​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli komissaari Schinasia EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kuuli-komissaari-schinasia-eu-maahanmuutto-ja-turvapaikkapolitiikan-uudistuksista.aspxSuuri valiokunta kuuli komissaari Schinasia EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta2020-10-23T12:50:00Z
Valiokunnat kuulivat pääministeriä etäyhteydellä viime viikon Eurooppa-neuvoston aiheistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/valiokunnat-kuulivat-paaministeria-etayhteydella-viime-viikon-eurooppa-neuvoston-asioista.aspxValiokunnat kuulivat pääministeriä etäyhteydellä viime viikon Eurooppa-neuvoston aiheista2020-10-21T11:45:00Z
Suuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakiahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kasitteli-yhteista-maatalouspolitiikkaa-ja-eurooppalaista-ilmastolakia.aspxSuuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakia2020-10-16T13:45:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 128/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025

Valtiopäiväasia
E 129/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien EU-tason arviota kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista joiden avulla edistetään vihreää siirtymistä ja talouden elpymistä integroidun energia- ja ilmastosuunnittelun avulla

Valtiopäiväasia
E 127/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2020: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 55/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Valtiopäiväasia
U 51/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027 (EU:n petostentorjuntaohjelma)

Valtiopäiväasia
U 52/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV -ohjelma) sekä komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin (Perikles IV-ohjelma)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 66/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä kriisi- ja force majeure -tilanteissa

Valtiopäiväasia
TS 64/2020 vp

Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 65/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2018/1139 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston valmiudesta toimia yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskyvyn tarkastuselimenä