​Turvallisuushavaintorekisteri ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Turvallisuushavaintorekisterin avulla hoidetaan turvallisuushavaintopoikkeam​ien selvittämistä. Rekisterin avulla myös tilastoidaan organisaation tiloissa, piha-alueilla ja välittömässä läheisyydessä havaittuja turvallisuuspoikkeamia.

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja laki turvatoimista eduskunnasta (364/2008)

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Turvallisuushavaintoon liittyvän henkilön etunimi, sukunimi, yhteystiedot, havainnon tehneen virkamiehen nimi. Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä henkilöltä.

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​​Turvallisuushavaintorekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja eduskunnan turvallisuusosaston ulkopuolelle. Ylläpito- ja huoltotoimia varten ylläpitäjällä on tarpeen vaatiessa pääsy järjestelmään.  ​

Turvallisuushavaintorekisterin​​ tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)​ 24 §:n 1 momentin 7 mukaan salassa pidettäviä.

​​4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Turvallisuushavaintorekisteristä poistetaan tiedot silloin, kun ilmoitettu turvallisuuspoikkeamahavainto on selvitetty tai viimeistään kahden vuoden kuluttua. ​​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Turvallisuusosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: turvavalvomo@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

4.2.2022