Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 54/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansallisesta pitkän aikavälin mielenterveysohjelmasta
KK 53/2018 vp
Kirjallinen kysymys Suomen tukemasta palestiinalaisten opetussuunnitelmasta
KK 52/2018 vp
Kirjallinen kysymys apteekkitoiminnan vapauttamisesta ja lääkkeiden hintasääntelystä
KK 51/2018 vp
Kirjallinen kysymys yrittäjiltä ja heidän puolisoiltaan vaadittavista edellytyksistä sosiaaliturvaetuuksiin
KK 50/2018 vp
Kirjallinen kysymys pienten koululaisten vuorohoidon järjestämisestä
KK 49/2018 vp
Kirjallinen kysymys betonin kierrätyksen ja uusiokäytön lisäämisestä ja sen korvaamisesta kestävillä materiaaleilla
KK 48/2018 vp
Kirjallinen kysymys adoptioperheiden asemasta ja vanhempainvapaista
KK 47/2018 vp
Kirjallinen kysymys omaishoidon tuen rajaamisesta ulosoton ulkopuolelle
KK 46/2018 vp
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisvankien aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisystä
KK 45/2018 vp
Kirjallinen kysymys poliisipalveluiden turvaamisesta Enontekiöllä
KK 44/2018 vp
Kirjallinen kysymys kannanhoidollisen sudenpyynnin mahdollistamisesta, kaatolupien täytäntöönpanokieltojen määräämisen järkiperäistämisestä ja Suomen susipolitiikan kehittämisestä
KK 43/2018 vp
Kirjallinen kysymys sujuvan ja turvallisen liikenneinfrastruktuurin rakentamisesta työpaikkojen ja teollisuuden tukemiseksi Kaustisella litiumtuotantolaitosten rakentamisen ohessa
KK 42/2018 vp
Kirjallinen kysymys yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien tv-lähetysten maantieteellisestä kattavuudesta ja lähettämisestä verkkolähetyksenä
KK 41/2018 vp
Kirjallinen kysymys pk-yritysten tukemisesta ns. aktiivimallin mukaisten lyhyiden ja myös pidempiaikaisten työsuhteiden toteutumisessa ja luomisessa
KK 40/2018 vp
Kirjallinen kysymys asiakasmaksulain 11 §:n soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin
KK 39/2018 vp
Kirjallinen kysymys alkoholiriippuvuuden hoidosta
KK 38/2018 vp
Kirjallinen kysymys vastaanottokeskuksissa asuvien turvapaikanhakijalasten oikeusturvasta
KK 37/2018 vp
Kirjallinen kysymys Imatran ammattikorkeakouluyksiköiden lakkauttamisesta
KK 36/2018 vp
Kirjallinen kysymys puhelinmarkkinoinnin pelisäännöistä
KK 35/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisten turvallisuudentunteesta susikannan kasvaessa
KK 34/2018 vp
Kirjallinen kysymys median objektiivisuudesta Suomessa
KK 33/2018 vp
Kirjallinen kysymys sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta pakollisiksi
KK 32/2018 vp
Kirjallinen kysymys Suomen lausunnosta yleiskommenttiluonnoksen KP-sopimuksen 6 artiklasta (oikeus elämään)
KK 31/2018 vp
Kirjallinen kysymys Maahanmuuttoviraston toiminnan laillisuustarkastuksesta ja turvapaikkalainsäädännön tiukennusten vaikutuksista turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin
KK 30/2018 vp
Kirjallinen kysymys suomalaisen musiikkituotannon rahoituksesta
KK 29/2018 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallitus Metsätalous Oy:n hankinnoista
KK 28/2018 vp
Kirjallinen kysymys sote-alan toimijoiden säästöpäätösten vaikutuksista
KK 27/2018 vp
Kirjallinen kysymys muistisairaiden vanhusten kohtelusta hoidossa
KK 26/2018 vp
Kirjallinen kysymys vauvojen ravistelun ja pahoinpitelyn ennaltaehkäisystä ja ravistelutapausten tilastoinnista ja selvittämisestä Suomessa
KK 25/2018 vp
Kirjallinen kysymys Nokian kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta yksityiselle palveluntuottajalle
KK 24/2018 vp
Kirjallinen kysymys koulukuljetuksista liukkailla keleillä ja teiden talvikunnossapidosta Etelä-Pohjanmaalla
KK 23/2018 vp
Kirjallinen kysymys kotihoidon tilanteesta Suomessa
KK 22/2018 vp
Kirjallinen kysymys mikromuovien kieltämisestä kosmetiikkatuotteissa
KK 21/2018 vp
Kirjallinen kysymys työttömien oikeudesta lakisääteiseen terveystarkastukseen
KK 20/2018 vp
Kirjallinen kysymys lastensuojelun puuttumisesta vieraannuttamiseen
KK 19/2018 vp
Kirjallinen kysymys TE-palveluiden sähköisen asiointijärjestelmän puutteista
KK 18/2018 vp
Kirjallinen kysymys TE-toimistojen järjestämistä haastatteluista työttömille
KK 17/2018 vp
Kirjallinen kysymys hoitolaitoksissa asuvien Yle-verosta
KK 16/2018 vp
Kirjallinen kysymys kansallisesta mielenterveysohjelmasta
KK 15/2018 vp
Kirjallinen kysymys päivähoidon henkilöstön määrästä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana
KK 14/2018 vp
Kirjallinen kysymys kunnollisesta kalustosta ja oikea-aikaisuudesta teiden kunnossapidossa, teiden hoitoluokituksesta sekä "tiekarhujen" käytöstä ja niiden kuljettajien koulutuksesta
KK 13/2018 vp
Kirjallinen kysymys systemaattisesta vainosta Pakistanin ahmadeita kohtaan
KK 12/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista Afganistaniin
KK 11/2018 vp
Kirjallinen kysymys arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan ja arvonlisäverohuojennuksen ylärajan nostamisesta
KK 10/2018 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen yliopiston itsehallinnon turvaamisesta
KK 9/2018 vp
Kirjallinen kysymys nuorten taloudenhallinnan kehittämisestä
KK 8/2018 vp
Kirjallinen kysymys Tampereen uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnoksesta
KK 7/2018 vp
Kirjallinen kysymys kiusantekomielessä tehdyistä tutkintapyynnöistä ja valituksista
KK 6/2018 vp
Kirjallinen kysymys sisävesiliikenteen kehittämisestä
KK 5/2018 vp
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijan palautuskiellon loukkaamattomuudesta

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.