Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 116/2017 vp
Kirjallinen kysymys mielenosoitusten keston rajaamisesta
KK 115/2017 vp
Kirjallinen kysymys rintamasotilastunnuksen saamisesta vuonna 1926 syntyneille
KK 114/2017 vp
Kirjallinen kysymys työsuojelutoiminnasta ja työsuojelulain joustavammasta tulkinnasta
KK 112/2017 vp
Kirjallinen kysymys isyyden kumoamista koskevista määräajoista
KK 111/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoen kalatalousvelvoitteiden noudattamisesta
KK 110/2017 vp
Kirjallinen kysymys pieneläinlääkäripäivystyksen alueellisen kattavuuden turvaamisesta
KK 109/2017 vp
Kirjallinen kysymys tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällyttämisestä ala- ja yläkoulujen opetustarjontaan
KK 108/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kelan puhelinpalvelun maksullisuudesta
KK 107/2017 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 678/2016 vp turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista
KK 106/2017 vp
Kirjallinen kysymys poliisin toimipisteistä Itä-Uudellamaalla
KK 105/2017 vp
Kirjallinen kysymys Helsingin suurmoskeijahankkeen taustoista ja rahoituksesta
KK 104/2017 vp
Kirjallinen kysymys puutiaisaivotulehduksen torjunnan tehostamisesta
KK 103/2017 vp
Kirjallinen kysymys diabeteslääkkeiden korvaustason heikentämisen vaikutusten seurannasta
KK 102/2017 vp
Kirjallinen kysymys maatalousyrittäjien maksuttomasta sijaisavusta kertausharjoitusten ajaksi
KK 101/2017 vp
Kirjallinen kysymys TE-toimistojen asettamista sanktioista
KK 100/2017 vp
Kirjallinen kysymys asunnottomien epäinhimillisen tilanteen korjaamisesta
KK 99/2017 vp
Kirjallinen kysymys yksityisten oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien asemasta koulutuksen tarjoajina ammatillisen koulutuksen reformissa
KK 98/2017 vp
Kirjallinen kysymys vuosien 1939—1945 sodissa vammautuneiden sotainvalidien työkyvyttömyysasteen vaikutuksesta palveluiden korvattavuuteen
KK 97/2017 vp
Kirjallinen kysymys oikeudesta käyttää vaihtoehtoisia viranomaispalveluita ja asiointiväyliä
KK 96/2017 vp
Kirjallinen kysymys eläkeläisten edustuksesta työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostoissa
KK 95/2017 vp
Kirjallinen kysymys Järvenpään poliisiaseman palvelujen säilyttämisestä
KK 94/2017 vp
Kirjallinen kysymys yhteisöpedagogiikan ruotsinkielisen opetuksen tilanteesta
KK 93/2017 vp
Kirjallinen kysymys kertakäyttökulttuurin kitkemisestä
KK 92/2017 vp
Kirjallinen kysymys matematiikan osaamisesta
KK 91/2017 vp
Kirjallinen kysymys Hoitotyön tutkimussäätiön tulevaisuudesta
KK 90/2017 vp
Kirjallinen kysymys julkisten työllisyyspalveluiden kehittämisestä
KK 89/2017 vp
Kirjallinen kysymys raskaan liikenteen talvirengaspakon laajentamisesta
KK 88/2017 vp
Kirjallinen kysymys Venäjän osallistumisesta Inarijärven säännöstelyhaittojen korvaamiseen
KK 87/2017 vp
Kirjallinen kysymys AIPA-hankkeen tilanteesta
KK 86/2017 vp
Kirjallinen kysymys matematiikan osaamisen turvaamisesta ja arviointien tasapuolistamisesta
KK 85/2017 vp
Kirjallinen kysymys kilpirauhassairauksien lääkehoidosta syntyneen kiistan puolueettomasta selvittämisestä ja palveluvalikoimaneuvoston päätöksen taustoista
KK 84/2017 vp
Kirjallinen kysymys diabeteslääkekorvausten leikkauksista
KK 83/2017 vp
Kirjallinen kysymys Finnfundin verovastuullisuudesta
KK 82/2017 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvalain mukaisesta työstä kieltäytymisestä eräissä tapauksissa
KK 81/2017 vp
Kirjallinen kysymys perättömiä vaatimuksia sisältävien kirjeiden lähettämisestä ihmisille
KK 80/2017 vp
Kirjallinen kysymys tekstiilien ja tekstiilijätteen kierrättämisestä
KK 79/2017 vp
Kirjallinen kysymys Euroopan lääkeviraston sijoittamisesta Suomeen
KK 78/2017 vp
Kirjallinen kysymys nuorten vammaisten painostamisesta eläkkeelle
KK 77/2017 vp
Kirjallinen kysymys itsensätyöllistäjien kuluttajansuojasta
KK 76/2017 vp
Kirjallinen kysymys Fimean alueellistamispäätöksen perumisesta ja Euroopan lääkeviraston saamisesta Suomeen
KK 75/2017 vp
Kirjallinen kysymys alkoholilain voimaantulosta
KK 74/2017 vp
Kirjallinen kysymys Terrafamen kaivoksen valvonnasta
KK 73/2017 vp
Kirjallinen kysymys kuntavaalien ehdokasasettelusta ilmoittamisesta
KK 72/2017 vp
Kirjallinen kysymys ulosottovelkojen vanhentumisesta
KK 71/2017 vp
Kirjallinen kysymys kananlihan käytöstä ruoka-apuun
KK 70/2017 vp
Kirjallinen kysymys laittomasti maassa olevien kokoontumisesta julkiselle paikalle
KK 69/2017 vp
Kirjallinen kysymys äitiyspakkauksen nimen päivittämisestä
KK 68/2017 vp
Kirjallinen kysymys opintolainan ottamisesta huomioon opiskelijoiden asumistukea myönnettäessä
KK 67/2017 vp
Kirjallinen kysymys työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen liittyvistä käytännöistä
KK 66/2017 vp
Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyövarojen suuntaamisesta aborttien edistämiseen

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.