Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 34/2017 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 14 §:n muuttamisesta
LA 33/2017 vp
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 54 §:n muuttamisesta
LA 32/2017 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
LA 31/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 30/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 43 §:n muuttamisesta
LA 29/2017 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 28/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
LA 27/2017 vp
Lakialoite laiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
LA 26/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 52 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 5 §:n ja ennakkoperintälain 25 §:n muuttamisesta
LA 25/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
LA 24/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 28 luvun 2 §:n muuttamisesta
LA 23/2017 vp
Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
LA 22/2017 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 21/2017 vp
Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 20/2017 vp
Lakialoite laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
LA 19/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 18/2017 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
LA 17/2017 vp
Lakialoite laiksi poliisilain 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
LA 16/2017 vp
Lakialoite laiksi kokoontumislain 9 §:n muuttamisesta
LA 15/2017 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
LA 14/2017 vp
Lakialoite laeiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 13/2017 vp
Lakialoite laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
LA 12/2017 vp
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 1 §:n muuttamisesta
LA 11/2017 vp
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 10/2017 vp
Lakialoite laiksi vanhusasiavaltuutetusta
LA 9/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta
LA 8/2017 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n muuttamisesta
LA 7/2017 vp
Lakialoite laiksi kaivoslain 182 §:n muuttamisesta
LA 6/2017 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
LA 5/2017 vp
Lakialoite laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n muuttamisesta
LA 4/2017 vp
Lakialoite laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta
LA 3/2017 vp
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 49 §:n ja eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 54 §:n muuttamisesta
LA 2/2017 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
LA 1/2017 vp
Lakialoite laeiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
LA 109/2016 vp
Lakialoite laiksi kirjanpitolain 3 luvun muuttamisesta
LA 108/2016 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta
LA 107/2016 vp
Lakialoite laiksi ensimmäisen työntekijän palkkauskulujen lisävähennysoikeuden kokeilusta
LA 106/2016 vp
Lakialoite laiksi arpajaislain 27 §:n muuttamisesta
LA 105/2016 vp
Lakialoite laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 37 §:n muuttamisesta
LA 104/2016 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
LA 103/2016 vp
Lakialoite laiksi perustulokokeilusta
LA 102/2016 vp
Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
LA 101/2016 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain muuttamisesta
LA 100/2016 vp
Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain eräiden säännösten kumoamisesta
LA 99/2016 vp
Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta
LA 98/2016 vp
Lakialoite laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n ja äitiysavustuslain 2 §:n muuttamisesta
LA 97/2016 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
LA 96/2016 vp
Lakialoite laiksi Maaseutuvirastosta annetun lain kumoamisesta
LA 95/2016 vp
Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta
LA 94/2016 vp
Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.  

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista