Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 235/2017 vp
Kirjallinen kysymys postipalveluista huoltovarmuuden näkökulmasta
KK 234/2017 vp
Kirjallinen kysymys tekstiviestin lähettämisestä hätäkeskukseen vaaran uhatessa ja vaara- tai onnettomuustilanteessa
KK 233/2017 vp
Kirjallinen kysymys vammaispalveluasetuksen mukaisten kuljetuspalveluiden laajentamisesta epilepsiaa sairastavalle
KK 231/2017 vp
Kirjallinen kysymys Leppäveden vedenkorkeuden säätelystä
KK 230/2017 vp
Kirjallinen kysymys valmisteverotuslain ilmoitusvelvollisuuden keventämisestä
KK 229/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkekorvausten leikkausten vaikutuksista pienituloisten pitkäaikaissairaiden mahdollisuuteen käyttää tehokkaimpia lääkkeitä
KK 228/2017 vp
Kirjallinen kysymys merimetsokannan hillitsemisestä poikkeusluvin
KK 227/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen menettelytavoista Unescon hallintoneuvostossa
KK 226/2017 vp
Kirjallinen kysymys järvien kemiallisesta puhdistamisesta
KK 225/2017 vp
Kirjallinen kysymys harmaan talouden ja laittoman kabotaasiliikenteen valvonnasta ja torjunnasta linja-autoliikenteessä
KK 224/2017 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelun jälkihuollon turvaamisesta Kelan päätöksenteossa
KK 223/2017 vp
Kirjallinen kysymys yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta ja asiakkaiden oikeuksista
KK 222/2017 vp
Kirjallinen kysymys kivunlievityksestä karjuporsaiden kastraatiossa uudessa eläinsuojelulaissa
KK 221/2017 vp
Kirjallinen kysymys pääteiden liittymien kunnosta huolehtimisesta
KK 220/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU-komission neuvotteluista Marokon kanssa Länsi-Saharan käsittävästä kauppasopimuksesta
KK 219/2017 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen uuden yliopiston säätiöhallituksen valinnasta ja yliopistojen itsehallinto-oikeuden rajaamisesta
KK 218/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvaa saavien mahdollisuudesta omaehtoiseen opiskeluun
KK 217/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpanosta
KK 216/2017 vp
Kirjallinen kysymys EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja sähkömarkkinadirektiivin mukaisista energiayhteisöistä
KK 215/2017 vp
Kirjallinen kysymys ehkäisypalveluiden järjestämisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa
KK 214/2017 vp
Kirjallinen kysymys työolosuhteiden järjestelytuen poistamisesta
KK 213/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämisestä
KK 212/2017 vp
Kirjallinen kysymys parveketupakoinnin kieltämismenettelyn joustavoittamisesta
KK 211/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveysperusteisen verotuksen valmisteluaikataulusta
KK 210/2017 vp
Kirjallinen kysymys Lähi-idän kristittyjen vähemmistöjen asemasta
KK 209/2017 vp
Kirjallinen kysymys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta Suomessa
KK 208/2017 vp
Kirjallinen kysymys luku- ja kirjoitustaidon mittaamisesta osana ylioppilastutkinnon suorittamista
KK 207/2017 vp
Kirjallinen kysymys äidinkielen ylioppilaskokeen kehittämisestä
KK 206/2017 vp
Kirjallinen kysymys uuden tieliikennelain vaikutuksista ylinopeuksien puuttumiskynnyksiin
KK 205/2017 vp
Kirjallinen kysymys lukiolaisen oikeudesta toimeentulotukeen
KK 204/2017 vp
Kirjallinen kysymys erityisopetuksen kolmiportaisen tuen toteutumisesta
KK 203/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen korkeakoululainsäädännön muutoksista Tampere3-korkeakouluhankkeen nimissä
KK 202/2017 vp
Kirjallinen kysymys uusiutuvan energian pientuotannon sujuvoittamisesta
KK 201/2017 vp
Kirjallinen kysymys oikeudesta kirjata kuolleena syntynyt lapsi väestötietojärjestelmään
KK 200/2017 vp
Kirjallinen kysymys monikulttuurisen vihapuheen seurannasta ja torjunnasta
KK 199/2017 vp
Kirjallinen kysymys terveystieteiden maisterin tutkinnon saattamisesta Helsingin yliopiston koulutusvastuuseen ja johtamisen, tutkimus- ja kehittämistyön sekä hoitotyön jatkuvuuden turvaamisesta pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa
KK 198/2017 vp
Kirjallinen kysymys toimivista puumarkkinoista ja kilpailusta rautatiekuljetuksissa
KK 197/2017 vp
Kirjallinen kysymys työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteiden yhdenvertaisuudesta
KK 196/2017 vp
Kirjallinen kysymys Postin tehtävien ulkoistamisesta ja sen johtajien palkoista
KK 195/2017 vp
Kirjallinen kysymys suurpetojen häätö- ja poistamisprosessin sujuvoittamisesta
KK 194/2017 vp
Kirjallinen kysymys yhdistysten työllisyyspoliittisiin hankkeisiin myönnettävien hankerahojen maksatusaikatauluista
KK 193/2017 vp
Kirjallinen kysymys sotiemme veteraanien yhtäläisistä oikeuksista sairaanhoitoon ja hoivaan
KK 192/2017 vp
Kirjallinen kysymys peltopinta-alojen digitoinneista
KK 191/2017 vp
Kirjallinen kysymys kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksista
KK 190/2017 vp
Kirjallinen kysymys eriarvoisuuden poistamisesta kuulovammaisten työhönottotilanteessa
KK 189/2017 vp
Kirjallinen kysymys etuosto-oikeuden käytöstä
KK 188/2017 vp
Kirjallinen kysymys demokratian toteutumisesta kuntavaaleissa
KK 187/2017 vp
Kirjallinen kysymys vanhuspalveluiden palvelukokonaisuuden hallinnasta ja vanhuspalveluiden tuottajille asetetuista kriteereistä ja niiden valvonnasta
KK 186/2017 vp
Kirjallinen kysymys raskaan liikenteen tienkäyttömaksun käyttöönottamisesta
KK 185/2017 vp
Kirjallinen kysymys oman sähköauton lataamisesta työpaikalla syntyvän edun verottamisesta luopumisesta

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.