Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta

​ASEP-kokousten (Asia - Europe Parliamentary Partnership Meeting) tavoitteena on edistää Euroopan ja Aasian maiden parlamenttien yhteistyötä sekä tarjota parlamentaarikoille mahdollisuuksia vaikuttaa hallitusten väliseen ASEM-prosessiin, toimien sen parlamentaarisena ulottuvuutena. Kokoukset järjestetään tavallisesti kahden vuoden välein, vuorotellen Aasiassa ja Euroopassa. 

.ASEP-kokouksiin osallistuvat ASEM-maiden parlamentit ja Euroopan parlamentti. 

Suomen valtuuskunnan tehtävä on seurata kansallisesti, miten ASEP-kokousten loppujulkilausumia toteutetaan sekä tehdä aloitteita Aasia - Eurooppa -yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi valtuuskunta osallistuu aktiivisesti seuraavan kokouksen ja deklaraation valmisteluun.