Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

​Uusimmat kansanedustajien toimenpidealoitteet

TPA 9/2019 vp
Toimenpidealoite koulukiusaajan opetuspaikan vaihtamisesta
TPA 10/2019 vp
Toimenpidealoite koulukiusatun mahdollisuudesta saada korvausta koulutuksenjärjestäjältä
TPA 7/2019 vp
Toimenpidealoite nuuskan ja muiden savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin sallimisesta
TPA 8/2019 vp
Toimenpidealoite poliisien ja muiden turvaamistehtävissä olevien virkamiesten työaikakäytäntöjen täsmentämisestä
TPA 5/2019 vp
Toimenpidealoite eläinsuojelupoliisin toimintamallin laajentamisesta koko Suomeen
TPA 4/2019 vp
Toimenpidealoite poliisin valmiuksien kehittämisestä eläimiin liittyviin rikoksiin puuttumisessa
TPA 6/2019 vp
Toimenpidealoite lapsen sotatoimialueelle viemisen kriminalisoinnista
TPA 3/2019 vp
Toimenpidealoite valkohäntäpeurojen määrän merkittävästä vähentämisestä
TPA 2/2019 vp
Toimenpidealoite muutoksenhaun järjestämisestä työtuomioistuimen tuomioista
TPA 1/2019 vp
Toimenpidealoite asiakasmaksujen ulosottojen vähentämisestä
TPA 84/2018 vp
Toimenpidealoite kansalaisraatien mahdollistamisesta valtiollisessa päätöksenteossa ja deliberatiivisen demokratian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisestä
TPA 83/2018 vp
Toimenpidealoite oikeudenmukaisesta ilmastosiirtymästä
TPA 82/2018 vp
Toimenpidealoite kansalaisuuslain muuttamisesta
TPA 81/2018 vp
Toimenpidealoite Suomen irtautumisesta Euroopan unionin yhteisestä turvapaikkapolitiikasta
TPA 80/2018 vp
Toimenpidealoite kansallisen kielipoliittisen toimintaohjelman valmistelun aloittamisesta
TPA 79/2018 vp
Toimenpidealoite hoitajamitoituksen kirjaamisesta lakiin ja vanhustenhoidon laadun kehittämisestä kestävästi
TPA 78/2018 vp
Toimenpidealoite pakkokeinolain muuttamisesta
TPA 77/2018 vp
Toimenpidealoite rakentajien ja rakennusten huollosta sekä valvonnasta vastaavien lainvastaisen toiminnan korjaamisesta ja kriminalisoinnista
TPA 76/2018 vp
Toimenpidealoite vanhustenhoidon laatua valvovan valtakunnallisen ja riippumattoman auditointiyksikön perustamisesta Suomeen
TPA 75/2018 vp
Toimenpidealoite valtion matkustussäännön uudistamisesta ilmastopäästöjä vähentäväksi
TPA 73/2018 vp
Toimenpidealoite valtatien 15 kuntoon saattamisesta
TPA 74/2018 vp
Toimenpidealoite tyttölasten seksuaalisen koskemattomuuden turvaamisesta
TPA 72/2018 vp
Toimenpidealoite vanhuspalveluiden laadun varmistamisesta
TPA 71/2018 vp
Toimenpidealoite laittomasti Suomessa olevien turvapaikanhakijoiden siirtämisestä heidän kotimaataan lähellä oleviin pakolaisleireihin
TPA 70/2018 vp
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta ikäihmisten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi
TPA 69/2018 vp
Toimenpidealoite ylityötuntien palkkatulon verotuksen keventämisestä
TPA 68/2018 vp
Toimenpidealoite rattijuopon ajoneuvon käytön ennalta estämisestä
TPA 67/2018 vp
Toimenpidealoite lentomatkojen päästökompensaatioiden ottamisesta käyttöön eduskunnassa
TPA 66/2018 vp
Toimenpidealoite juomapakkausten panttijärjestelmän laajentamisesta
TPA 65/2018 vp
Toimenpidealoite hakaristin ja muiden kansallissosialististen symbolien esittämisen asettamisesta rangaistavaksi teoksi
TPA 64/2018 vp
Toimenpidealoite vähäpäästöisten työsuhdeautojen käytön edistämisestä
TPA 63/2018 vp
Toimenpidealoite Suomen vesistöjen saattamisesta muovista vapaaksi alueeksi
TPA 61/2018 vp
Toimenpidealoite rakennusriitalautakunnan perustamisesta
TPA 62/2018 vp
Toimenpidealoite Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan liittyvästä susilaumojen määrästä ja koiriin risteytyneiden susien jälkeläisten (koirasusien) määrityksestä haitalliseksi vieraslajiksi
TPA 60/2018 vp
Toimenpidealoite puurakentamisen edistämisestä kaavoitusta kehittämällä
TPA 59/2018 vp
Toimenpidealoite YK:n GCM-sopimuksen käsittelemisestä eduskunnassa
TPA 58/2018 vp
Toimenpidealoite puidenistutuskampanjasta kouluihin
TPA 53/2018 vp
Toimenpidealoite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä erillislailla
TPA 54/2018 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhien määräaikaisesta ja alueellisesti kohdistetusta metsästyksestä
TPA 55/2018 vp
Toimenpidealoite opiskelijoiden asumistuen uudistamisesta
TPA 56/2018 vp
Toimenpidealoite energiajuomien haittaveron käyttöönottamisesta
TPA 57/2018 vp
Toimenpidealoite sokeriveron käyttöönottamisesta
TPA 50/2018 vp
Toimenpidealoite kokonaan maksuttomista toisen asteen opinnoista
TPA 52/2018 vp
Toimenpidealoite alkoholijuomien valmisteveron korottamisesta
TPA 51/2018 vp
Toimenpidealoite valtion tutkimuslaitosten toiminnan vahvistamisesta
TPA 49/2018 vp
Toimenpidealoite naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämisestä
TPA 48/2018 vp
Toimenpidealoite moottoripolttonesteiden hinnoitteluun puuttumisesta
TPA 47/2018 vp
Toimenpidealoite valtatien 19 välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden parantamisesta välillä Seinäjoki—Lapua
TPA 39/2018 vp
Toimenpidealoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille
TPA 40/2018 vp
Toimenpidealoite eläintuotteiden haittaveron käyttöönoton selvittämisestä