys ns. takaajalainan lainmukaisuudesta pikaluottomarkkinoilla
KK 664/2018 vp
Kirjallinen kysymys verokuitti.fi-sivustoa vastaavan tiedotuspalvelun kehittämisestä
KK 663/2018 vp
Kirjallinen kysymys tulorekisterin käytössä ilmenneistä ongelmista
KK 662/2018 vp
Kirjallinen kysymys kirjastoautotoiminnan tukemisesta
KK 661/2018 vp
Kirjallinen kysymys puurakentamiseen panostamisesta
KK 660/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kriisinhallintakeskuksen siirrosta
KK 659/2018 vp
Kirjallinen kysymys matalan kynnyksen työtoiminnan kohtelusta aktiivimallissa

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.