Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 323/2019 vp
Kirjallinen kysymys kääntymispaikkaa osoittavasta liikennemerkistä metsäauto- ja yksityisillä teillä
KK 322/2019 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelusta
KK 321/2019 vp
Kirjallinen kysymys ajoneuvojen rengasvalintojen vaikutuksista tiestöön ja ympäristöön
KK 320/2019 vp
Kirjallinen kysymys Ei myytävänä -kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksyttyjen lausumien johdosta tehdyistä toimista
KK 319/2019 vp
Kirjallinen kysymys Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksen karsimisesta
KK 318/2019 vp
Kirjallinen kysymys korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen käytöstä
KK 317/2019 vp
Kirjallinen kysymys Unkarissa toimivan Civil Radion lakkauttamisesta ja suomalaisten yhteisöradioiden toimintamahdollisuuksista
KK 316/2019 vp
Kirjallinen kysymys aloituspaikkojen lisäämisestä ja tutkintotavoitteiden nostamisesta Helsingin ja Uudenmaan korkeakouluissa
KK 315/2019 vp
Kirjallinen kysymys Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön määrärahoista palveluiden laajentamiseksi ammattikorkeakouluopiskelijoille
KK 314/2019 vp
Kirjallinen kysymys sotilaiden työaikalain uudistamisesta
KK 313/2019 vp
Kirjallinen kysymys lohikantojen turvaamisesta tulevaisuudessa
KK 312/2019 vp
Kirjallinen kysymys omaishoitajien valmennuksen yhdenvertaisuudesta
KK 311/2019 vp
Kirjallinen kysymys mikromekaniikan ja kelloseppätaitojen osaamisen tulevaisuudesta Suomessa
KK 310/2019 vp
Kirjallinen kysymys Postin jakeluongelmien vaikutuksesta työttömyysturvaan
KK 309/2019 vp
Kirjallinen kysymys vesistöjen säännöstelylupien uudistamistarpeista
KK 308/2019 vp
Kirjallinen kysymys verovarojen käyttämisestä vihapuhehankkeisiin ja -kampanjoihin
KK 307/2019 vp
Kirjallinen kysymys lumen mereen kaatamisen kieltämisestä
KK 306/2019 vp
Kirjallinen kysymys kotitalousvähennyksiin oikeuttavista palveluista
KK 305/2019 vp
Kirjallinen kysymys toimenpiteistä kehitysvammaisten työllistymisen lisäämiseksi
KK 304/2019 vp
Kirjallinen kysymys testattujen talvirenkaiden pakollisiksi asettamisesta
KK 303/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen rahoitusasemasta Schengen-ulkorajavalvonnassa
KK 302/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen Islannin mallista lasten harrastustoiminnassa
KK 301/2019 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta
KK 300/2019 vp
Kirjallinen kysymys terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnista
KK 299/2019 vp
Kirjallinen kysymys karjatilojen salmonellavakuutuksen valtiontuesta
KK 298/2019 vp
Kirjallinen kysymys huoltajakertymästä syntyvyyden tueksi
KK 297/2019 vp
Kirjallinen kysymys Irakin tilanteesta
KK 296/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen ajamasta turvapaikkapolitiikasta EU:ssa
KK 295/2019 vp
Kirjallinen kysymys Postin palveluiden varmistamisesta
KK 294/2019 vp
Kirjallinen kysymys työperäisestä oleskeluluvasta kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön estämisestä
KK 293/2019 vp
Kirjallinen kysymys pikavippiyhtiöiden toiminnan rajoittamisesta
KK 292/2019 vp
Kirjallinen kysymys Perussuomalaiset Nuoret ry:n valtionavustuksen lopettamisesta ja avustuksen takaisinperinnästä
KK 291/2019 vp
Kirjallinen kysymys poliisin vakuutusturvatason varmistamisesta
KK 290/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen lipun hyväksymisestä osana poliisien ja vankeinhoidon virka-asuja
KK 289/2019 vp
Kirjallinen kysymys omaishoitajien jaksamisen varmistamisesta
KK 288/2019 vp
Kirjallinen kysymys uusista opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä peruskoulussa
KK 287/2019 vp
Kirjallinen kysymys Yleisradion ohjelmatarjonnasta
KK 286/2019 vp
Kirjallinen kysymys aluehallintovirastojen tarkastuksista sekä vanhustenhoidossa esiin nousseista epäkohdista ja laiminlyönneistä
KK 285/2019 vp
Kirjallinen kysymys toisen asteen tutkinnon opiskelusta Ruotsissa ja sen vaikutuksesta kunnan valtionosuuteen
KK 284/2019 vp
Kirjallinen kysymys kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvien tietojen julkisuudesta
KK 283/2019 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen toimenpiteistä lasten seksuaalisen hyväksikäytön lopettamiseksi
KK 282/2019 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisestä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta
KK 281/2019 vp
Kirjallinen kysymys Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan työllisyystilanteesta
KK 280/2019 vp
Kirjallinen kysymys oikeudenkäyntien häirinnästä ja painostamisesta
KK 279/2019 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikkaa hakevien sotilaskarkurien pikakäännytyksestä
KK 278/2019 vp
Kirjallinen kysymys varusmiesten oikeusturvasta ja lisälainsäädännön tarpeesta
KK 277/2019 vp
Kirjallinen kysymys Savo-Karjalan tieverkon tilasta
KK 276/2019 vp
Kirjallinen kysymys rahankeräysluvan tarpeesta päästökompensaatiolle
KK 275/2019 vp
Kirjallinen kysymys kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien sähköverosta
KK 274/2019 vp
Kirjallinen kysymys Suomen rahapelijärjestelmästä ja pelihaittojen ehkäisystä

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.