Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 372/2017 vp
Kirjallinen kysymys asuntokaupan kuluttajansuojan parantamisesta
KK 371/2017 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveysmaksujen kasvusta
KK 370/2017 vp
Kirjallinen kysymys sisäministeri Risikon lausunnosta hakea työperäistä oleskelulupaa kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen
KK 369/2017 vp
Kirjallinen kysymys vuokran maksamisesta suoraan toimeentulotuesta vuokranantajalle
KK 368/2017 vp
Kirjallinen kysymys diabeteshoidon alueellisesta tasa-arvosta
KK 367/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkejätteen vähentämisen seurauksista reseptiasiakkaille
KK 366/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden työharjoittelusta aiheutuvista turvallisuusriskeistä työpaikoilla
KK 365/2017 vp
Kirjallinen kysymys luontoon laitettujen myrkkysyöttien vähentämisestä
KK 364/2017 vp
Kirjallinen kysymys kirjailijoiden ja kääntäjien lainauskorvauksista
KK 363/2017 vp
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön työntekijöiden työturvallisuuden parantamisesta
KK 362/2017 vp
Kirjallinen kysymys hyväntekeväisyysjärjestöjen rahankeräyksistä kouluissa
KK 361/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen tilapäisestä ylittämisestä
KK 360/2017 vp
Kirjallinen kysymys ylioppilastutkinnossa käytettävästä aineistosta
KK 359/2017 vp
Kirjallinen kysymys televisio-ohjelmien saatavuudesta Suomen eri alueilla
KK 358/2017 vp
Kirjallinen kysymys tuomioistuinviraston sijoituspaikasta
KK 357/2017 vp
Kirjallinen kysymys Espanjassa asuvien ulkosuomalaisten oikeusturvasta
KK 356/2017 vp
Kirjallinen kysymys lobbaussääntöjen ja avoimuusrekisterin luomisesta
KK 355/2017 vp
Kirjallinen kysymys sähköistymiseen ja digitalisointiin liittyvistä terveyshaitoista ja ongelmista sekä niiden ennaltaehkäisystä
KK 354/2017 vp
Kirjallinen kysymys palkkatuen kiintiöistä
KK 353/2017 vp
Kirjallinen kysymys uhanalaisten vaelluskalojen suojelullisesta valvonnasta Pohjois-Karjalassa
KK 352/2017 vp
Kirjallinen kysymys hankintalain toteutumisesta kilpailutuksessa
KK 351/2017 vp
Kirjallinen kysymys Verohallinnon työpaikkojen pakkokeskittämisestä
KK 350/2017 vp
Kirjallinen kysymys Joensuun ratapihahankkeen toteuttamisesta
KK 349/2017 vp
Kirjallinen kysymys Kelan toiminnasta
KK 348/2017 vp
Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveystietojen hyötykäyttöön vapauttamisen riskeistä
KK 347/2017 vp
Kirjallinen kysymys aikuisten turvapaikanhakijoiden opetuksesta suomalaisissa peruskouluissa
KK 346/2017 vp
Kirjallinen kysymys kuluttajien dataoikeuksista
KK 345/2017 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen hakkuista Oulujärven Natura-alueella
KK 344/2017 vp
Kirjallinen kysymys opiskelijavalintojen uudistamisesta
KK 343/2017 vp
Kirjallinen kysymys vailla tuloja olevista kotitalouksista
KK 342/2017 vp
Kirjallinen kysymys kanalintujen metsästysajoista ja -rajoituksista sekä Metsähallituksen lupamyynnistä
KK 341/2017 vp
Kirjallinen kysymys laivojen ilmastopäästöistä ja niiden rajoittamisesta Itämerellä
KK 340/2017 vp
Kirjallinen kysymys toisen asteen opiskelumateriaalin kalleudesta
KK 339/2017 vp
Kirjallinen kysymys energiajuomien käytön rajoittamisesta alle 15-vuotiailta
KK 338/2017 vp
Kirjallinen kysymys resurssien käytöstä ampuma-aseiden lupakäytännöissä
KK 337/2017 vp
Kirjallinen kysymys junaliikenteen kilpailuttamista koskevien omistajaohjauksen selvitysten julkistamisesta
KK 336/2017 vp
Kirjallinen kysymys Utsjoen tulevaisuuden turvaamisesta
KK 335/2017 vp
Kirjallinen kysymys toisen asteen oppimateriaalikustannuksista
KK 334/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden opiskelusta
KK 333/2017 vp
Kirjallinen kysymys yksinasuvan 16-vuotiaan opiskelijan toimeentulosta
KK 332/2017 vp
Kirjallinen kysymys lääkkeiden vuosiomavastuun eli lääkekaton madaltamisesta
KK 331/2017 vp
Kirjallinen kysymys uhanalaisten kalakantojen salakalastuksesta
KK 330/2017 vp
Kirjallinen kysymys kuntien tarjoamien sote-palvelujen laajuudesta laittomasti maassa oleville
KK 329/2017 vp
Kirjallinen kysymys poliisin aseenkanto-ohjeen muuttamisesta
KK 328/2017 vp
Kirjallinen kysymys sähköisten oppimateriaalien arvonlisäveron alentamisesta
KK 327/2017 vp
Kirjallinen kysymys lasten ja nuorten tupakkatuotteiden hallussapidosta, takavarikoinnista ja rangaistavuudesta
KK 326/2017 vp
Kirjallinen kysymys toisen asteen koulutuksen kustannuksista
KK 325/2017 vp
Kirjallinen kysymys asumistukilain ruokakuntakäsitteen uudistamisesta
KK 324/2017 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnän säilymisestä rekisterissä
KK 323/2017 vp
Kirjallinen kysymys maksuhäiriömerkinnän vaikutuksesta kotivakuutuksen myöntämiseen vuoden 2010 vakuutussopimuslain muutosten jälkeen

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.