​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli pääministeri Marinia maaliskuun EU-huippukokouksistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-paaministeri-Marinia-maaliskuun-EUhuippukokouksista.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Marinia maaliskuun EU-huippukokouksista2023-03-22T12:30:00Z
Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-paatti-eduskunnan-kannan-pakkausdirektiiviin.aspxSuuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseen2023-03-01T12:30:00Z
Kansanedustajia mukana Parliamentary Week -konferenssissa Brysselissähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansanedustajia-mukana-Parliamentary-Week-konferenssissa-Brysselissa.aspxKansanedustajia mukana Parliamentary Week -konferenssissa Brysselissä2023-02-28T10:45:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 181/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen täytäntöönpano; Windsorin puitteisto

Valtiopäiväasia
E 183/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kalatalous- ja vesiviljelysektorin energiasiirtymästä

Valtiopäiväasia
E 184/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto, joka koskee EU:n toimintasuunnitelmaa: meriekosysteemien suojelu ja ennallistaminen kestävän ja sopeutumiskykyisen kalastuksen varmistamiseksi

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 127/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ja palkkioista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 658/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
U 126/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (uudelleenlaadittu ilmanlaatudirektiivi)

Valtiopäiväasia
U 125/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 128/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä gigabittitason sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi ja direktiivin 2014/61/EU kumoamisesta (gigabittiinfrastruktuurisäädös)

Valtiopäiväasia
TS 127/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (EU) 2015/413 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 126/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-Irlantiin