Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston parlamentaarinen verkosto

Verkoston tavoitteena on saada maailman parlamentit mukaan globaaliin kehityskeskusteluun ja lisätä parlamentaarikkojen vaikutusmahdollisuuksia kehitysyhteistyöasioissa.

Toimintamuotoihin lukeutuvat muun muassa noin kerran vuodessa järjestettävät konferenssit, kehitysmaiden ja lahjoittajamaiden parlamentaarikkojen tapaamiset sekä erilaiset tutkimus- ja koulutusprojektit.

Verkosto koostuu henkilöjäsenistä. Sen hallitukseen kuuluu 12 parlamentaarikkoa eri puolilta maailmaa. Konferensseihin lähetettävästä Suomen valtuuskunnasta päättää eduskunnan puhemiehistö tapauskohtaisesti.