​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa rokotteista ja Yhdysvaltain-suhteestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-paaministerin-kanssa-rokotteista-ja-yhdysvaltain-suhteesta.aspxSuuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa rokotteista ja Yhdysvaltain-suhteesta2021-04-07T11:15:00Z
Suuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa rokotehankinnoista ja digitaalisesta siirtymästähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-paaministerin-kanssa-rokotehankinnoista-ja-digitaalisesta-siirtymasta.aspxSuuri valiokunta keskusteli pääministerin kanssa rokotehankinnoista ja digitaalisesta siirtymästä2021-03-24T12:15:00Z
Suuressa valiokunnassa teollisuus-, ilmasto- ja maatalousaiheitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuressa-valiokunnassa-teollisuus-ilmasto-ja-maatalousaiheita.aspxSuuressa valiokunnassa teollisuus-, ilmasto- ja maatalousaiheita2021-03-19T13:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 41/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaisen kehitysrahoituksen rakenteen kehittäminen (EFAD)

Valtiopäiväasia
E 42/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtiopäiväasia
E 39/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 19/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailusta yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

Valtiopäiväasia
U 15/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (e-CODEX-asetus)

Valtiopäiväasia
U 16/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston puitepäätöksen 2002/465/YOS ja direktiivin 2014/41/EU muuttamisesta niiden mukauttamiseksi henkilötietojen suojaa koskeviin EU:n sääntöihin

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 18/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

Valtiopäiväasia
TS 16/2021 vp

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 17/2021 vp

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskevasta kehyksestä vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19- pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)