Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kirjalliset kysymykset

​Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 574/2018 vp
Kirjallinen kysymys pakollisen lääkehoidon määräämisestä vakavien seksuaalirikosten tekijöille
KK 573/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikkahakemusten käsittelemisestä
KK 572/2018 vp
Kirjallinen kysymys koirasusien pentutehtailun tutkimisesta
KK 571/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kainuun prikaatin sisäilmaongelmista
KK 570/2018 vp
Kirjallinen kysymys sosiaalisen median yritysten harjoittamasta poliittisesta syrjinnästä
KK 569/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden palauttamisesta rajalta
KK 568/2018 vp
Kirjallinen kysymys sosiaalisen median käyttöön liittyvien ongelmien ennaltaehkäisystä
KK 567/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansainvälisten perintäyhtiöiden toimintaan puuttumisesta
KK 566/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisten oleskeluoikeuden turvaamisesta sopimuksettomassa Brexitissä
KK 565/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kansaneläkelaitoksen toiminnan lainmukaisuudesta
KK 564/2018 vp
Kirjallinen kysymys alaikäisiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin reagoinnista
KK 563/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta ja kilpailutuksista
KK 562/2018 vp
Kirjallinen kysymys Kelan tulkkauspalveluissa ilmenneistä ongelmista
KK 561/2018 vp
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 471/2018 vp Senaatti-kiinteistöjen vuokrajärjestelmän sopimusoikeudellisesta pohjasta
KK 560/2018 vp
Kirjallinen kysymys massarikosten tutkinnasta
KK 559/2018 vp
Kirjallinen kysymys rakennetun ympäristön riippumattoman tutkimuslaitoksen perustamisesta
KK 558/2018 vp
Kirjallinen kysymys osittaisesta hoitovapaasta
KK 557/2018 vp
Kirjallinen kysymys rajavyöhykelupia koskevan sääntelyn muuttamisesta
KK 556/2018 vp
Kirjallinen kysymys yksityisten pysäköinninvalvontayritysten sääntelystä
KK 555/2018 vp
Kirjallinen kysymys kaivostoimintaa koskevien epäkohtien ja kaivoslain uudistamistarpeiden selvittämisestä sekä kaivostoiminnan ympäristöhaittoihin puuttumisesta
KK 554/2018 vp
Kirjallinen kysymys valtionyhtiö Raskoneen myymisestä
KK 553/2018 vp
Kirjallinen kysymys yksityisen terveydenhuollon analyysipalveluiden Kela-korvauksista
KK 552/2018 vp
Kirjallinen kysymys kaivoslain toimivuudesta ja Valkeakosken kultakaivoksen tilanteesta
KK 551/2018 vp
Kirjallinen kysymys elinkelpoisuusrajan saavuttaneiden lasten hengen suojelemisesta
KK 550/2018 vp
Kirjallinen kysymys Porkkalan kansallispuiston perustamisesta
KK 549/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisten yliedustuksesta raiskaustilastoissa ja eri asumismuotojen vaikutuksista tendenssiin syyllistyä rikoksiin ja raiskauksiin
KK 548/2018 vp
Kirjallinen kysymys terroristiseen tarkoitukseen käytettyjen dronejen torjunnasta
KK 547/2018 vp
Kirjallinen kysymys henkilötietojen suojaa koskevasta lainsäädännöstä
KK 546/2018 vp
Kirjallinen kysymys lunastuslain uudistamisesta
KK 545/2018 vp
Kirjallinen kysymys vanhempien tahdon kunnioittamisesta vaikeasti sairaiden ja vammaisten lasten hoitopäätöksissä
KK 544/2018 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden annosjakelusta
KK 543/2018 vp
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten suojelemisesta internetissä
KK 542/2018 vp
Kirjallinen kysymys lähisuhdeväkivaltarikosten ohjaamisesta rikos- ja riita-asioiden sovitteluun
KK 541/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulosoton ja yksityishenkilön velkajärjestelyn suojaosuuksien korottamisesta
KK 540/2018 vp
Kirjallinen kysymys taksiuudistuksesta
KK 539/2018 vp
Kirjallinen kysymys lapsiperheköyhyydestä
KK 538/2018 vp
Kirjallinen kysymys soidensuojelusta
KK 537/2018 vp
Kirjallinen kysymys EU-oikeuden etusijaperiaatteen ja vilpittömän yhteistyön periaatteen noudattamisesta sekä oikeuskäytännön soveltamisesta alkoholin etämyyntiä koskevassa asiassa
KK 536/2018 vp
Kirjallinen kysymys sotainvalidien mahdollisuudesta valita asuinpaikkansa
KK 535/2018 vp
Kirjallinen kysymys potilas- ja asiakasturvallisuuden lisäämisestä
KK 534/2018 vp
Kirjallinen kysymys koulutuspolitiikan tutkija-arvioiden käsittelystä ja tietopohjaisesta valmistelusta OKM:ssä
KK 533/2018 vp
Kirjallinen kysymys poikien ja tyttöjen välisestä osallistumiserosta toisen asteen ja erityisesti lukiokoulutukseen ja keinoista tasa-arvon parantamiseksi
KK 532/2018 vp
Kirjallinen kysymys Suomen osallistumisesta Jemenin rauhanvälitykseen ja humanitääriseen apuun
KK 531/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansallisen perinnehoitostrategian laatimisesta
KK 530/2018 vp
Kirjallinen kysymys metsästyskieltoalueen poistamisesta Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa
KK 529/2018 vp
Kirjallinen kysymys siirrettävien sydäniskureiden saatavuudesta
KK 528/2018 vp
Kirjallinen kysymys luonnonhoitoturpeen arvonlisäveron poistamisesta
KK 527/2018 vp
Kirjallinen kysymys saimaannorpan apukinosten kolaamisesta
KK 526/2018 vp
Kirjallinen kysymys lapsen tuen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa
KK 525/2018 vp
Kirjallinen kysymys hammasteknisten töiden arvonlisäverosta

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.