​Valtion vuoden 2023 talousarvion käsittely eduskunnassa 

Eduskuntakäsittely alkaa täysistunnossa pidettävällä lähetekeskustelulla budjettiesityksestä. Lähetekeskustelun päätteeksi talousarvioesitys lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitys palaa täysistuntoon joulukuussa. Talousarvion täysistuntokäsittely kestää useita päiviä ja sisältää jopa satoja äänestyksiä.​

Tälle sivulle kootaan eduskunnan budjettikäsittelyn aikataulut ja tärkeimmät asiakirjat. 

Vuoden 2023 budjetin ainoa käsittely 

Palautekeskustelu valtion talousarviosta vuodelle 2023 alkoi keskiviikkona 14.12.2022 kello 10. Budjetin käsittely alkoi yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. 

Käsittelyn pohjana oli valtiovarainvaliokunnan mietintö. Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2023 talousarvioesityksestä (VaVM 37/2022 vp - HE 154/2022 vp) valmistui tiistaina 13. joulukuuta. Mietintöön jätettiin kolme vastalausetta. Vastalauseensa jättivät perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien edustajat.

Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen keskustelu jatkui ryhmäpuheenvuoroilla. Tämän jälkeen valtiovarainministeri käytti seitsemän minuutin puheenvuoron. Yleiskeskustelu koko talousarvioehdotuksesta vietiin päätökseen samana päivänä.

Pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut käytiin erillisen aikataulun mukaan. Valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät (5 min) mietinnön asianomaisen pääluokan osalta, jonka jälkeen ministerille/ministereille varataan 5 min puheenvuoro ennen debattia.

Kullekin päivälle merkityt pääluokkien yleiskeskustelut vietiin loppuun saman päivän aikana.​

Budjettiäänestykset pääluokista pidettiin täysistuntojen alussa. Äänestykset löytyvät täysistuntojen pöytäkirjoista kunkin pääluokan kohdalta. 

Eduskunta hyväksyi 16.12.2022 valtioneuvoston kanslian, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalojen pääluokat valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. ​

Eduskunta hyväksyi 20.12.2022 sisäministeriön, puolustusministeriön, valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalan pääluokat valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Eduskunta hyväksyi 21.12.2022 ulkoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoalan pääluokat valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.​ Lisäksi eduskunta hyväksyi mietinnön mukaisena osaston 11 (Verot ja veronluonteiset tulot), osaston 12 (Sekalaiset tulot), osaston (13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset) ja osaston 15 (Lainat).​

​​Eduskunta sai 21.12.2022 päätökseen vuoden 2023 talousarvion ainoan käsittelyn. Käsittelyn pohjana oli valtiovarainvaliokunnan mietintö. Kaikki budjetin pääluokat hyväksyttiin valiokunnan mietinnön mukaisina. Budjetin käsittelyn lopuksi äänestettiin myös hallituksen luottamuksesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta​

 Tiedotteet

 

 

Eduskunta päätti hallituksen nauttivan eduskunnan luottamusta budjettikäsittelyn päätteeksihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-päätti-hallituksen-nauttivan-luottamusta-budjettikäsittelyn-päätteeksi.aspxEduskunta päätti hallituksen nauttivan eduskunnan luottamusta budjettikäsittelyn päätteeksi2022-12-21T09:45:00Z
Eduskunta hyväksyi valtion vuoden 2023 budjetin ainoassa käsittelyssäänhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-hyväksyi-vuoden-2023-talousarvion-.aspxEduskunta hyväksyi valtion vuoden 2023 budjetin ainoassa käsittelyssään2022-12-21T09:50:00Z
Eduskunta kävi yleiskeskustelun valtion vuoden 2023 talousarviostahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Eduskunta-kavi-yleiskeskustelun-valtion-vuoden-2023-talousarviosta.aspxEduskunta kävi yleiskeskustelun valtion vuoden 2023 talousarviosta2022-12-14T15:35:00Z
Valtion vuoden 2023 budjetin ainoan käsittelyn aikataulut https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Valtion-vuoden-2023-budjetin-käsittelyn-aikataulut-.aspxValtion vuoden 2023 budjetin ainoan käsittelyn aikataulut 2022-12-14T06:30:00Z

Vaihtoehtobudjettien käsittely eduskunnassa 

Keskustelu perussuomalaisen, kokoomuksen ja kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista​ käytiin keskiviikkona 30.11. Vaihtoehtobudjetit käsitellään eduskunnassa keskustelualoitteina. ​​

Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2023

​​Budjetin lähetekeskustelu 

Tiistaina 20.9.2022 kello 12 pidettävässä täysistunnossa oli lähetekeskustelussa valtion vuoden 2023 talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset. 

Valtiovarainministeri Annika Saarikon esittelypuheenvuoron (10 min) jälkeen lähetekeskustelu jatkui ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 7 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkui nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. 

​Tiistai 20.9. klo 12.00

Lähetekeskustelu (min. Saarikon esittelypuheenvuoro, ryhmäpuheenvuorot, debatti, yleiskeskustelu) jatkuu enintään klo 22 saakka. 

Tiistain lähetekeskustelun pöytäkirja​

Keskiviikko 21.9. klo 10.00

Lähetekeskustelu jatkuu enintään klo 22 saakka. 
Keskiviikon lähetekeskustelun pöytäkirja​

Torstai 22.9. klo 10.00 

Lähetekeskustelu jatkuu. Tauko eduskuntaryhmien kokouksia varten klo 13–16. Suullinen kyselytunti klo 16–17, jonka jälkeen lähetekeskustelu jatkuu enintään klo 22 saakka. 

Torstain lähetekeskustelun pöytäkirja​

Tiistai 27.9. klo 14.00   

Lähetekeskustelu jatkuu ja viedään loppuun (ei klo 22 aikarajaa). Erikseen sovittavan aikataulun mukaan ministereillä on mahdollisuus esitellä talousarviota oman toimialansa osalta.

Valtion vuoden 2023 talousarvioesitys lähetetään lähetekeskustelun päätyttyä valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 27.10.2022. Kansanedustajien on jätettävä talousarvioaloitteet viimeistään 30.9.2022 kello 12.00 mennessä. 

Tiistain lähetekeskustelun pöytäkirja​​​​