Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 527/2017 vp
Kirjallinen kysymys yliopistojen kielipolitiikasta
KK 526/2017 vp
Kirjallinen kysymys valtion työpaikkojen alueellistamisesta sekä Joensuun vahvuuksista tuomioistuinvirastoa perustettaessa
KK 525/2017 vp
Kirjallinen kysymys maatalousyrittäjyyden harjoittamisen helpottamisesta
KK 524/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen ja Ruotsin poliisien yhteispartiointihankkeen ongelmista
KK 523/2017 vp
Kirjallinen kysymys asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähentämisestä pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa
KK 522/2017 vp
Kirjallinen kysymys sosiaalisten yritysten lainsäädännöstä
KK 521/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulukuvausten korkeista kustannuksista lapsiperheille ja lasten arjessa tapahtuvan markkinoinnin hillitsemisestä
KK 520/2017 vp
Kirjallinen kysymys puheterapeuttien tilanteesta Pohjois-Karjalassa
KK 519/2017 vp
Kirjallinen kysymys influenssarokotteen säätämisestä reseptivapaaksi
KK 518/2017 vp
Kirjallinen kysymys kotisairaalahoidon asiakasmaksujen sisällyttämisestä terveydenhuollon maksukattoon
KK 517/2017 vp
Kirjallinen kysymys Perämeren kalakantojen hoidon kestävyydestä ja osakaskuntien yksityisomaisuuden suojasta
KK 516/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista Afganistaniin
KK 515/2017 vp
Kirjallinen kysymys tasoristeysten turvallisuuspuutteiden ratkaisemisesta
KK 514/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien valvonnasta
KK 513/2017 vp
Kirjallinen kysymys HCT-ajoneuvoja koskevasta sääntelystä
KK 512/2017 vp
Kirjallinen kysymys hypokoirien rinnastamisesta muihin avustajakoiriin
KK 511/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuusongelmista
KK 510/2017 vp
Kirjallinen kysymys opiskelijavalintojen pisteytystyökalusta
KK 509/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan palauttamisesta kesken työlupaprosessin
KK 508/2017 vp
Kirjallinen kysymys arpajaislain uudistuksen toisen vaiheen käynnistämisestä
KK 507/2017 vp
Kirjallinen kysymys öljyretikan käytöstä kerääjäkasvina
KK 506/2017 vp
Kirjallinen kysymys liikuntapalvelujen alennetun arvonlisäverokannan laajentamisesta
KK 505/2017 vp
Kirjallinen kysymys potilasasiakirjojen virheistä
KK 504/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteutumisesta
KK 503/2017 vp
Kirjallinen kysymys Euroopan tasa-arvoindeksistä ja sen mittarien toteutumisesta Suomessa
KK 502/2017 vp
Kirjallinen kysymys yrittäjän puolison ja samassa taloudessa asuvan lapsen työttömyysturvan epäkohdan korjaamisesta
KK 501/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoina olevien tai juuri oleskeluluvan saaneiden lasten siirrosta pois kotikunnastaan Sipoossa
KK 500/2017 vp
Kirjallinen kysymys sukupuolten tasa-arvoasenteista arabimaissa
KK 499/2017 vp
Kirjallinen kysymys vaihto-oppilasjärjestöjen tukemisesta
KK 498/2017 vp
Kirjallinen kysymys opintotuen tulorajojen korottamisesta
KK 497/2017 vp
Kirjallinen kysymys avustajakoirien hankinnan ja käytön taloudellisesta tukemisesta
KK 496/2017 vp
Kirjallinen kysymys kehitysvammaisten työllisyysasteen nostamisesta ja tuetusta oppisopimuksesta
KK 495/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoki Oy:n velvoitteista kansallisen kalatiestrategian toteuttamisessa
KK 494/2017 vp
Kirjallinen kysymys palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja kivun hoidosta lääketieteen ja terveydenhuollon koulutusrakenteissa
KK 493/2017 vp
Kirjallinen kysymys kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuudesta muistisairaille
KK 492/2017 vp
Kirjallinen kysymys rikosrekisteriotteen vaatimisesta vanhustyötä tekeviltä
KK 491/2017 vp
Kirjallinen kysymys vesilain muuttamisesta vesivoimayhtiöiden aiheuttamien kalahaittojen vähentämiseksi
KK 490/2017 vp
Kirjallinen kysymys valtakunnallisesta Omakanta-palvelusta
KK 489/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kajaanin lukion kuvataidelinjan erityistehtävälupahakemuksen epäämisen vaikutuksista
KK 488/2017 vp
Kirjallinen kysymys ensiaputaitojen opettamisesta peruskoulussa
KK 487/2017 vp
Kirjallinen kysymys palkkatukien maksatusten viivästymisestä
KK 486/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsen edun arvioinnista ulkomaalaislain soveltamisessa
KK 485/2017 vp
Kirjallinen kysymys energiakatselmuksen, kuntoarvion ja -tutkimuksen sekä korjaussuunnittelun saattamisesta kotitalousvähennyksen piiriin
KK 484/2017 vp
Kirjallinen kysymys Omakanta-palvelun 10 vuoden ikärajasta
KK 483/2017 vp
Kirjallinen kysymys vaarallisten tasoristeysten poistamisesta
KK 482/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsivaikutusten arvioinnista alkoholilain kokonaisuudistuksessa
KK 481/2017 vp
Kirjallinen kysymys ajokortin myöntämisen edellytyksistä poikkeusluvalla
KK 480/2017 vp
Kirjallinen kysymys huoltajien oikeudesta saada alaikäisen huollettavan terveystietoja
KK 479/2017 vp
Kirjallinen kysymys puolustusministeriön Turvallisuuskomitean salaisesta asiantuntijaryhmästä
KK 478/2017 vp
Kirjallinen kysymys tyttöjen silpomisten ehkäisemisestä ja rikosvastuun toteutumisesta

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.