Eduskunnan arkiston alkuperäis- ja muut aineistot

Säätyvaltiopäivien ja yksikamarisen eduskunnan valtiopäivätyöhön liittyvät asiakirjat muodostavat eduskunnan arkiston sisällöllisesti ja määrällisesti merkittävimmän osan. Arkistossa säilytetään muutakin tutkijoiden kannalta merkittävää aineistoa. Lisäksi arkistoon kuuluu kuva-arkisto ja muistitietoarkisto.

​Hallinnolliset asiakirjat

Eduskunnan hallinnollisiin asiakirjoihin kuuluvat muun muassa kansliatoimikunnan pöytäkirjat, pääsihteerin ja hallintojohtajan päätösluettelot, hallintodiaari, edustajien ja virkamiesten palkka-asiakirjat, tiliasiakirjat, tiedotukseen liittyvät asiakirjat, kansainvälisen yksikön asiakirjat sekä luonnollisesti myös eduskunnan kirjaston asiakirjat. Osaa näistä asiakirjoista säilytetään eduskunnan kanslian eri yksiköiden hallussa, mutta ulkopuolisilla on kuitenkin oikeus saada käyttöönsä näitäkin asiakirjoja.

​Erikoiskokoelmat

Eduskunnan keskusarkistossa säilytetään kymmeniä erillisiä asiakirja- ja aineisto-kokonaisuuksia, jotka ovat syntyneet eduskunnan piirissä tai jotka muuten jollain tavoin sivuavat eduskunnan tai säätyvaltiopäivien toimintaa. Osa näistä toimijoista on jo päättänyt arkistonmuodostuksen. Erikoiskokoelmista  löytyy esimerkiksi eduskunnan kerhotoimintaan liittyviä asiakirjoja, tutkijoiden ja kansanedustajien seuran asiakirjoja tai Antellin kokoelma. Erikoiskokoelmissa tai eduskunnan arkistossa ei muutenkaan ole merkittävästi henkilöiden arkistoja. Eduskunnan arkistossa ei myöskään säilytetä puolueiden tai eduskuntaryhmien arkistoja. ​

​Asiakirjojen julkisuus

Valtaosa eduskunnan arkiston asiakirjoista on julkisia. Kuitenkin pieni osa valiokuntien asiakirjoista on salassa pidettäviä 25 vuoden ajan tai kunnes valiokunta kumoaa salassapidon. Myös salassa pidettäviä asiakirjoja voi saada käyttöön, jos eduskunnan pääsihteeri myöntää hakemuskäsittelyn jälkeen luvan. Lupahakemus salaisten arkistoasiakirjojen käytöstä (pdf)


Teksti: Jari Suutari, huhtikuu 2015, päivitetty 31.10.2018. Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tillgänglig också: Originalhandlingarna och de övriga handlingarna i riksdagens arkiv

Lisää tietoa kuva-arkistosta.

Kuva-arkisto ylläpitää eduskunnan kuvakokoelmaa ja vastaa kuvien lainauksesta.

Lisää tietoa muistitietoarkistosta.

Eduskunnan muistitietoarkisto koostuu entisten kansanedustajien haastatteluista.