​Brexit-tietopaketti

Tietopaketissa käsitellään Ison-Britannian eroamista Euroopan unionista alkaen kansanäänestyksestä vuonna 2016 aina EU:n ja Iso-Britannian välisen uuden kauppa- ja yhteistyösopimuksen solmimiseen vuonna 2020.

Tietopaketti sisältää kansanäänestykseen osallistuneiden Leave- ja Remain-kampanjoiden dokumentteja, Ison-Britannian parlamentin ja hallituksen asiakirjoja sekä Euroopan unionin Britannian EU-eroon liittyvää aineistoa. Suomen osalta pakettiin on koottu erityisesti eduskunnan tiedotteita koskien brittien EU-eroa.

Eroprosessin aikajana

Tietopaketin päivittäminen on päättynyt, eikä siihen enää lisätä uutta aineistoa.

Ison-Britannian eroaminen Euroopan unionista

Iso-Britannia liittyi Euroopan talousyhteisöön (EEC) 1.1.1973. Ensimmäinen kansanäänestys Ison-Britannian kuulumisesta Euroopan talousyhteisöön järjestettiin vuonna 1975, jolloin 67 % äänestäjistä kannatti brittien jäsenyyttä talousyhteisössä.

2013–2015

Pääministeri David Cameron lupasi ns. Bloomberg-puheessaan 23.1.2013 järjestää uuden kansanäänestyksen Ison-Britannian EU-jäsenyydestä uudelleen neuvotelluilla jäsenyysehdoilla. Uudet jäsenyysehdot saavutettiin 19.2.2016. Edellytyksenä oli pääministeri Cameronin konservatiivipuolueen voitto vuoden 2015 parlamenttivaaleissa, mikä sitten toteutuikin. Lakialoite kansanäänestyksestä hyväksyttiin 9.6.2015 parlamentin toisessa käsittelyssä äänin 544–53.

Laissa kansanäänestyksestä (European Union Referendum Act 2015) säädettiin, että yksinkertainen äänten enemmistö määrittää Ison-Britannian kannan EU-jäsenyyteen.

2016

Pääministeri Cameron ilmoitti 20.2.2016 Lontoossa, että kansanäänestys järjestetään torstaina 23.6.2016. Euroopan unionin perussopimuksen (Treaty on European union) 50. artiklassa todetaan, että jäsenvaltio voi erota Euroopan unionin jäsenyydestä, mikäli ratkaisu ei ole ristiriidassa jäsenvaltion oman perustuslain kanssa.

Kansanäänestyksessä Ison-Britannian eroa Euroopan unionin jäsenyydestä kannatti 51,9 % äänestäneistä ja pysymistä Euroopan unionissa 48,1 %. Äänestysprosentti oli 72,2 %.

2018

Euroopan unioni ja Iso-Britannia julkaisivat 14.11.2018 erosopimusluonnoksen Ison-Britannian erosta Euroopan unionista. Samassa yhteydessä määriteltiin Ison-Britannian ja EU:n välistä suhdetta ns. poliittisessa julistuksessa.

2019

Erosopimus vaatii Ison-Britannian parlamentin hyväksynnän ja ensimmäisen kerran parlamentti äänesti sopimuksesta 15.1.2019 ja tuolloin hallituksen ajama sopimus hävisi äänin 432–202. Parlamentti äänesti toisen kerran sopimuksesta 12.3.2019 ja tällä kerralla hallituksen sopimusehdotus hävisi äänin 391–242. Tähän liittyen parlamentti äänesti seuraavana päivänä 13.3.2019 sopimuksettomasta erosta; sitäkään parlamentti ei halunnut äänin 312–308. Tästä seurasi, että Iso-Britannia päätti 14.3.2019 anoa jatkoaikaa 30.6.2019 saakka EU-eron toteuttamiseksi Euroopan unionilta äänin 413–202.

EU-maat myönsivät huippukokouksessaan 21.3.2019 pidennystä EU-eroon 22.5.2019 saakka, mikäli brittiparlamentti hyväksyy Mayn hallituksen ajaman sopimuksen 3. äänestyksessään. Tämän äänestyksen 29.3.2019 hallitus hävisi äänin 344–286. Mikäli muuta ratkaisua ei löydy, Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista ilman sopimusta 12.4.2019. Iso-Britannia anoi 5.4.2019 EU-erolleen jatkoaikaa 30.6.2019 saakka.

EU:n ylimääräisessä huippukokouksessa 10.4.2019 EU ja Iso-Britannia pääsivät sopuun Britannian EU-eron lykkäyksestä 31.10.2019 saakka. Britit voivat erota aiemminkin, mikäli heidän parlamenttinsa hyväksyy erosopimuksen. Iso-Britannia järjesti EU-vaalit 23.5.2019.

