Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 129/2019 vp
Kirjallinen kysymys kuntien sisäilmaongelmaisten rakennusten alaskirjauksien kohtuullistamisesta
KK 128/2019 vp
Kirjallinen kysymys sijaisvanhemman oikeudesta vahingonkorvaukseen adoption rauetessa
KK 125/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähkötupakkana poltettavien makunesteiden myynnin lopettamisesta
KK 124/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallitusohjelmassa olevasta vihapuhekirjauksesta
KK 123/2019 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuusvarmuuden turvaamisesta
KK 122/2019 vp
Kirjallinen kysymys oppimateriaalien päivittämisestä tutkimustietoon perustuvaksi Itämeren ravinnekuormituksen osalta
KK 121/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimista vanhuspalveluiden turvaamiseksi
KK 120/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen tavoitteista ja tahtotilasta Al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten suhteen
KK 119/2019 vp
Kirjallinen kysymys lakisääteistä asevelvollisuutta suorittaneiden varusmiesten lisävakuutusturvan myöntämisestä taannehtivasti onnettomuuksissa menehtyneiden varusmiesten edunsaajille ja onnettomuuksissa loukkaantuneille ja vammautuneille varusmiehille
KK 118/2019 vp
Kirjallinen kysymys varusmies- ja siviilipalveluksen eläkekertymästä
KK 117/2019 vp
Kirjallinen kysymys varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamisesta
KK 116/2019 vp
Kirjallinen kysymys 68 vuotta täyttäneiden työterveyshuollosta
KK 115/2019 vp
Kirjallinen kysymys merenalaisen luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta
KK 114/2019 vp
Kirjallinen kysymys kiinteistöverolain 13 a §:n soveltamisalan laajentamisesta yleishyödyllisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin
KK 113/2019 vp
Kirjallinen kysymys television antennilähetysten siirtymisestä HD-tekniikkaan
KK 112/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotihoidon kehittämisestä
KK 111/2019 vp
Kirjallinen kysymys puolustushallinnon kiinteistöuudistuksesta
KK 110/2019 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen opettajien tarvekartoituksesta ja koulutusmäärien riittävyydestä
KK 109/2019 vp
Kirjallinen kysymys kilpirauhaspotilaiden hoidon saatavuudesta
KK 108/2019 vp
Kirjallinen kysymys susiongelman kitkemisestä
KK 107/2019 vp
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten poliittisesta hyväksikäytöstä päiväkodeissa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa
KK 106/2019 vp
Kirjallinen kysymys sotaveteraanien leskille tarjotusta tuesta
KK 105/2019 vp
Kirjallinen kysymys Tanssin talon toimintaedellytysten tukemisesta
KK 104/2019 vp
Kirjallinen kysymys hoitajamitoituksen 0,7 lakiin saattamisen aikataulusta ja hallituksen muista toimenpiteistä vanhustenhoidon laadun parantamiseksi
KK 103/2019 vp
Kirjallinen kysymys sähkömoottoripyörien verotuksen alentamisesta vähintään sähköautojen tasolle sekä moottoripyörien verotuksen muuttamisesta CO2-pohjaiseksi
KK 102/2019 vp
Kirjallinen kysymys jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksen vaikutuksesta Suomen puolustuskykyyn
KK 101/2019 vp
Kirjallinen kysymys Postin nykytilasta ja omistajaohjauksesta
KK 100/2019 vp
Kirjallinen kysymys tiesuolauksen pilaamien maiden ja niiden kiinteistöjen vahinkojen oikeudenmukaisesta korvaamisesta omistajille
KK 99/2019 vp
Kirjallinen kysymys ajokortin kelpaamisesta henkilötodistukseksi
KK 98/2019 vp
Kirjallinen kysymys veteraanipalveluiden saatavuudesta tiedottamisesta rintamaveteraaneille ja palveluiden saatavuuden varmistamisesta
KK 97/2019 vp
Kirjallinen kysymys liikennekuolemien puolittamisesta vuoteen 2020 mennessä
KK 96/2019 vp
Kirjallinen kysymys Mercosur-sopimuksen hyväksymisestä
KK 95/2019 vp
Kirjallinen kysymys Postin työehtojen polkemisesta
KK 94/2019 vp
Kirjallinen kysymys puheterapeuttien koulutuksen lisäämisestä
KK 93/2019 vp
Kirjallinen kysymys työasuntovähennyksen laajentamisesta
KK 92/2019 vp
Kirjallinen kysymys kutsuntojen laajentamisesta
KK 91/2019 vp
Kirjallinen kysymys terapiatakuun toimeenpanosta
KK 90/2019 vp
Kirjallinen kysymys ylioppilaskunnan jäsenyydestä
KK 89/2019 vp
Kirjallinen kysymys lääkärien koulutusmäärästä
KK 88/2019 vp
Kirjallinen kysymys toimista Amazonin sademetsän tuhoamisen estämiseksi ja suojelemiseksi
KK 87/2019 vp
Kirjallinen kysymys potilaiden aseman parantamisesta potilasvahinkotapauksissa
KK 86/2019 vp
Kirjallinen kysymys eläkeputkeen eli työttömyysturvan lisäpäiviin tehtyjen ja suunniteltujen leikkausten vaikutuksista
KK 85/2019 vp
Kirjallinen kysymys ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä
KK 84/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kela-korvattavien reseptilääkkeiden käyttäjiltä perittävän 50 euron alkuomavastuun poistamisesta
KK 83/2019 vp
Kirjallinen kysymys alkoholilain markkinointirajoitusten soveltamisesta
KK 82/2019 vp
Kirjallinen kysymys liputussuosituksesta suomalaisen ruoan päivänä
KK 81/2019 vp
Kirjallinen kysymys Amazonin sademetsän suojelusta
KK 80/2019 vp
Kirjallinen kysymys kuntien käytännöstä ohjata toimeentulotukiasiakkaita ensisijaisesti seurakuntien ruoka-avun piiriin
KK 79/2019 vp
Kirjallinen kysymys rahapeliautomaattien hajasijoittelun lopettamisesta ja rahapelihaittojen ehkäisemisestä
KK 78/2019 vp
Kirjallinen kysymys päällystevaurioiden aiheuttamien vahinkojen korvauksista tien käyttäjille

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.