Töihin eduskuntaan

Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Eduskunnan pääsihteerin johtamassa eduskunnan kansliassa työskentelee noin 400 virkamiestä ja 80 kansanedustajan avustajaa.

Kanslian kuuden toimintayksikön tehtäväalueina ovat lainsäädäntötyö, valiokuntatyö, kansainväliset asiat, viestintä-, tieto- ja kirjastopalvelut, hallinto sekä turvallisuuspalvelut. Kansanedustajan avustajien tehtävänä on avustaa kansanedustajia valtiopäivätoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Virkamiesten rekrytointi

Eduskunnan virat ja virkasuhteet ovat julkisesti haettavina. Viran tai virkasuhteen hakuilmoitus julkaistaan Valtiolle.fi- ja Mol.fi-sivustoilla. Hakuilmoituksessa on kerrottu kenelle hakemus on osoitettava, milloin hakemus on viimeistään jätettävä ja minne se on toimitettava. Avointen hakemusten perusteella eduskunta ei rekrytoi henkilöstöä.

​Kansanedustajan avustajat

Kansanedustajan avustajan valinnasta vastaavat kansanedustajat itse. Avustajan työstä kiinnostunut voi tiedustella avustajan tehtävistä eduskuntaryhmien kansliasta tai suoraan kansanedustajalta. Yhteystiedot löydät Kansanedustajat-sivulta.

Kesätyöpaikat 

Eduskunnan kansliaan palkataan vuosittain muutamia koululaisia ja opiskelijoita kesätyöntekijöiksi.

Kesällä 2023 eduskunnan kiinteistötoimisto palkkaa kesätyöntekijöitä korjaus- ja siivoustoimeen. Hakemuksia näihin tehtäviin voi jättää 28.2.2023 asti ja valinnat pyritään tekemään huhtikuun aikana. 

Täytä hakemuslomake tästä

​​

​Opiskeluun liittyvä harjoittelu

Eduskunnan kansliaan voidaan työtilanteesta riippuen ottaa yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita työharjoitteluun. Mahdollisista korkeakouluharjoittelupaikoista ilmoitetaan Aarresaari.net tai Valtiolle.fi-sivustoilla. Muita harjoittelupaikkoja, kuten esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisjaksoiksi sopivia harjoittelupaikkoja on eduskunnan kanslialla tarjota harvemmin.

Peruskoululaisten työelämään tutustuminen (TET)

Eduskunnassa käy joka vuosi muutamia kymmeniä peruskoululaisia tutustumassa työelämään. Tällä hetkellä vapaita TET-harjoittelupaikkoja voi tiedustella syksylle 2023. Täytä sähköinen hakukaavake tässä.

Yhteystiedot
Lisätietoja eduskunnan kanslian rekrytoinnista, rekrytointi(@)eduskunta.fi tai puh. 09 432 2550.