​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Pääministeri antoi valiokunnille selvityksen EU:n laajentumista käsitelleestä Eurooppa-neuvostostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/paaministeri-antoi-valiokunnille-selvityksen-eun-laajentumisesta-kasitelleesta-eurooppa-neuvostosta.aspxPääministeri antoi valiokunnille selvityksen EU:n laajentumista käsitelleestä Eurooppa-neuvostosta2022-06-29T11:05:00Z
Suuri valiokunta: Ukrainalle tulee antaa selkeät askelmerkit kohti EU-jäsenyyttähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-ukrainalle-tulee-antaa-selkeat-askelmerkit-kohti-eu-jasenyytta.aspxSuuri valiokunta: Ukrainalle tulee antaa selkeät askelmerkit kohti EU-jäsenyyttä2022-06-22T12:30:00Z
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Euroopan-parlamentin-puhemies-Roberta-Metsola-vierailee-Suomessa.aspxEuroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee Suomessa2022-06-17T14:00:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 86/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikennealaa koskevasta valmiussuunnitelmasta

Valtiopäiväasia
E 85/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtiopäiväasia
E 84/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut Uuden-Seelannin ja Kanadan kanssa niiden liittymisestä Horisontti Eurooppa -ohjelmaan liitännäisjäseninä

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 53/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi EU:n rikosluettelon laajentamisesta rajoitustoimenpiteiden rikkomiseen (EU:n rajoitustoimenpiteiden rikkominen) ja siihen liittyvästä komission tiedonannosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle

Valtiopäiväasia
U 52/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja Uuden-Seelannin välisistä vapaakauppaneuvotteluista

Valtiopäiväasia
U 48/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen Euroopan parlamentin asetusten, neuvoston asetusten sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 58/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnon ennallistamisesta

Valtiopäiväasia
TS 59/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä ja asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TS 60/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta