​Taloushallinnon ratkaisun toimittaja- ja asiakasrekisteri ​

​​​​​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Taloushallinnon ratkaisun toimittaja- ja asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelytarkoituksena on tallentaa, käsitellä ja ylläpitää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen myyntilaskutusta sekä saatavien seurantaa, perintää ja viivästyskorkojen laskutusta varten (asiakasrekisteri) sekä menotositteiden käsittelyä varten (toimittajarekisteri).

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja eduskunnan kanslian ohjesääntö (1480/2015) 6 §.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyt ovat eduskunnassa työskenteleviä kansanedustajia, eduskuntaan palvelussuhteessa olevia henkilöitä, eduskunnan ulkopuolisia toimittajia tai eduskunnan laskuttamia ulkopuolisia henkilöitä. 

Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot:

Asiakasrekisteri: 

asiakkaan nimi, asiakkaan numero, yritysnimi, lähiosoite, talonumero, postinumero, postitoimipaikka, maa, alue, aikavyöhyke, postilokero, yrityksen postinumero, kieli, puhelin, matkapuhelin, fax, sähköpostiosoite, asiakkaan y-tunnus, asiakkaan ALV-tunnus, asiakkaan henkilötunnus, vastaanottajan verkkolaskuosoite (OVT-tunnus), vastaanottajan välittäjätunnus (operaattori) ja asiakkaan kuluttajaverkkolaskutiedot 

Toimittajarekisteri: 

toimittajan nimi, toimittajan numero, yritysnimi, lähiosoite, talonumero, postinumero, postitoimipaikka, maa, alue, aikavyöhyke, postilokero, yrityksen postinumero, kieli, puhelin, matkapuhelin, fax, sähköpostiosoite, toimittajan y-tunnus, toimittajan henkilötunnus, pankkitilin IBAN- ja SWIFT-numerot​

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​​Henkilötietoja käsittelevät eduskunnan kanslian taloushallinnon henkilöstöön kuuluvat, Palkeiden taloushallinnon henkilöstö ja Lowell Suomi Oy (perintätoimisto).

​​​Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. ​Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

​​4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Taloushallinnon ratkaisun toimittaja- ja asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään kirjanpitoaineiston säilytysajat. Taloushallinnon ratkaisun toimittaja- ja asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajasta vastaa Palkeet.​​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Hallinto- ja palveluosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti:taloushallinto@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​


10.1.2021