​Eduskunnan rakennuksien kulunvalvontarekisteri​

​​​​​​​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Eduskunnan rakennuksien kulunvalvontarekisterin tarkoituksena on varmistaa jatkuvan tilannekuvan ylläpitäminen eduskunnan hallinnassa olevista rakennuksissa ja siellä kulloinkin asioivista sekä siellä asioineista ulkopuolisista henkilöistä (esim. vierailijat). Rekisteriä pidetään eduskunnan vierailijasisäänkäynnin yhteydessä sijaitsevassa pysyvässä kulunvalvontapisteessä. Rekisteriin kuuluvat osana myös eduskunnan kanslian vierailijapalvelurekisteriin kuuluvat henkilökohtaiset vieraat, kansainväliset vieraat sekä tapahtumajärjestelyt ja kokousvieraat -rekisterit, ks. tietosuojaseloste eduskunnan kanslian vierailijapalveluista.

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja laki turvatoimista eduskunnasta (364/2008)

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Etunimi, sukunimi, vastaanottavan yhteyshenkilön nimi, rekisteröidyn ilmoitettu saapumis- ja poistumisaika, ja vierailijakortin numero.

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​​Vierailijatietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eduskunnan turvallisuusosaston ulkopuolelle.

​​​Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. ​Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Kulunvalvontarekisterin vierailua koskevat tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)​ 24 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdan mukaan salassa pidettäviä ennen vierailua ja vierailun aikana.

​​4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Kerätyt henkilötiedot säilytetään eduskunnan rakennuksien kulunvalvontarekisterissä vierailun päättymiseen saakka.

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Turvallisuusosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: turvavalvomo@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​


6.9.2022