Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 305/2018 vp
Kirjallinen kysymys Itämeren ravinnepäästöjen vähentämisestä
KK 304/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kela-kyytien toimivuudesta
KK 303/2018 vp
Kirjallinen kysymys ravintoloiden asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden parantamisesta
KK 302/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisestä rekisteristä alaikäisille turvapaikanhakijoille
KK 301/2018 vp
Kirjallinen kysymys henkilöjunaliikenteen pysähtymisen palauttamisesta Taavetin asemalle
KK 300/2018 vp
Kirjallinen kysymys elintarvikkeiden verotuksesta
KK 299/2018 vp
Kirjallinen kysymys lapsille soveltumattoman mainonnan rajoittamisesta
KK 298/2018 vp
Kirjallinen kysymys työttömyysturvan aktiivimallin ongelmista
KK 297/2018 vp
Kirjallinen kysymys hoitosuositusten ja lääketiedon kääntämisestä ruotsiksi
KK 296/2018 vp
Kirjallinen kysymys uusintahakemusten käsittelystä turvapaikkamenettelyssä
KK 295/2018 vp
Kirjallinen kysymys lääketieteellisen peruskoulutuksen korkean laadun turvaamisesta
KK 294/2018 vp
Kirjallinen kysymys korkeakoulutuksen kehityssuunnasta, saavutettavuudesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa
KK 293/2018 vp
Kirjallinen kysymys hedelmöityshoitolaissa säädetystä tiedonsaantioikeudesta
KK 292/2018 vp
Kirjallinen kysymys roskaamisen sanktioimisesta
KK 291/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kela-kyytien saatavuudesta uuden liikenteen palveluja koskevan lain voimaantulon jälkeen
KK 290/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähkösavukkeista apuna tupakoinnin lopettamisessa
KK 289/2018 vp
Kirjallinen kysymys Räyskälän yleisilmailukeskuksen kehittämisestä ja yleisilmailun toimintaedellytysten takaamisesta
KK 288/2018 vp
Kirjallinen kysymys tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä lailla
KK 287/2018 vp
Kirjallinen kysymys pohjoismaisesta energiayhteistyöstä
KK 286/2018 vp
Kirjallinen kysymys audionomien koulutuksesta
KK 285/2018 vp
Kirjallinen kysymys lapsen edun toteutumisesta turvapaikkamenettelyssä
KK 284/2018 vp
Kirjallinen kysymys WHO:n tautiluokituksesta ja transihmisten asemasta
KK 283/2018 vp
Kirjallinen kysymys aggressiivisen kotimyynnin lopettamisesta
KK 282/2018 vp
Kirjallinen kysymys arvonlisäveron palautusten myöhästymisestä
KK 281/2018 vp
Kirjallinen kysymys Helsingin pelastajakoulutuksen lakkauttamisesta ja keskittämisestä Kuopioon sekä pelastajakoulutuksen laadun kehittämisestä
KK 280/2018 vp
Kirjallinen kysymys afrikkalaistaustaisten vuosikymmenen edistämisestä Suomessa
KK 279/2018 vp
Kirjallinen kysymys Vantaanjoen jätevesipäästöistä
KK 278/2018 vp
Kirjallinen kysymys aikuiskoulutuksesta
KK 277/2018 vp
Kirjallinen kysymys Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun jatkamisesta vuoteen 2019
KK 276/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kittilän kuntapäättäjien luottamustoimesta pidättämisestä
KK 275/2018 vp
Kirjallinen kysymys työttömien väliinputoamisesta ja työllisyyden kuntakokeilujen kiireellisestä jatkamisesta
KK 274/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähkölinjojen lunastuksesta aiheutuvasta haitasta peltomaan omistajalle
KK 273/2018 vp
Kirjallinen kysymys väestönsuojapaikkojen kunnosta ja riittävyydestä Suomessa sekä väestönsuojien kunnossapidosta ja ilmanvaihtolaitteistojen päivittämisestä nykyaikaiset vaatimukset täyttäviksi
KK 272/2018 vp
Kirjallinen kysymys lääkekorvausten omavastuun poistamisesta pienituloisilta
KK 271/2018 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen yksityistämisestä
KK 270/2018 vp
Kirjallinen kysymys työterveyshuollon järjestämisvaatimusten kohdistumisesta pientyönantajiin
KK 269/2018 vp
Kirjallinen kysymys nuorten huumeiden käytöstä
KK 268/2018 vp
Kirjallinen kysymys Turussa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä joukkopuukotusta selvittäneen tutkintaryhmän antamien suositusten toimeenpanosta
KK 267/2018 vp
Kirjallinen kysymys turpeen energiakäytön kiellosta
KK 266/2018 vp
Kirjallinen kysymys YK:n päätöslauselmasta Gazan väkivaltaisuuksista
KK 265/2018 vp
Kirjallinen kysymys eurooppalaisten innovaatioiden kaupallistamisesta
KK 264/2018 vp
Kirjallinen kysymys ruotsinkielisestä opinto-ohjaajien koulutuksesta
KK 263/2018 vp
Kirjallinen kysymys EU:n rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä Suomessa
KK 262/2018 vp
Kirjallinen kysymys lisärahoituksesta Suomen SME Initiative -takausohjelmalle
KK 261/2018 vp
Kirjallinen kysymys metsäpeuran siirtoistutuksista vahvan susikannan alueille
KK 260/2018 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohtuullisuudesta
KK 259/2018 vp
Kirjallinen kysymys Internet-käytön vapaudesta ja tiedon saatavuudesta
KK 258/2018 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen korkeakoulujen yhdistymisestä ja säätiöyliopiston järjestäytymisestä
KK 257/2018 vp
Kirjallinen kysymys lasikuituveneiden hävittämisestä ja kierrättämisestä
KK 256/2018 vp
Kirjallinen kysymys normaalikoulujen rahoituksen turvaamisesta lasten tasa-arvoisuuden toteutumiseksi peruskouluissa

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.