Uusimmat toimenpidealoitteet

TPA 62/2017 vp
Toimenpidealoite valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamisesta
TPA 63/2017 vp
Toimenpidealoite teiden talvikunnossapidon laatuvaatimusten uudistamisesta
TPA 61/2017 vp
Toimenpidealoite verojen korvamerkinnän käyttöönotosta
TPA 60/2017 vp
Toimenpidealoite lampaiden tilateurastuksen mahdollistamisesta
TPA 59/2017 vp
Toimenpidealoite saattohoidon kirjaamisesta lainsäädäntöön
TPA 58/2017 vp
Toimenpidealoite arvonlisäveron poistamisesta erikoisrahoilta
TPA 57/2017 vp
Toimenpidealoite työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotuksen alentamisesta
TPA 56/2017 vp
Toimenpidealoite isänpäivän sekä läheisenpäivän virallistamisesta liputuspäiviksi
TPA 55/2017 vp
Toimenpidealoite glukoosiseurantalaite Freestyle Libren yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta ja lisäämisestä Suomessa
TPA 44/2017 vp
Toimenpidealoite ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisesta
TPA 45/2017 vp
Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta
TPA 54/2017 vp
Toimenpidealoite isänpäivän muuttamisesta viralliseksi liputuspäiväksi
TPA 49/2017 vp
Toimenpidealoite paikallisen sopimisen todellisista edellytyksistä
TPA 50/2017 vp
Toimenpidealoite turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteiden poistamisesta
TPA 53/2017 vp
Toimenpidealoite kuntien tehtävien vähentämisestä
TPA 46/2017 vp
Toimenpidealoite panostuksista mielenterveyteen
TPA 47/2017 vp
Toimenpidealoite kansallisesta työhyvinvointiohjelmasta
TPA 48/2017 vp
Toimenpidealoite perhepoliittisesta kokonaisuudistuksesta
TPA 51/2017 vp
Toimenpidealoite hallituksen kärkihankkeista
TPA 52/2017 vp
Toimenpidealoite Ahvenanmaalle tulevan tasoitusmaksun korottamisesta
TPA 43/2017 vp
Toimenpidealoite ansiosidonnaisen päivärahan kehittämisestä kannustavampaan suuntaan
TPA 42/2017 vp
Toimenpidealoite energiakatselmuksen, kuntoarvion ja -tutkimuksen sekä korjaussuunnittelun saattamisesta kotitalousvähennyksen piiriin
TPA 41/2017 vp
Toimenpidealoite opintotuen korottamisesta
TPA 35/2017 vp
Toimenpidealoite 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta
TPA 36/2017 vp
Toimenpidealoite perhevapaajärjestelmän uudistamisesta
TPA 37/2017 vp
Toimenpidealoite irtaimen käyttöomaisuuden poistoista syntyvän verotuen pienentämisestä
TPA 38/2017 vp
Toimenpidealoite pakolaiskiintiön nostamisesta
TPA 39/2017 vp
Toimenpidealoite meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta matkustaja-alusten miehistökustannustuen leikkaamiseksi
TPA 40/2017 vp
Toimenpidealoite työkoneiden energiaverojen palautusjärjestelmän laatimisesta
TPA 27/2017 vp
Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä
TPA 28/2017 vp
Toimenpidealoite kansaneläkeindeksin jäädytysten ja leikkausten perumisesta
TPA 29/2017 vp
Toimenpidealoite perustulokokeilun laajentamisesta
TPA 31/2017 vp
Toimenpidealoite koulutusmäärärahojen sitomisesta indeksiin
TPA 30/2017 vp
Toimenpidealoite toisen asteen opintojen oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymisestä
TPA 32/2017 vp
Toimenpidealoite kaivosten louhintaveron käyttöönotosta
TPA 33/2017 vp
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönotosta
TPA 34/2017 vp
Toimenpidealoite peruskoulun päättävien tukiopinto-ohjauksesta
TPA 26/2017 vp
Toimenpidealoite maksuhäiriömerkinnän poistamisesta maksun suorituksen jälkeen
TPA 25/2017 vp
Toimenpidealoite sorsan- ja karhunmetsästyksen aloituspäivän 20.8. säätämisestä koulujen lomapäiväksi
TPA 24/2017 vp
Toimenpidealoite rahaston perustamisesta koulujen ja päiväkotien homekorjauksiin
TPA 22/2017 vp
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönotosta
TPA 23/2017 vp
Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
TPA 21/2017 vp
Toimenpidealoite piensijoittajien sijoitussäästötilijärjestelmän luomisesta Suomeen
TPA 20/2017 vp
Toimenpidealoite uhanalaisten kalojen rahallisen arvon määrittämisestä sekä luvattoman kalastuksen rangaistusten korottamisesta
TPA 19/2017 vp
Toimenpidealoite oman sähköauton lataamisesta työpaikalla syntyvän edun verottamisesta luopumisesta
TPA 18/2017 vp
Toimenpidealoite oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymiseksi ammatillista koulutusta koskevassa laissa
TPA 17/2017 vp
Toimenpidealoite hiilitullien asettamisesta Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille
TPA 16/2017 vp
Toimenpidealoite ylivelkaantuneiden auttamisesta ja velka-armahduslain säätämisestä
TPA 15/2017 vp
Toimenpidealoite nimisuojattujen tuotteiden määrän lisäämisestä Suomessa
TPA 14/2017 vp
Toimenpidealoite lasten huostaanottoja ennalta ehkäisevän työn lisäämisestä