Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien lakialoitteet

​Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 92/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
LA 91/2018 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
LA 89/2018 vp
Lakialoite laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 88/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 52 §:n muuttamisesta
LA 87/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 116 c §:n muuttamisesta
LA 86/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
LA 85/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 84/2018 vp
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 83/2018 vp
Lakialoite laiksi luottotietolain 33 §:n muuttamisesta
LA 82/2018 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LA 81/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 88 §:n muuttamisesta
LA 80/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 79/2018 vp
Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
LA 78/2018 vp
Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 77/2018 vp
Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta
LA 76/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta
LA 75/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 74/2018 vp
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
LA 73/2018 vp
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
LA 72/2018 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
LA 71/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
LA 70/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 69/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 68/2018 vp
Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta
LA 67/2018 vp
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
LA 66/2018 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 65/2018 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 64/2018 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 63/2018 vp
Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta
LA 62/2018 vp
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 61/2018 vp
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
LA 60/2018 vp
Lakialoite laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
LA 59/2018 vp
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
LA 58/2018 vp
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
LA 57/2018 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
LA 56/2018 vp
Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta
LA 55/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 54/2018 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
LA 53/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta
LA 52/2018 vp
Lakialoite laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 51/2018 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 50/2018 vp
Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
LA 49/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 12 §:n muuttamisesta
LA 48/2018 vp
Lakialoite laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta
LA 47/2018 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 46/2018 vp
Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
LA 45/2018 vp
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 44/2018 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
LA 43/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 42/2018 vp
Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.