Parlamentin sopimuksetonta eroa vastustava oppositio voitti äänestyksessä 3.9. hallituksen esittämän kannan äänin 328–301. Tämä merkitsi sitä, että parlamentti otti haltuunsa työjärjestyksensä. Tavallisesti parlamentin agendasta päättää hallitus.

Britannian parlamentin alahuone hyväksyi 4.9.2019 toisessa äänestyksessä äänin 327–299 lain, jossa estetään sopimukseton EU-ero. Lain käsittely siirtyi sen jälkeen parlamentin ylähuoneeseen, joka hyväksyi lakiesityksen 6.9. Laki sai kuningattarelta hyväksynnän 9.9 ja tuli näin ollen voimaan.

Pääministeri Johnson esitti 4.9. uusia parlamenttivaaleja pidettäväksi 15.10, mutta ei saavuttanut parlamentissa 2/3 enemmistöä aikaistetuille vaaleille. Johnsonin esitystä tuki 298 edustajaa ja 56 vastusti. 288 edustajaa pidättäytyi äänestämästä. Hallitus yritti toisen kerran päättää aikaistetuista vaaleista 9.9., mutta tälläkään kerralla ei parlamentista löytynyt tarvittavaa enemmistöä. Vaalien puolesta äänesti 293 edustajaa, vastaan 46 ja äänestyksestä pidättäytyi 303 edustajaa.

Pääministeri Boris Johnsonin ehdotuksesta Ison-Britannian parlamentin oli määrä keskeyttää toimintansa syyskuun toiselta viikolta aina 14.10 saakka, jolloin kuningatar pitää puheensa parlamentille. Kuitenkin maan korkein oikeus totesi 24.9. parlamentin toiminnan keskeyttämisen laittomaksi ja näin ollen parlamentin toiminta jatkui jälleen 25.9.

Pääministeri Johnson esitteli Euroopan unionille kompromissiehdotuksensa erosopimukseksi 2.10.2019. Tämän jälkeen Euroopan unioni ja Britannian hallitus pääsivät yhteisymmärrykseen uudesta muokatusta erosopimuksesta 17.10.

Parlamentti hyväksyi 19.10.2019 äänin 322–306 muutosehdotuksen, joka vaatii ensiksi erosopimukseen liittyvän lainsäädännön voimaansaattamista. Parlamentti äänesti 22.10. periaatteellisesti Brexit-sopimuksen ja -lakiehdotuksen puolesta äänin 329–299. Kuitenkin parlamentti esti Brexit-lain pikakäsittelyn äänin 322–308.

Euroopan unioni myönsi 29.10.2019 lykkäystä Britannian EU-erolle 31.1.2020 saakka. Samana päivänä, 29.10., Britannian parlamentti päätti järjestää uudet parlamenttivaalit 12.12.2019. Käydyissä parlamenttivaaleissa pääministeri Johnsonin konservatiivipuolue saavutti alahuoneeseen ehdottoman enemmistön.

Brittiparlamentti hyväksyi EU-erosopimusta koskevan lakiesityksen toisessa käsittelyssään 19.12.2019 äänin 358–234.

2020

Britannian parlamentin alahuone hyväksyi 9.1.2020 EU-eroa koskevan lakiesityksen lopullisesti äänin 330–231. Parlamentin ylähuone sai lakiesityksen käsiteltyä omalta osaltaan 21.1.2020 tehden muutamia muutosesityksiä. Alahuone hylkäsi ylähuoneen tekemät muutosesitykset 22.1.2020 ja näin brittiparlamentti on hyväksynyt Britannian EU-eroa koskevan lakiesityksen.

Euroopan parlamentti hyväksyi 29.1.2020 sopimuksen Britannian EU-erosta äänin 621–49. Britannia eroaa näin ollen Euroopan unionista 31.1.2020 klo 24 Brysselin aikaa. Euroopan Unioni ja Iso-Britannia pääsivät 24.12.2020 sopimukseen kauppaneuvotteluissaan vähän ennen siirtymäajan loppua. Uusi sopimus on kauppa- ja yhteistyösopimus. Sitä täydentävät sopimukset tietoturvasta ja ydinenergia-alan yhteistyöstä. Sen sijaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka jäivät sopimuksen ulkopuolelle.

Ison-Britannian eroanomus EU:n jäsenyydestä

Ison-Britannian hallitus jätti anomuksen Ison-Britannian eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä 29.3.2017 Eurooppa-neuvostolle: Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50.

Tästä alkaa Ison-Britannian ja Euroopan unionin välinen neuvotteluprosessi sopimuksen aikaansaamiseksi, jolla järjestetään EU:n ja Ison-Britannian suhteet. Sopimukseen tulee päästä kevääseen 2019 mennessä. BBC:n arvio siitä, mitä tapahtuu jatkossa: Brexit: Article 50 has been triggered - what now?

