Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

​Uusimmat kansanedustajien toimenpidealoitteet

TPA 69/2018 vp
Toimenpidealoite ylityötuntien palkkatulon verotuksen keventämisestä
TPA 68/2018 vp
Toimenpidealoite rattijuopon ajoneuvon käytön ennalta estämisestä
TPA 67/2018 vp
Toimenpidealoite lentomatkojen päästökompensaatioiden ottamisesta käyttöön eduskunnassa
TPA 66/2018 vp
Toimenpidealoite juomapakkausten panttijärjestelmän laajentamisesta
TPA 65/2018 vp
Toimenpidealoite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien esittämisen asettamisesta rangaistavaksi teoksi
TPA 64/2018 vp
Toimenpidealoite vähäpäästöisten työsuhdeautojen käytön edistämisestä
TPA 63/2018 vp
Toimenpidealoite Suomen vesistöjen saattamisesta muovista vapaaksi alueeksi
TPA 61/2018 vp
Toimenpidealoite rakennusriitalautakunnan perustamisesta
TPA 62/2018 vp
Toimenpidealoite Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan liittyvästä susilaumojen määrästä ja koiriin risteytyneiden susien jälkeläisten (koirasusien) määrityksestä haitalliseksi vieraslajiksi
TPA 60/2018 vp
Toimenpidealoite puurakentamisen edistämisestä kaavoitusta kehittämällä
TPA 59/2018 vp
Toimenpidealoite YK:n GCM-sopimuksen käsittelemisestä eduskunnassa
TPA 58/2018 vp
Toimenpidealoite puidenistutuskampanjasta kouluihin
TPA 53/2018 vp
Toimenpidealoite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä erillislailla
TPA 54/2018 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhien määräaikaisesta ja alueellisesti kohdistetusta metsästyksestä
TPA 55/2018 vp
Toimenpidealoite opiskelijoiden asumistuen uudistamisesta
TPA 56/2018 vp
Toimenpidealoite energiajuomien haittaveron käyttöönottamisesta
TPA 57/2018 vp
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönottamisesta
TPA 50/2018 vp
Toimenpidealoite kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista
TPA 52/2018 vp
Toimenpidealoite alkoholijuomien valmisteveron korottamisesta
TPA 51/2018 vp
Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta
TPA 49/2018 vp
Toimenpidealoite naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisestä
TPA 48/2018 vp
Toimenpidealoite moottoripolttonesteiden hinnoitteluun puuttumisesta
TPA 47/2018 vp
Toimenpidealoite valtatien 19 välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamisesta välillä Seinäjoki—Lapua
TPA 39/2018 vp
Toimenpidealoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille
TPA 40/2018 vp
Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä
TPA 41/2018 vp
Toimenpidealoite muovipakkausverosta
TPA 42/2018 vp
Toimenpidealoite omaisuuskriteerin palauttamisesta yleiseen asumistukeen
TPA 43/2018 vp
Toimenpidealoite työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden rajoittamisesta
TPA 44/2018 vp
Toimenpidealoite hedelmien ja vihannesten siirtämisestä 14 prosentin arvonlisäverokannasta 10 prosentin arvonlisäverokantaan
TPA 45/2018 vp
Toimenpidealoite 1 000 euron vauvarahan maksamisesta lapsen saaville perheille
TPA 46/2018 vp
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
TPA 37/2018 vp
Toimenpidealoite lentoveron käyttöönotosta
TPA 38/2018 vp
Toimenpidealoite koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen maksujen alentamisesta
TPA 36/2018 vp
Toimenpidealoite naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen toimintaohjelmasta
TPA 34/2018 vp
Toimenpidealoite 50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan
TPA 35/2018 vp
Toimenpidealoite kulttuurin määrärahojen nostamisesta kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi, taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja kulttuurin moninaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi
TPA 33/2018 vp
Toimenpidealoite koulujen ja päiväkotien homekorjausrahaston perustamisesta
TPA 32/2018 vp
Toimenpidealoite sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista
TPA 31/2018 vp
Toimenpidealoite vaarallisten koirarotujen selvittämisestä, luvanvaraiseksi saattamisesta sekä Koirakortin hankkimisesta
TPA 30/2018 vp
Toimenpidealoite sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 122/2018 vp) annetun lain voimaantulon soveltamisesta taannehtivasti
TPA 29/2018 vp
Toimenpidealoite maanteiden ja rautateiden runkoverkon täydentämisestä
TPA 28/2018 vp
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
TPA 27/2018 vp
Toimenpidealoite työntekijän vapauttamisesta asuntokaupan varainsiirtoverosta muutettaessa työn takia oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle
TPA 25/2018 vp
Toimenpidealoite talonkirjaan merkittävän muuttoilmoituksen ja talonkirjan säätämisestä pakollisiksi
TPA 26/2018 vp
Toimenpidealoite perheiden aseman vahvistamisesta ja aiheettomien lastensuojeluilmoitusten saattamisesta rangaistaviksi
TPA 24/2018 vp
Toimenpidealoite turvallisuusviranomaisten toimitilakustannusten hillitsemisestä
TPA 23/2018 vp
Toimenpidealoite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä kuntien lakisääteisiin tehtäviin
TPA 22/2018 vp
Toimenpidealoite automaattisen liikennevalvonnan kehittämisestä keskinopeusmittauksen osalta
TPA 21/2018 vp
Toimenpidealoite hyljetuotteiden kaupallisesta hyödyntämisestä
TPA 20/2018 vp
Toimenpidealoite varaamisrekisterin perustamisesta