​Eduskunnan kirjaston ja arkiston kokoelmat ​

​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Eduskunnan kirjaston ja arkiston kokoelmarekisterin tarkoituksena on Eduskunnan kirjaston ja arkiston kokoelmien hallinta sekä historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen säilyttäminen ja hoitaminen, kokoelmia koskeva tieto- ja tutkijapalvelu sekä keskeisten asiakirjojen ja aineistojen mikrokuvaus. Kokoelmien tarkoituksena on myös mahdollistaa tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai muu hyväksyttävä tarkoitus. 

Arkistolla tarkoitetaan asiakirjaryhmien kokonaisuutta, joka syntyy eduskunnan tehtävien hoitamisessa. Arkistossa olevissa asiakirjoissa on yleensä myös runsaasti henkilötietoja. Asiakirjoja ja tietoja säilytetään joko tieteellisen tutkimuksen mahdollistamiseksi tai yleisen oikeusturvan varmistamiseksi.

Käsittelyn oikeusperuste​ tai -peruste​​et:

  • rekisteröidyn suostumus (rekisteröity antaa suostumuksensa liittyessään asiakkaaksi), tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja Eduskunnan kirjastosta annetun lain (717/2000) 1 § sekä arkistoaineksen osalta arkistolaki (831/1994 6 ja 7 § sekä 8 §:n 1 ja 2 momentti).

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Arkistosta on mahdollista lainata asiakirjoja. Tässä yhteydessä täytetään lainakuitti, johon tulevat seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ammatti.

Veteraanikansanedustajien haastattelut (audio/teksti) sekä haastatteluihin liittyvä tausta-aineisto ja haastatteluiden metatiedot. Lisäksi aineisto käsittää lupaa hakeneiden tutkijoiden hakemukset, joissa on seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, oppiarvo ja osoite.

Kuva-arkistossa käsiteltäviä henkilötietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen nimike, organisaation nimi, mahdollinen puhelinnumero. Kuvat itsessään voivat olla henkilötietoja. Kuvien metatiedot sisältävät henkilötietoja kuten, nimi, nimeke, kuvaajan nimi, tekijän nimi (esim. taideteos), eduskuntaryhmä. 

Tiedot on saatu suoraan rekisteröidyltä.

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kokoelmatiedot ovat julkisia. Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto-rekisterin haastattelut eivät ole julkisia, tiedot voi saada vain tutkimuskäyttöä varten kirjaston johtajan myöntämällä käyttöluvalla.​

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

4. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Eduskunnan kirjaston ja arkiston kokoelmarekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

 
​​Keskusarkistoon siirretään vain pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Asiakirjojen lainaukseen liittyvät lainakuitit ja niihin sisältyvät henkilötiedot hävitetään 5 vuoden kuluttua. Valokuvat ja niihin sisältyvät metatiedot säilytetään pysyvästi. Lainaukseen liittyvät henkilötiedot hävitetään 5 vuoden kuluttua. Veteraanikansanedustajien haastattelut säilytetään pysyvästi. Lainaukseen liittyvät asiakirjat henkilötietoineen hävitetään 5 vuoden kuluttua. 

 
Kirjojen ja lehtien kokoelmatiedot säilytetään niin kauan kuin kirjat ja lehdet ovat Eduskunnan kirjaston kokoelmissa.

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Eduskunnan kirjasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

3.4.2019