Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien lakialoitteet

​Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 30/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
LA 29/2019 vp
Lakialoite laiksi kuntalain 82 §:n muuttamisesta
LA 28/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
LA 27/2019 vp
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 26/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
LA 25/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
LA 24/2019 vp
Lakialoite laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
LA 23/2019 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
LA 22/2019 vp
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
LA 21/2019 vp
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 20/2019 vp
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
LA 19/2019 vp
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
LA 18/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 17/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta
LA 16/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
LA 15/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
LA 14/2019 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
LA 13/2019 vp
Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta
LA 12/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
LA 11/2019 vp
Lakialoite laeiksi varhaiskasvatuslain 39 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LA 10/2019 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain 17 ja 27 §:n muuttamisesta
LA 9/2019 vp
Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 98 §:n muuttamisesta
LA 8/2019 vp
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
LA 7/2019 vp
Lakialoite laeiksi työntekijän eläkelain 98 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja maatalousyrittäjän eläkelain 85 §:n, merimieseläkelain 102 §:n ja yrittäjän eläkelain 90 §:n muuttamisesta
LA 6/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun muuttamisesta
LA 5/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 24 luvun muuttamisesta
LA 4/2019 vp
Lakialoite laiksi tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemisestä
LA 3/2019 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
LA 2/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LA 1/2019 vp
Lakialoite laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
LA 104/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta
LA 103/2018 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta
LA 102/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta
LA 101/2018 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 4 §:n ja 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 100/2018 vp
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta
LA 99/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 3 ja 20 §:n muuttamisesta
LA 98/2018 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
LA 97/2018 vp
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
LA 96/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 95/2018 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta
LA 94/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
LA 93/2018 vp
Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta
LA 92/2018 vp
Lakialoite laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
LA 91/2018 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta
LA 90/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
LA 89/2018 vp
Lakialoite laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LA 88/2018 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 52 §:n muuttamisesta
LA 87/2018 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 116 c §:n muuttamisesta
LA 86/2018 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
LA 85/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

 Kaikki lakialoitteet

 Lakialoite, LA

Kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä.

Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.