Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien lakialoitteet

​Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 34/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 33/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 32/2018 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 31/2018 vp
Lakialoite laiksi vakuutussopimuslain muuttamisesta
LA 30/2018 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta
LA 29/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 29 §:n, lukiolain 21 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta
LA 28/2018 vp
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 27/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 26/2018 vp
Lakialoite laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta
LA 25/2018 vp
Lakialoite laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
LA 24/2018 vp
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
LA 23/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 22/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 21/2018 vp
Lakialoite laiksi vaalilain muuttamisesta
LA 20/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
LA 19/2018 vp
Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 56 §:n muuttamisesta
LA 18/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 17/2018 vp
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 16/2018 vp
Lakialoite varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 15/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
LA 14/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta
LA 13/2018 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 12/2018 vp
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
LA 11/2018 vp
Lakialoite laiksi jätelain 80 §:n muuttamisesta
LA 10/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 ja 7 §:n muuttamisesta
LA 9/2018 vp
Lakialoite laiksi uskonnonvapauslain 27 §:n muuttamisesta
LA 8/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 7/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta
LA 6/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
LA 5/2018 vp
Lakialoite laiksi muovipakkausverosta
LA 4/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 3/2018 vp
Lakialoite laiksi ampuma-aselain 42 a §:n muuttamisesta
LA 2/2018 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 1/2018 vp
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
LA 97/2017 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 96/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 95/2017 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
LA 94/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta
LA 93/2017 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 92/2017 vp
Lakialoite laiksi työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 91/2017 vp
Lakialoite laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun ja kirjanpitolain 1 luvun 1 a §:n muuttamisesta
LA 90/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 3 luvun muuttamisesta
LA 89/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 125 §:n muuttamisesta
LA 88/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta
LA 87/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n kumoamisesta
LA 86/2017 vp
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
LA 85/2017 vp
Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta
LA 84/2017 vp
Lakialoite laiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
LA 83/2017 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 §:n muuttamisesta
LA 82/2017 vp
Lakialoite laiksi yliopistolain muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.