Naton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta

Naton parlamentaarisella yleiskokouksella (Nato Parliamentary Assembly) ei ole muodollista yhteyttä Naton kanssa, mutta yhteistyö järjestöjen välillä on tiivistä. Naton parlamentaarisen yleiskokouksen jäseniä ovat Naton jäsenmaat, tämän lisäksi järjestöön kuuluu liitännäisjäseniä sekä tarkkailijoita. Täysistunto on kahdesti vuodessa. Yleiskokouksen viisi komiteaa kokoontuvat myös täysistuntojen välissä.

Eduskunnasta on osallistunut valtuuskunta Naton parlamentaarisen yleiskokouksen kokouksiin vuodesta 1995 alkaen. Naton rauhankumppanuusmaana Suomi on yksi yleiskokouksen 11 liitännäisjäsenestä yhdessä muun muassa Ruotsin, Itävallan ja Sveitsin kanssa. Liitännäisjäsenet voivat käyttää puheenvuoroja, mutta heillä ei ole äänioikeutta eikä velvollisuutta osallistua järjestön kustannuksiin.

Suomen valtuuskunnassa on neljä jäsentä; ei varajäseniä.