Uusimmat kansanedustajien talousarvioaloitteet

TAA 462/2016 vp
Talousarvioaloite Terrafamen pääomittamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)
TAA 461/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotukeen (13 800 000 euroa)
TAA 460/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän leikkauksen peruuttamiseen (11 700 000 euroa)
TAA 459/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä investointitukeen biokaasulaitosten rakentamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 458/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (44 000 000 euroa)
TAA 457/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenoihin (1 000 000 euroa)
TAA 456/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (15 000 000 euroa)
TAA 455/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun kehittämiseen (100 000 euroa)
TAA 454/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionapuun maaseudun elinvoimaisuutta lisäävään 4H-toimintaan (600 000 euroa)
TAA 453/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestöpohjaisen nuorisotyökeskuksen toiminnan aloittamiseen (1 300 000 euroa)
TAA 452/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsi- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen perustyön tukemiseen Samaria rf:n kautta (500 000 euroa)
TAA 451/2016 vp
Talousarvioaloite energiaverotukeen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-70 000 000 euroa)
TAA 450/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen indeksisidonnaisten etuuksien leikkauksen peruuttamiseen (74 800 000 euroa)
TAA 449/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Jerusalemin kansainväliselle kristilliselle suurlähetystölle holokaustin uhrien auttamiseen ja rauhaa tukevaan työhön (600 000 euroa)
TAA 448/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työmarkkinatuen maksamiseen oleskeluluvan saaneille kotoutumistuen sijaan (3 400 000 euroa)
TAA 447/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maahanmuuttajien kielikoulutukseen (20 000 000 euroa)
TAA 446/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusopetukseen valmistavaan koulutukseen (33 512 000 euroa)
TAA 445/2016 vp
Talousarvioaloite perintö- ja lahjaveron tuottoarvion korottamisesta yritysten sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaveron kevennysten perumisen johdosta (25 000 000 euroa)
TAA 444/2016 vp
Talousarvioaloite asuntolainan korkovähennysten pienentämisestä syntyvästä verotuottojen kasvusta (25 000 000 euroa)
TAA 443/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen (11 700 000 euroa)
TAA 442/2016 vp
Talousarvioaloite päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukeen    ehdotetun    määrärahan    vähentämisestä (-43 000 000 euro)
TAA 441/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yksityisiin työnvälityspaveluihin (15 000 000)
TAA 440/2016 vp
Talousarvioaloite työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-25 000 000)
TAA 439/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (73 000 000 euroa)
TAA 438/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raskaan huoltoliikenteen ylläpitämiseen Örön saarelle (130 000 euroa)
TAA 437/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille (2 800 000 euroa)
TAA 436/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa (700 000 euroa)
TAA 435/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Örön linnakesaaren muutostöiden loppuun saattamiseen (2 100 000 euroa)
TAA 434/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen (20 000 000 euroa)
TAA 433/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleissivistävän koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen (32 000 000 euroa)
TAA 432/2016 vp
Talousarvioaloite energiaintensiivisille yrityksille veronpalautukseen osoitetun määrärahan vähentämisestä (-218 000 000)
TAA 431/2016 vp
Talousarvioaloite kuntien valtionosuuteen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-130 000 000)
TAA 430/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionosuuteen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (6 310 000 euroa)
TAA 429/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen (403 000 euroa)
TAA 428/2016 vp
Talousarvioaloite kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-30 000 000 euroa)
TAA 427/2016 vp
Talousarvioaloite Finnfundin pääoman korottamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)
TAA 426/2016 vp
Talousarvioaloite kehitysyhteistyölainoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)
TAA 425/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (213 000 000 euroa)
TAA 424/2016 vp
Talousarvioaloite autoveron arvioidun tuoton korottamisesta (67 000 000 euroa)
TAA 423/2016 vp
Talousarvioaloite arvonlisäveron arvioidun tuoton korottamisesta (413 000 000 euroa)
TAA 422/2016 vp
Talousarvioaloite ansio- ja pääomatuloveron tuottoarvion vähentämisestä (-419 000 000 euroa)
TAA 421/2016 vp
Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (75 000 000 euroa)
TAA 420/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 3. raiteen yleissuunnitelmaan yhteysvälillä Tampere—Helsinki (2 000 000 euroa)
TAA 419/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkekorvauksiin sekä potilaiden matkakorvauksiin (33 500 000 euroa)
TAA 418/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (45 800 000 euroa)
TAA 417/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yrittäjävähennyksen rajaamisesta syntyvään verotuottojen kasvuun (23 000 000 euroa)
TAA 416/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 415/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
TAA 414/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toimintaan (200 000 euroa)
TAA 413/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintotukeen (46 400 000 euroa)

