Valtion vuoden 2020 talousarvio

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2020 jätettiin eduskunnalle maanantaina 7. lokakuuta 2019. Eduskuntakäsittely alkoi lähetekeskustelulla tiistaina 8. lokakuuta.

Talousarvion varsinainen käsittely tapahtui valtiovarainvaliokunnassa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitys palasi täysistuntoon joulukuussa.

Hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksessä tuloiksi arvioidaan 55,6 miljardia euroa ja määrärahoiksi ehdotetaan 57,6 miljardia euroa. Talousarvioesitys on 2,0 miljardia euroa alijäämäinen.             

​Lähetekeskustelu lokakuussa 2019

Lähetekeskustelu talousarvioesityksesta ja siihen liittyvistä budjettilakiesityksistä alkoi tiistaina 8. lokakuuta valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) esittelypuheenvuorolla. Lähetekeskustelu jatkui koko viikon ja päättyi perjantaina 10. lokakuuta. Lähetekeskustelun päätteeksi asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Lähetekeskustelun puheenvuorot ovat luettavissa täysistunnon pöytäkirjoista:
Tiistai 8.10.
Keskiviikko 9.10.
Torstai 10.10.
Perjantai 11.10.

​Valiokuntakäsittely

Talousarvioesityksen varsinainen käsittely tapahtui valtiovarainvaliokunnassa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen asia palasi täysistuntokäsittelyyn joulukuussa. Täysistuntokäsittelyn pohjana oli tuolloin valtiovarainvaliokunnan mietintö.

​Talousarvioaloitteet

Talousarvioaloitteiden jättöaika päättyi perjantaina 18. lokakuuta. Kansanedustajat jättivät 392 talousarvioaloitetta liittyen valtion vuoden 2020 talousarvioon.

Talousarvioaloite on kansanedustajan tekemä aloite, joka sisältää ehdotuksen valtion talousarvioon lisättävästä tai siitä poistettavasta määrärahasta tai muusta päätöksestä.

Talousarvioaloitteet tehdään ja käsitellään kunkin vuoden talousarvioesityksen yhteydessä.

Talousarvioaloitteita on jätetty vuosittain seuraavasti:

2019: 392
2018: 630
2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147

​Palautekeskustelu viikolla 51

Palautekeskustelu valtion talousarviosta vuodelle 2020 alkoi tiistaina 17. joulukuuta. Budjettikäsittely päättyi syyskauden viimeisessä täysistunnossa äänestysten jälkeen perjantaina 20. joulukuuta. Käyty keskustelu sekä äänestykset löytyvät täysistuntojen pöytäkirjoista (linkit löytyvät tämän sivun oikealta laidalta).

Eduskunta hyväksyi budjetin kaikki pääluokat valtiovarainvaliokunnan mietinnön (VaVM 20/2019) mukaisena. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2020 on noin 57,7 mrd. euroa. Ensi vuoden talousarvio on 2,2 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2020 lopussa valtionvelan (ml. rahastotalouden velan) arvioidaan olevan noin 110 mrd. euroa, mikä on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.