Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 160/2017 vp
Kirjallinen kysymys perheellisen opintotuesta opintotukiuudistuksessa
KK 159/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmasairauksien ennaltaehkäisystä ja altistuneiden hoidon yhdenmukaisuudesta
KK 158/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulutustakuusta ja vaikeasti vammaisten nuorten koulutuksesta
KK 157/2017 vp
Kirjallinen kysymys henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvien kustannusten korvaamisesta
KK 156/2017 vp
Kirjallinen kysymys oleskelulupapäätösten uudelleentarkastelusta
KK 155/2017 vp
Kirjallinen kysymys tiedustelutoiminnan resursseista
KK 154/2017 vp
Kirjallinen kysymys koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista ja tarvittavista toimenpiteistä
KK 153/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsen saaman perinnnön vaikutuksesta ruokakunnan toimeentulotukeen
KK 152/2017 vp
Kirjallinen kysymys Parikkalan rajanylityspaikan kehittämisestä ja kansainvälistämisestä
KK 151/2017 vp
Kirjallinen kysymys turkissomisteiden tuotemerkintöjen valvonnasta
KK 150/2017 vp
Kirjallinen kysymys tieverkon kunnosta ja sen valvonnasta
KK 149/2017 vp
Kirjallinen kysymys työmatkoista aiheutuvien kulujen korvaamisen yhdenvertaisuudesta
KK 148/2017 vp
Kirjallinen kysymys vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertaisesta oikeudesta saada tukea elatukseensa
KK 147/2017 vp
Kirjallinen kysymys viittomakielilain toteutumisesta sosiaali- ja terveysuudistuksessa
KK 146/2017 vp
Kirjallinen kysymys puolustusvoimien jatkosuunnitelmista Hälvälän harjoitus- ja ampuma-alueella
KK 145/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsen ja perheen tahdon toteutumisesta päivähoidossa
KK 144/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomeen saapuvista terrorismikytköksiä omaavista henkilöistä
KK 143/2017 vp
Kirjallinen kysymys pienituloisten pienyrittäjien asemasta
KK 142/2017 vp
Kirjallinen kysymys nopeudenrajoittimella varustetun M1-luokan auton käytön sallimisesta vaihtoehtona mopoautoille
KK 141/2017 vp
Kirjallinen kysymys sote-yritysten maakohtaisten tietojen julkaisemisesta
KK 140/2017 vp
Kirjallinen kysymys oikeudesta opiskella työttömänä
KK 139/2017 vp
Kirjallinen kysymys Suomen kunniavelasta Viron Suomen-pojille
KK 138/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien ja oikeusturvan takaamisesta pakkopalautuksia toteutettaessa
KK 137/2017 vp
Kirjallinen kysymys äidinkielen digitaalisesta ylioppilaskokeesta ja lukio-opiskelijoiden oikeusturvasta
KK 136/2017 vp
Kirjallinen kysymys laittomasti maassa olevien tilanteen selkiyttämisestä
KK 135/2017 vp
Kirjallinen kysymys autismin kirjon henkilöiden ihmisoikeuksien turvaamisesta
KK 134/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmatutkimuksen hyödyntämisestä
KK 133/2017 vp
Kirjallinen kysymys ruoka-aputoiminnasta ja kolmannesta sektorista
KK 132/2017 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkintäaikojen lyhentämisestä ja luottotietojen kyselyjärjestelmän käyttöönotosta
KK 131/2017 vp
Kirjallinen kysymys ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan hyödyntämisestä yhteiskunnan ja yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä
KK 130/2017 vp
Kirjallinen kysymys lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön vanhenemisajan pidentämisestä
KK 129/2017 vp
Kirjallinen kysymys kalatiestrategian päivittämisestä
KK 128/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen valvonnasta
KK 127/2017 vp
Kirjallinen kysymys ammatillisen koulutuksen yksikköhintojen tarkistamisesta
KK 126/2017 vp
Kirjallinen kysymys pneumokokkirokotteesta
KK 125/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäilmasairauksista
KK 124/2017 vp
Kirjallinen kysymys nimitysprosessien avoimuudesta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen yhteydessä
KK 123/2017 vp
Kirjallinen kysymys pääomasijoitusmuotoisista metsärahastoista
KK 122/2017 vp
Kirjallinen kysymys liputusaikojen sääntelyn purkamisesta
KK 121/2017 vp
Kirjallinen kysymys kolmannen sektorin palkkatukimäärärahojen loppumisesta Pohjois-Pohjanmaalla
KK 120/2017 vp
Kirjallinen kysymys ihmishengen ja luonnon monimuotoisuuden suojelusta
KK 119/2017 vp
Kirjallinen kysymys raja-alueyhteistyön turvaamisesta sote- ja maakuntauudistuksessa
KK 118/2017 vp
Kirjallinen kysymys sähkömarkkinalain mukaisesta vakiokorvauksesta
KK 117/2017 vp
Kirjallinen kysymys valtion talousarvion kansainvälistä kehitysyhteistyötä koskevan informaation vähentymisestä
KK 116/2017 vp
Kirjallinen kysymys mielenosoitusten keston rajaamisesta
KK 115/2017 vp
Kirjallinen kysymys rintamasotilastunnuksen saamisesta vuonna 1926 syntyneille
KK 114/2017 vp
Kirjallinen kysymys työsuojelutoiminnasta ja työsuojelulain joustavammasta tulkinnasta
KK 113/2017 vp
Kirjallinen kysymys teiden talvikunnossapidosta
KK 112/2017 vp
Kirjallinen kysymys isyyden kumoamista koskevista määräajoista
KK 111/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kemijoen kalatalousvelvoitteiden noudattamisesta

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.