​Eduskuntaa koskevaa kirjallisuutta

Eduskuntaa käsitteleviin keskeisiin julkaisuihin voi tutustua Eduskunnan kirjastossa. Eduskunnan julkaisemia teoksia löytyy kirjaston Selma-kokoelmatietokannasta.

​Kansanedustajamatrikkelit

Suomen eduskunta : valittu... = Finlands riksdag : vald... Ilmestynyt vuodesta 1922 lähtien vaalikausittain. Kansanedustajien elämäkertatiedot, tiedot jäsenyyksistä nykyisissä ja entisissä toimielimissä sekä tietoja yhteiskunnallisesta toiminnasta. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eduskunta vuoden... varsinaisilla valtiopäivillä = Riksdagen: riksmötet... Ilmestyi vuosina 1907–2009 valtiopäivittäin. Tiedot eduskunnan kokoonpanosta, eduskunnan valitsemista toimielimistä, eduskunnan kansliasta, eduskunnan yhteydessä toimivista virastoista ja eduskuntaryhmistä. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat = Finlands folkvalda : 1907. Helsinki, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustajat 1907–2000 = Finlands riksdagsledamöter 1907–2000. 2 osaa. Helsinki, 2000. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Historia

Itsenäisyys ja demokratia : parlamentaarikkojen rooli Suomen historiassa 1917–1920. Teskti: Henrik Meinander. Eduskunta, 2016. 26 s.

Kansanvallan pitkä tie : Suomen edustuksellinen demokratia ja kansalaisyhteiskunta vuodesta 1863 nykypäivään. Teksti : Henrik Meinander. Eduskunta, 2013 . 22 s.  Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. 1–12. Helsinki, 2006–2008. 12 osaa. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Edustuksellisen kansanvallan läpimurto Suomessa.  Helsinki, 2006. Julkaisun teksti : Juhani Mylly.  Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tasavallan tiellä : eduskunta sadan vuoden kuvina. Jorma Komulainen; Unto Hämäläinen [teksti]. Helsinki, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtiopäivien avajaispuheet 1907–2006 = Öppningsanföranden vid riksmötena 1907–2006. Toimitus: Linda Backman ... et al. Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 2006. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä, 8. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta : kansanvaltaa eilisestä huomiseen. Helsinki, 2000. Kirjoittajat: Seppo Hentilä, Jaakko Nousiainen, Mikael Hidén, Seppo Tiitinen, Liisa-Maria Hakala. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. Eduskunnan historiakomitea 1–12. Helsinki, 1958–1982. 12 osaa. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muita julkaisuja

Suomen eduskuntatalo : kokonaistaideteos, itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon representaatio. Liisa-Maria Hakala. Helsinki, 2002. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Puhemiehet : muotokuvia eduskunnan kokoelmista. Toimittaja: Liisa Lindgren ; Artikkelit: Liisa Lindgren, Timo Turja. Helsinki, 2007.  Saatavuus Eduskunnan kirjastossa