Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 4/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 3/2018 vp
Lakialoite laiksi ampuma-aselain 42 a §:n muuttamisesta
LA 2/2018 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 1/2018 vp
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
LA 97/2017 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 96/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 95/2017 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
LA 94/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 93/2017 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 92/2017 vp
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 91/2017 vp
Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta
LA 90/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 3 luvun muuttamisesta
LA 89/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
LA 88/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta
LA 87/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
LA 86/2017 vp
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
LA 85/2017 vp
Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta
LA 84/2017 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 83/2017 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 §:n muuttamisesta
LA 82/2017 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain muuttamisesta
LA 81/2017 vp
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
LA 80/2017 vp
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
LA 79/2017 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
LA 78/2017 vp
Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta
LA 77/2017 vp
Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 76/2017 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 75/2017 vp
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n ja vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
LA 74/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta
LA 73/2017 vp
Lakialoite laiksi saattohoidosta
LA 72/2017 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 71/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 70/2017 vp
Lakialoite laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
LA 69/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta
LA 68/2017 vp
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 §:n muuttamisesta
LA 67/2017 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 66/2017 vp
Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
LA 65/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 64/2017 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain 49 §:n 7 momentin kumoamisesta
LA 63/2017 vp
Lakialoite laiksi ammattikorkeakoululain 43 §:n 7 momentin kumoamisesta
LA 62/2017 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
LA 61/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
LA 60/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 30 a §:n muuttamisesta
LA 59/2017 vp
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
LA 58/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 57/2017 vp
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta
LA 56/2017 vp
Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 55/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
LA 54/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta
LA 53/2017 vp
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta
LA 52/2017 vp
Lakialoite laiksi autoverolain 6 §:n muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista