Selosteet henkilötietojen käsittelystä

Eduskunnan kanslia informoi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12–14 artiklan mukaisesti rekistetöityjä henkilöitä heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä  tietosuojaselosteilla, joissa kerrotaan mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, miten kauan henkilötietoja säilytetään sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteet on jaoteltu eri käyttötarkoitusten mukaisesti ja julkaistaan tällä sivulla siltä osin, kun ne koskevat eduskunnassa vierailevia tai kansalaisten käyttämiä palveluja (esim. Eduskunnan kirjasto).

Tietosuojaselosteita lisätään sitä mukaan, kun niitä valmistuu.