​Valtiopäiväasiakirjat-tietopaketti

Valtiopäiväasiakirjoja ovat eduskunnassa käsiteltävät ja eduskuntatyön tuloksena syntyvät asiakirjat, pöytäkirjat ja hakemistot. Alkuperäisten asiakirjojen lisäksi valtiopäiväasiakirjoista on saatavilla painetut versiot eli ns. painettu valtiopäiväasiakirjasarja. Eduskunnan verkkosivujen hakupalvelussa valtiopäiväasiakirjoja on saatavilla sähköisinä versioina vuoden 1980 valtiopäivistä lähtien. Lisäksi valtiopäiväasiakirjat valtiopäivävuosilta 1907–2000 löytyvät digitoituina.

Eduskuntatyössä käytetään suomen ja ruotsin kieltä. Suomenkielinen teksti on eduskunnassa käsittelyn pohjana. Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä. Asian vireille panemiseksi tarvittavat asiakirjat toimitetaan eduskunnalle molemmilla kielillä. Suomen valtiopäiväasiakirjat ilmestyivät sekä suomenkielisinä että ruotsinkielisinä vuosien 1863–1864 valtiopäivillä lähtien, mutta säätyjen pöytäkirjoista osa ilmestyi vain ruotsiksi vielä vuosien 1905–1906 valtiopäivillä.

Eduskunnan kirjaston henkilökunta opastaa valtiopäiväasiakirjojen ja muun eduskuntaan liittyvän aineiston käytössä ja järjestää koulutusta valtiopäiväasioiden ja -asiakirjojen hakupalveluista.


Teksti: Kristiina Hakala ja Jari Suutari, lokakuu 2018, päivitetty tammikuu 2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Lisää tietoa painetuista valtiopäiväasiakirjoista.

Painettuja valtiopäiväasiakirjoja on julkaistu vuonna 1809 pidetyistä säätyvaltiopäivistä lähtien. Vuoden 1863 valtiopäivien jälkeen valtiopäivätoiminta säännöllistyi ja säätyvaltiopäivistä siirryttiin yksikamariseen eduskuntaan vuonna 1907.

Lisää tietoa valiokuntien asiantuntijakuulemisista.

Eduskunnan kirjastossa on koottu tietoa valiokuntien asiantuntijakuulemisista sekä tuotettu listaukset valiokuntien kuulemista asiantuntijoista vuosina 1997–2014.

Lisää tietoa sähköisistä valtiopäiväasiakirjoista.

Valtiopäiväasiakirjat tallennetaan eduskunnan verkkosivuille suomen ja ruotsin kielellä heti, kun ne ovat saapuneet eduskuntaan tai kun eduskunnan tuottamat asiakirjat ovat valmistuneet.