​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Strateginen autonomia ja EU–UK-suhde esillä suuressa valiokunnassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Strateginen-autonomia-ja-EU–UK-suhde-esillä-suuressa-valiokunnassa.aspxStrateginen autonomia ja EU–UK-suhde esillä suuressa valiokunnassa2021-09-17T12:05:00Z
Suuren valiokunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin EU:n finanssipoliittisista säännöistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuren-valiokunnan-syksyn-ensimmaisessa-kokouksessa-keskusteltiin-eun-finanssipoliittisista-saannoista.aspxSuuren valiokunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin EU:n finanssipoliittisista säännöistä2021-09-08T11:40:00Z
Suuren valiokunnan julkisessa kuulemisessa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuren-valiokunnan-julkinen-kuuleminen-Eurooppa-foorumissa-27-elokuuta.aspxSuuren valiokunnan julkisessa kuulemisessa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta2021-08-30T10:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 105/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lyhytaikaisista vientiluottovakuuksista

Valtiopäiväasia
E 106/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n uudesta vuoteen 2030 ulottuvasta metsästrategiasta

Valtiopäiväasia
E 107/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/ NAIADES III: Tulevaisuudenkestävän eurooppalaisen sisävesiliikenteen tukeminen

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 44/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä yleissopimukseen ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

Valtiopäiväasia
U 45/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus)

Valtiopäiväasia
U 41/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 44/2021 vp

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 45/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS hiilirajamekanismin perustamisesta

Valtiopäiväasia
TS 46/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päästöhyvitysmäärän ilmoittamisesta unioniin sijoittautuneille ilma-alusten käyttäjille maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen osalta