Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

​Uusimmat kansanedustajien toimenpidealoitteet

TPA 29/2018 vp
Toimenpidealoite maanteiden ja rautateiden runkoverkon täydentämisestä
TPA 28/2018 vp
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
TPA 27/2018 vp
Toimenpidealoite työntekijän vapauttamisesta asuntokaupan varainsiirtoverosta muutettaessa työn takia oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle
TPA 25/2018 vp
Toimenpidealoite talonkirjaan merkittävän muuttoilmoituksen ja talonkirjan säätämisestä pakollisiksi
TPA 26/2018 vp
Toimenpidealoite perheiden aseman vahvistamisesta ja aiheettomien lastensuojeluilmoitusten saattamisesta rangaistaviksi
TPA 24/2018 vp
Toimenpidealoite turvallisuusviranomaisten toimitilakustannusten hillitsemisestä
TPA 23/2018 vp
Toimenpidealoite koulurauha-asiamiehen nimittämisestä kuntien lakisääteisiin tehtäviin
TPA 22/2018 vp
Toimenpidealoite automaattisen liikennevalvonnan kehittämisestä keskinopeusmittauksen osalta
TPA 21/2018 vp
Toimenpidealoite hyljetuotteiden kaupallisesta hyödyntämisestä
TPA 20/2018 vp
Toimenpidealoite varaamisrekisterin perustamisesta
TPA 19/2018 vp
Toimenpidealoite Vuotoksen kansallispuiston perustamisesta
TPA 18/2018 vp
Toimenpidealoite lastentarha- ja esikouluikäisten tyttöjen huivikiellosta
TPA 17/2018 vp
Toimenpidealoite työttömyysturvan karenssijärjestelmän purkamisesta
TPA 16/2018 vp
Toimenpidealoite sähkön siirtomaksuista ja siirtohinnan kertakorotusten kohtuullisuudesta
TPA 15/2018 vp
Toimenpidealoite lainvalmistelun lapsivaikutusarvioinnista
TPA 14/2018 vp
Toimenpidealoite sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahvistamisesta
TPA 13/2018 vp
Toimenpidealoite sudenmetsästyksen ja kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvista
TPA 12/2018 vp
Toimenpidealoite Poliisiammattikorkeakoulun opintososiaalisten etujen palauttamisesta
TPA 11/2018 vp
Toimenpidealoite toisen asteen opintojen maksuttomuuden edistämisestä
TPA 9/2018 vp
Toimenpidealoite muovin keräysvelvoitteen lisäämisestä
TPA 8/2018 vp
Toimenpidealoite mikromuovien kieltämisestä tuotteissa
TPA 10/2018 vp
Toimenpidealoite ohuiden muovipussien kieltämisestä
TPA 7/2018 vp
Toimenpidealoite lain säätämiseksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen
TPA 6/2018 vp
Toimenpidealoite sähkölaitepaloja ehkäisevien turvalaitteiden saattamisesta pakollisiksi
TPA 5/2018 vp
Toimenpidealoite Ottawan sopimuksesta irtautumisesta
TPA 4/2018 vp
Toimenpidealoite arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan ja arvonlisäverohuojennuksen ylärajan nostamisesta
TPA 3/2018 vp
Biotalouden valinnaiset opinnot lukion opetussuunnitelmaan
TPA 1/2018 vp
Toimenpidealoite selvityksen tekemisestä suunnitellun Pori—Parkano—Haapamäki-raideyhteyden kustannusvaikutuksista tuleviin ratahankkeisiin
TPA 2/2018 vp
Toimenpidealoite neuvotteluratkaisun etsimisestä Katalonian kriisiin ja Katalonian itsenäisyyden tunnustamisesta
TPA 62/2017 vp
Toimenpidealoite valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontayksikön perustamisesta
TPA 63/2017 vp
Toimenpidealoite teiden talvikunnossapidon laatuvaatimusten uudistamisesta
TPA 61/2017 vp
Toimenpidealoite verojen korvamerkinnän käyttöönotosta
TPA 60/2017 vp
Toimenpidealoite lampaiden tilateurastuksen mahdollistamisesta
TPA 59/2017 vp
Toimenpidealoite saattohoidon kirjaamisesta lainsäädäntöön
TPA 58/2017 vp
Toimenpidealoite arvonlisäveron poistamisesta erikoisrahoilta
TPA 57/2017 vp
Toimenpidealoite työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotuksen alentamisesta
TPA 56/2017 vp
Toimenpidealoite isänpäivän sekä läheisenpäivän virallistamisesta liputuspäiviksi
TPA 55/2017 vp
Toimenpidealoite glukoosiseurantalaite Freestyle Libren yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta ja lisäämisestä Suomessa
TPA 44/2017 vp
Toimenpidealoite ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisesta
TPA 45/2017 vp
Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta
TPA 54/2017 vp
Toimenpidealoite isänpäivän muuttamisesta viralliseksi liputuspäiväksi
TPA 49/2017 vp
Toimenpidealoite paikallisen sopimisen todellisista edellytyksistä
TPA 50/2017 vp
Toimenpidealoite turvapaikanhakijoiden työllistymisen esteiden poistamisesta
TPA 53/2017 vp
Toimenpidealoite kuntien tehtävien vähentämisestä
TPA 46/2017 vp
Toimenpidealoite panostuksista mielenterveyteen
TPA 47/2017 vp
Toimenpidealoite kansallisesta työhyvinvointiohjelmasta
TPA 48/2017 vp
Toimenpidealoite perhepoliittisesta kokonaisuudistuksesta
TPA 51/2017 vp
Toimenpidealoite hallituksen kärkihankkeista
TPA 52/2017 vp
Toimenpidealoite Ahvenanmaalle tulevan tasoitusmaksun korottamisesta
TPA 43/2017 vp
Toimenpidealoite ansiosidonnaisen päivärahan kehittämisestä kannustavampaan suuntaan