​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta hyväksyi lausunnon Basel III -standardien täytäntöönpanostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-hyvaksyi-lausunnon-basel-iii-standardien-toimeenpanosta.aspxSuuri valiokunta hyväksyi lausunnon Basel III -standardien täytäntöönpanosta2022-05-13T11:20:00Z
Suuri valiokunta tapasi tasavallan presidentin etäyhteyksinhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-tapasi-tasavallan-presidentin-etayhteydella.aspxSuuri valiokunta tapasi tasavallan presidentin etäyhteyksin2022-05-12T10:55:00Z
Suuri valiokunta antoi lausuntonsa talouspolitiikan EU-koordinaation arviostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-antoi-lausunnon-talouspolitiikan-koordinaation-arviosta.aspxSuuri valiokunta antoi lausuntonsa talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta2022-05-06T12:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 63/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvatason varmistamiseksi unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.

Valtiopäiväasia
E 64/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotosta, joilla poistetaan väliaikaisesti assosiaatiosopimuksen mukaiset tuontitullit sekä Ukrainaista peräisen olevan teräksen polkumyynti- ja suojatoimitullit

Valtiopäiväasia
E 65/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ympäristökestävyyttä koskeva oppiminen

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 36/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi

Valtiopäiväasia
U 34/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi REACT-EU-määrärahoista myönnettävien ennakkomaksujen korottamisesta ja yksikkökustannuksen vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
U 35/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 45/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 41/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS fluoratuista kasvihuonekaasuista, direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 kumoamisesta

Valtiopäiväasia
TS 42/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkista osallistumista harjoittavien henkilöiden suojelemisesta ilmeisen perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta (”strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet”)