​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta: Suomen tulee äänestää taksonomia-asetusta täydentävää ilmastoa koskevaa delegoitua säädöstä vastaanhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-suomen-tulee-aanestaa-taksonomia-ilmasto-delegoitua-saadosta-vastaan.aspxSuuri valiokunta: Suomen tulee äänestää taksonomia-asetusta täydentävää ilmastoa koskevaa delegoitua säädöstä vastaan2021-11-26T12:35:00Z
Suuri valiokunta kuuli pääministeri Marinia tulevasta ASEM-huippukokouksesta ja EU-taksonomiastahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-paaministeri-Marinia-tulevasta-ASEM-huippukokouksesta-ja-EU-taksonomiasta.aspxSuuri valiokunta kuuli pääministeri Marinia tulevasta ASEM-huippukokouksesta ja EU-taksonomiasta2021-11-24T14:00:00Z
Eduskunta tukee komission ehdotusta digitaalisten palveluiden säätelyn uudistamiseksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-tukee-komission-ehdotusta-digitaalisten-palveluiden-saatelyn-uudistamiseksi.aspxEduskunta tukee komission ehdotusta digitaalisten palveluiden säätelyn uudistamiseksi2021-11-19T14:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 124/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Valmiussuunnitelma elintarvikehuollon ja ruokaturvan varmistamiseksi kriisiaikoina

Valtiopäiväasia
E 123/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n toimintasuunnitelma ihmissalakuljetuksen torjumiseksi (2021-2025)

Valtiopäiväasia
E 121/2021 vp

Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen Genevessä

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 70/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimenpidekehyksestä kriisin kannalta olennaisten lääketieteellisten vastatoimien saatavuuden varmistamiseksi kansanterveysuhan ilmetessä unionin tasolla

Valtiopäiväasia
U 65/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisistä neuvotteluista palveluiden kotimaisen sääntelyn sääntöjä koskeviksi määräyksiksi

Valtiopäiväasia
U 66/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EU) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 kumoamisesta (GSP-järjestelmän uudistaminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 64/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jätteiden siirroista sekä asetusten (EU) N:o 1257/2013 ja (EU) 2020/1056 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 61/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksen luomisesta ja direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2009/138/EY ja (EU) 2017/1132 sekä asetusten (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 62/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta oikeasuhteisuuden, valvonnan laadun, raportoinnin, pitkäaikaisia takuita koskevien toimenpiteiden, makrovakausvälineiden, kestävyysriskien, ryhmävalvonnan ja rajatylittävän valvonnan osalta