​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli vähimmäispalkkadirektiivistä ja maatalouspolitiikan uudistuksestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-keskusteli-vahimmaispalkkadirektiivista-ja-maatalouspolitiikan-uudistuksesta.aspxSuuri valiokunta keskusteli vähimmäispalkkadirektiivistä ja maatalouspolitiikan uudistuksesta2021-06-11T11:40:00Z
Suuri valiokunta sai selvityksiä EU:n neuvoston kokouksista ja keskusteli komissaari Urpilaisen kanssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-sai-selvityksia-EUn-neuvoston-kokouksista-ja-keskusteli-komissaari-Urpilaisen-kanssa.aspxSuuri valiokunta sai selvityksiä EU:n neuvoston kokouksista ja keskusteli komissaari Urpilaisen kanssa2021-06-04T12:10:00Z
Eduskunta tukee digitaalisia palveluita ja markkinoita koskevien EU:n säädösehdotusten tavoitteitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-tukee-digitaalisia-palveluita-ja-markkinoita-koskevien-EUn-saadosehdotusten-tavoitteita.aspxEduskunta tukee digitaalisia palveluita ja markkinoita koskevien EU:n säädösehdotusten tavoitteita2021-06-02T11:15:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 77/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Valtiopäiväasia
E 75/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU:n strategiaa Covid-19 lääkkeistä

Valtiopäiväasia
E 76/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävästä sinisestä taloudesta

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 29/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien (EU) 2013/34, 2004/109 ja 2006/43 sekä asetuksen (EU) 537/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yritysten kestävyysraportoinnista (KOM(2021) 189 lopullinen)

Valtiopäiväasia
U 30/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koneista (koneasetus)

Valtiopäiväasia
U 26/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 23/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista

Valtiopäiväasia
TS 22/2021 vp

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista käsittelevässä maailmanfoorumissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista muutoksiksi E-sääntöihin nro 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 ja 157 sekä ehdotuksista muutoksiksi maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin nro 4 ja 9

Valtiopäiväasia
TS 21/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta tiettyjä tehoalueeltaan 56–130 kW:n ja yli 300 kW:n moottoreilla varustettuja koneita koskevien siirtymäsäännösten osalta covid- 19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi