​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

Suomi oli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019. Eduskunta järjesti Suomen EU-puheenjohtakauden parlamentaariset kokoukset.

Lue lisää eduskunnan puheenjohtajuussivustolta PARLEU2019.FI

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-keskusteli-EUn-ja-UKn-sopimuksista-ja-talousasioista.aspxSuuri valiokunta keskusteli EU:n ja UK:n sopimuksista ja talousasioista2021-01-15T12:40:00Z
COSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/COSAC-kokouksen-aiheena-EUn-taloudellinen-elpyminen-pandemiasta.aspxCOSAC-kokouksen aiheena EU:n taloudellinen elpyminen pandemiasta2021-01-11T12:00:00Z
Suuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamistahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kasitteli-eun-ja-ukn-uutta-suhdetta-koskevien-sopimusten-valiaikaista-soveltamista.aspxSuuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamista2020-12-28T14:30:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 162/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset

Valtiopäiväasia
E 161/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa

Valtiopäiväasia
E 160/2020 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 70/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi

Valtiopäiväasia
U 69/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)

Valtiopäiväasia
U 68/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 94/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä annetun asetuksen (EU) 2018/1862 muuttamisesta Europolin tallentamien kuulutusten osalta

Valtiopäiväasia
TS 95/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi yhteisön lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä koskevista säännöistä myönnettävän väliaikaisen höllennyksen osalta

Valtiopäiväasia
TS 96/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi koko unionissa ja direktiivin (EU) 2016/1148 kumoamisesta