​Eduskunnan kuva-arkisto

Kuva-arkisto ylläpitää eduskunnan kuvakokoelmaa ja vastaa kuvien lainauksesta sekä niiden käyttöön liittyvästä neuvonnasta. Kokoelma karttuu eduskuntatyön säännöllisen kuvallisen dokumentoinnin kautta. Kuva-arkisto voi myös ottaa vastaan eduskuntaan liittyviä valokuvalahjoituksia.

​Kuva-arkiston kokoelma

Eduskunnan kuva-arkistossa on runsaat 200 000 eduskuntaan ja eduskuntatyöhön liittyvää valokuvaa. Kokoelmassa on kuvia nykyisistä ja entisistä kansanedustajista, eduskunnan arkkitehtuurista, täysistunnoista, vierailuista ja muista talon tapahtumista.

Kuvien käyttö on maksutonta. Vanhempaa materiaalia on vain satunnaisesti - pääosa kuvista on otettu 1960-luvulta alkaen. Digitaalisiin kuviin siirryttiin 2000-luvun alkuvuosina.

​Eduskunnan Flickr-tili ja kuvapankki

Nykyisten kansanedustajien kasvokuvat ovat saatavilla eduskunnan verkkopalvelusta Kansanedustajien kuvat 2019 -sivulta.

Flickr-tilillä FinnishParliament julkaistaan ajankohtaista kuvaa eduskunnasta. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Pieni osa kuva-arkiston kokoelmasta on saatavilla eduskunnan kuvapankissa. Löydät sieltä kasvokuvat nykyisistä kansanedustajista sekä arkkitehtuuri- ja kuvituskuvaa.

Muita kuin kuvapankissa olevia kuvia voi kysyä kuva-arkistosta (kuva-arkisto@eduskunta.fi). Kuvien käyttöoikeudet vaihtelevat ja ne joudutaan selvittämään tapauskohtaisesti. Kuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa.