Uusimmat kirjalliset kysymykset

KK 42/2017 vp
Kirjallinen kysymys turvetuotannon valtiontuesta
KK 41/2017 vp
Kirjallinen kysymys esiopetuksessa olevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen
KK 40/2017 vp
Kirjallinen kysymys toimeentulotuen perusosan Kelaan siirtämisen aiheuttamista ongelmista
KK 39/2017 vp
Kirjallinen kysymys suurriistavirka-avun jatkumisesta
KK 38/2017 vp
Kirjallinen kysymys teiden suolauksen vähentämisestä
KK 37/2017 vp
Kirjallinen kysymys Teslan sähköauto- ja akkutuotantohankkeen edistämisestä
KK 36/2017 vp
Kirjallinen kysymys perinteisen suomalaisen lihanpalvausmenetelmän säilyttämisestä
KK 35/2017 vp
Kirjallinen kysymys erityiskorvattavien, kalliiden lääkkeiden toimitusmäärien rajoittamisesta
KK 34/2017 vp
Kirjallinen kysymys Terrafamen uudesta omistajasta
KK 33/2017 vp
Kirjallinen kysymys harvinaista sairautta sairastavien potilaiden hoidosta
KK 32/2017 vp
Kirjallinen kysymys kliinisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksesta
KK 30/2017 vp
Kirjallinen kysymys endometrioosin hoidon yhdenvertaisesta saatavuudesta
KK 29/2017 vp
Kirjallinen kysymys kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta maanpuolustuksessa
KK 28/2017 vp
Kirjallinen kysymys alaikäisen nimittämisestä vuoden homoksi
KK 27/2017 vp
Kirjallinen kysymys varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta
KK 26/2017 vp
Kirjallinen kysymys sähköisten oppikirjojen hyödyntämisestä
KK 25/2017 vp
Kirjallinen kysymys velallisen kohtelusta ja lainavakuuden arvosta
KK 10/2017 vp
Kirjallinen kysymys kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä laidunten riista-aidoissa
KK 676/2016 vp
Kirjallinen kysymys Suomen Ilmailuopiston hyödyntämisestä Porin ja Helsingin välisessä reittilentoliikenteessä
KK 675/2016 vp
Kirjallinen kysymys asfalttikartellijutun vahingonkorvauksista
KK 674/2016 vp
Kirjallinen kysymys sukututkijoiden toimintaa koskevista rajoituksista
KK 673/2016 vp
Kirjallinen kysymys sosiaalitukien maksamisesta vierastaistelijoiksi lähteneille
KK 672/2016 vp
Kirjallinen kysymys lukiolaisten toimeentulotukihakemusten käsittelystä Kansaneläkelaitoksessa
KK 670/2016 vp
Kirjallinen kysymys potilaan matkakustannusten korvaamisesta
KK 667/2016 vp
Kirjallinen kysymys hallituksen suunnitelmasta liikenneväylien yhtiöittämiseksi ja liikenteen verotuksen uudistamiseksi
KK 562/2016 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen yhteiskunnallisesta toimiluvasta
KK 559/2016 vp
Kirjallinen kysymys itsenäisyyteen kohdistuvan kriisin torjumisesta
KK 558/2016 vp
Kirjallinen kysymys Metsähallituksen metsureiden lomauttamisesta
KK 556/2016 vp
Kirjallinen kysymys lapsiin kohdistuvien rikosten vanhenemisajoista sekä näihin rikoksiin puuttumisesta viranomaistyössä
KK 550/2016 vp
Kirjallinen kysymys kasvavan hyljekannan uhasta kalastuselinkeinolle
KK 535/2016 vp
Kirjallinen kysymys lapsipakolaisten palauttamisesta Afganistaniin
KK 535/2016 vp
Kirjallinen kysymys lapsipakolaisten palauttamisesta Afganistaniin
KK 534/2016 vp
Kirjallinen kysymys japanin kielen ja kulttuurin opetuksen tulevaisuudesta Suomessa
KK 533/2016 vp
Kirjallinen kysymys lääkekaton jaksottamismahdollisuudesta
KK 532/2016 vp
Kirjallinen kysymys työpaikanvaihdostuesta sisäilmaongelmien takia
KK 531/2016 vp
Kirjallinen kysymys vapaaehtoistoimintaan liittyvästä byrokratiasta ja palkitsemisohjeistuksista
KK 530/2016 vp
Kirjallinen kysymys sotilastapaturmalaista
KK 528/2016 vp
Kirjallinen kysymys opintotukijärjestelmäuudistuksen säästöjen vaikutuksista opiskeluaikoihin
KK 527/2016 vp
Kirjallinen kysymys suomalaisen geenitiedon lääketieteellisen tutkimuksen turvaamisesta
KK 526/2016 vp
Kirjallinen kysymys ikääntyneiden henkilöiden vammaispalveluiden rajoittamisesta
KK 525/2016 vp
Kirjallinen kysymys maanomistajille maksettavista korvauksista sähkölinjojen maakaapeloinnista
KK 524/2016 vp
Kirjallinen kysymys invalidien autoveronpalautuksesta
KK 523/2016 vp
Kirjallinen kysymys kuntoutusalan ammattilaisten koulutuksen alueellisesta kattavuudesta
KK 521/2016 vp
Kirjallinen kysymys koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevista nuorista miehistä
KK 520/2016 vp
Kirjallinen kysymys investointitukea saavien salaojitushankkeiden laadun varmistamisesta
KK 519/2016 vp
Kirjallinen kysymys mielenterveyspotilaan omaishoitajan tuen parantamisesta
KK 518/2016 vp
Kirjallinen kysymys liito-oravan pesä- ja levähdyspaikkojen tuhoamisesta
KK 517/2016 vp
Kirjallinen kysymys Vapon maaomaisuuden myynnistä
KK 516/2016 vp
Kirjallinen kysymys vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta
KK 515/2016 vp
Kirjallinen kysymys lähisuhdeväkivallan torjunnasta ja väkivallan uhrien riittävistä palveluista

 Näin löydät kansanedustajan tekemän kirjallisen kysymyksen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:KK niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita kirjalliset kysymykset valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Kirjallinen kysymys, KK

​Kansanedustajan ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta tekemä selvityspyyntö. Vastaus kirjalliseen kysymykseen annetaan sekä suomeksi että ruotsiksi 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.