 Uusimmat talousarvioaloitteet

TAA 462/2016 vp
Talousarvioaloite Terrafamen pääomittamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)
TAA 461/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotukeen (13 800 000 euroa)
TAA 460/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän leikkauksen peruuttamiseen (11 700 000 euroa)
TAA 459/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä investointitukeen biokaasulaitosten rakentamiseen (10 000 000 euroa)
TAA 458/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (44 000 000 euroa)
TAA 457/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenoihin (1 000 000 euroa)
TAA 456/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kansainvälistymisen edistämiseen (15 000 000 euroa)
TAA 455/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maaseudun kehittämiseen (100 000 euroa)
TAA 454/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionapuun maaseudun elinvoimaisuutta lisäävään 4H-toimintaan (600 000 euroa)
TAA 453/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järjestöpohjaisen nuorisotyökeskuksen toiminnan aloittamiseen (1 300 000 euroa)
TAA 452/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsi- ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen perustyön tukemiseen Samaria rf:n kautta (500 000 euroa)
TAA 451/2016 vp
Talousarvioaloite energiaverotukeen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-70 000 000 euroa)
TAA 450/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kuntien valtionosuuteen indeksisidonnaisten etuuksien leikkauksen peruuttamiseen (74 800 000 euroa)
TAA 449/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Jerusalemin kansainväliselle kristilliselle suurlähetystölle holokaustin uhrien auttamiseen ja rauhaa tukevaan työhön (600 000 euroa)
TAA 448/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä työmarkkinatuen maksamiseen oleskeluluvan saaneille kotoutumistuen sijaan (3 400 000 euroa)
TAA 447/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maahanmuuttajien kielikoulutukseen (20 000 000 euroa)
TAA 446/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perusopetukseen valmistavaan koulutukseen (33 512 000 euroa)
TAA 445/2016 vp
Talousarvioaloite perintö- ja lahjaveron tuottoarvion korottamisesta yritysten sukupolvenvaihdosten perintö- ja lahjaveron kevennysten perumisen johdosta (25 000 000 euroa)
TAA 444/2016 vp
Talousarvioaloite asuntolainan korkovähennysten pienentämisestä syntyvästä verotuottojen kasvusta (25 000 000 euroa)
TAA 443/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen (11 700 000 euroa)
TAA 442/2016 vp
Talousarvioaloite päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotukeen    ehdotetun    määrärahan    vähentämisestä (-43 000 000 euro)
TAA 441/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yksityisiin työnvälityspaveluihin (15 000 000)
TAA 440/2016 vp
Talousarvioaloite työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-25 000 000)
TAA 439/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (73 000 000 euroa)
TAA 438/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä raskaan huoltoliikenteen ylläpitämiseen Örön saarelle (130 000 euroa)
TAA 437/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nauvon ja Prostvikin välille (2 800 000 euroa)
TAA 436/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kullan ja Slätsin kylien välille Kemiönsaaren kunnassa (700 000 euroa)
TAA 435/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Örön linnakesaaren muutostöiden loppuun saattamiseen (2 100 000 euroa)
TAA 434/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ammatillisen koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen (20 000 000 euroa)
TAA 433/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleissivistävän koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuteen ja -avustukseen (32 000 000 euroa)
TAA 432/2016 vp
Talousarvioaloite energiaintensiivisille yrityksille veronpalautukseen osoitetun määrärahan vähentämisestä (-218 000 000)
TAA 431/2016 vp
Talousarvioaloite kuntien valtionosuuteen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-130 000 000)
TAA 430/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtionosuuteen kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (6 310 000 euroa)
TAA 429/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä vapaaehtoiseen maanpuolustukseen (403 000 euroa)
TAA 428/2016 vp
Talousarvioaloite kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-30 000 000 euroa)
TAA 427/2016 vp
Talousarvioaloite Finnfundin pääoman korottamiseen ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-10 000 000 euroa)
TAA 426/2016 vp
Talousarvioaloite kehitysyhteistyölainoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (-100 000 000 euroa)
TAA 425/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön (213 000 000 euroa)
TAA 424/2016 vp
Talousarvioaloite autoveron arvioidun tuoton korottamisesta (67 000 000 euroa)
TAA 423/2016 vp
Talousarvioaloite arvonlisäveron arvioidun tuoton korottamisesta (413 000 000 euroa)
TAA 422/2016 vp
Talousarvioaloite ansio- ja pääomatuloveron tuottoarvion vähentämisestä (-419 000 000 euroa)
TAA 421/2016 vp
Talousarvioaloite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden alentamisesta johtuvan tuloveroarvion korottamisesta (75 000 000 euroa)
TAA 420/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä 3. raiteen yleissuunnitelmaan yhteysvälillä Tampere—Helsinki (2 000 000 euroa)
TAA 419/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkekorvauksiin sekä potilaiden matkakorvauksiin (33 500 000 euroa)
TAA 418/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen (45 800 000 euroa)
TAA 417/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yrittäjävähennyksen rajaamisesta syntyvään verotuottojen kasvuun (23 000 000 euroa)
TAA 416/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämiseen (5 000 000 euroa)
TAA 415/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
TAA 414/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yleisten kirjastojen toimintaan (200 000 euroa)
TAA 413/2016 vp
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä opintotukeen (46 400 000 euroa)

 Näin löydät kansanedustajan talousarvioaloitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:TAA niin saat kyseisen edustajan jättämät talousarvioaloitteet. Klikkaamalla vielä välilehteä eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.