EU-asiat eduskunnassa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuren valiokunnan 16.7. kokoukseen saamat kirjalliset asiantuntijalausunnot elpymispaketistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuren-valiokunnan-16.7.-kokoukseen-saamat-kirjalliset-asiantuntijalausunnot-elpymispaketista.aspxSuuren valiokunnan 16.7. kokoukseen saamat kirjalliset asiantuntijalausunnot elpymispaketista2020-07-16T11:00:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevasta Eurooppa-neuvostosta ja antoi eduskunnan kannan EU:n elpymissuunnitelman jatkoneuvotteluihinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-pääministeriä-tulevasta-Eurooppaneuvostosta-ja-antoi-eduskunnan-kannan-EUn-elpymissuunnitelman-jat.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeriä tulevasta Eurooppa-neuvostosta ja antoi eduskunnan kannan EU:n elpymissuunnitelman jatkoneuvotteluihin2020-07-16T10:45:00Z
Suuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelustahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-sai-paaministerin-selvityksen-eu-johtajien-ensimmaisesta-elpymispakettikeskustelusta.aspxSuuri valiokunta sai pääministerin selvityksen EU-johtajien ensimmäisestä elpymispakettikeskustelusta2020-06-24T09:20:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 88/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
E 89/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission lisätalousarvioesitys nro 7 talousarviovuodelle 2020
E 90/2020 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

 Uusimmat U-kirjelmät

U 38/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
U 39/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020) 261 final)
U 37/2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta täytäntöönpanoasetukseksi ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 44/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19- pandemian johdosta
TS 42/2020 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin
TS 43/2020 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Suomen EU-puheenjohtajuuskausi

 ‭(Piilotettu)‬ EU-asioiden käsittely eduskunnassa

 EU-yhteistyöelimiä

 ‭(Piilotettu)‬ Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Ajankohtaista EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/ajankohtaista-EUn-sisämarkkinoiden-kehittämisessä.aspxAjankohtaista EU:n sisämarkkinoiden kehittämisessä2019-03-01T09:40:00Z
Ajankohtaista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa EU:ssahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/yk-eu-kestava-kehitys.aspxAjankohtaista YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa EU:ssa2019-02-15T11:30:00Z
Ajankohtaista EU:n ilmastopolitiikassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Ajankohtaista-EUn-ilmastopolitiikassa.aspxAjankohtaista EU:n ilmastopolitiikassa2018-12-20T08:20:00Z
EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden edistyminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20181214.aspxEU:n digitaalisten sisämarkkinoiden edistyminen2018-12-14T11:15:00Z
Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisen eteneminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EMU-syventamisen-eteneminen.aspxEuroopan talous- ja rahaliiton (EMU) syventämisen eteneminen2018-12-07T14:40:00Z

 Brysselin asiantuntija Twitterissä