Eroanomukseen liittyvät dokumentit

Tämän otsikon alle on koottu erosopimustekstit sekä suoraan niihin liittyvä dokumentaatio Britannian ja EU:n puolelta.

Brexit deal approved by the European Parliament. European Parliament 29.1.2020

Revised Protocol to the Withdrawal Agreement. UK Government 17.10.2019

Revised Political Declaration. UK Government 17.10.2019

Unilateral Declaration on Consent. UK Government 17.10.2019

Special European Council (Art.50). European Council 10.4.2019

Prime Minister's letter to President Tusk: 5 April 2019. UK Government 5.4.2019

Commons votes to reject Government's EU Withdrawal Agreement. UK Parliament 29.3.2019

European Council (Art. 50) conclusions. European Council press release 21.3.2019

Remarks by President Donald Tusk after the European Council meeting (Art. 50). European Council Statements and remarks 21.3.2019

Prime Minister's letter to President Tusk: 20 March 2019. UK Government 20.3.2019

PM statement in the House of Commons. UK Government 13.3.2019

Government's Brexit deal defeated again in 'meaningful vote'. UK Parliament 12.3.2019

PM statement in the House of Commons: 12 March 2019. UK Government 12.3.2019

Government loses 'meaningful vote' in the Commons. UK Parliament 16.1.2019

Poliittinen julistus Euroopan unionin ja Ison-Britannian välisestä suhteesta Brexitin jälkeen: Draft Political Declaration setting out the framework for the future relationship between the United Kingdom and the European Union. UK Government 22.11.2018

Ison-Britannian ja Euroopan unionin välinen sopimusluonnos Britannian EU-erosta valmistui 13.11.2018.

Ison-Britannian hallituksen dokumentteja

EU (Withdrawal Agreement) Bill. UK Government 21.10.2019

Government introduces landmark Withdrawal Agreement Bill to Parliament. UK Government 21.10.2019

Statement to the House on Brexit preparedness. UK Government 21.10.2019

Letters from the UK to the EU Council: 19 October 2019. UK Government 19.10.2019 

PM’s statement in the House: 19 October 2019. UK Government 19.10.2019

No-Deal Readiness Report. UK Government 14.10.2019

Get ready for Brexit. UK Government

EU Exit: Parameters of extending Article 50. UK Government 14.3.2019

Collection : Article 50 and negotiations with the EU. UK Government 18.6.2017

Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50 (eroanomus). UK Government 29.3.2017

Prime Minister's Commons statement on triggering Article 50. UK Government 29.3.2017

Ison-Britannian parlamentin dokumentteja

Lords examines European Union (Withdrawal Agreement) Bill. UK Parliament 21.1.2020

Lords debates European Union (Withdrawal Agreement) Bill. UK Parliament 10.1.2020

MPs pass Second Reading of the Withdrawal Agreement Bill. UK Parliament 19.12.2019

MPs debate stages of the EU Withdrawal Agreement Bill / UK Parliament 22.10.2019

Statement from Speaker of the House of Commons. UK Parliament 21.10.2019

Parliament sits on a Saturday to debate the Prime Minister's proposed Brexit deal. UK Parliament 19.10.2019

European Union (Withdrawal) (No. 6) Bill proceeds to royal assent. UK Parliament, House of Lords 6.9.2019

MPs vote against motion for an early general election. UK Parliament 4.9.2019

Emergency debate on European Union Withdrawal. UK Parliament 3.9.2019

House of Commons to vote on Article 50 extension. UK Parliament 14.3.2019

Extend Article 50 and hold indica​tive votes to find way forward​. UK Parliament 13.3.2019

House of Commons to vote on no-deal Brexit. UK Parliament 13.3.2019

Government's Brexit deal defeated again in 'meaningful vote'. UK Parliament 12.3.2019

Statement on trig​​​gering Article 50. UK Parliament 29.3.2017

Euroopan unionin dokumentteja

The EU-UK Trade and Cooperation Agreement. European commission 31.12.2020

Press release: Signature of the EU-UK agreement, 30 December 2020. European council 30.12.2020

Brexit: Eurooppa-neuvostolta päätös artiklan 50 mukaisen määräajan pidentämisestä. European council 29.10.2019

Special meeting of the European Council (Art. 50) (17 October 2019) – Conclusions. European Council 17.10.2019

Communication of 19 December 2018 : “Preparing for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 30 March 2019: Implementing the Commission’s Contingency Action Plan”. COM(2018) 890

Eurooppa-Neuvoston päätelmät artikla 50:stä, 13.12.2018

Remarks by President Donald Tusk following the UK notification. European Council 29.3.2017

Statement by the European Council (Art. 50) on the UK notification. European council 29.3.2017​​

Euroopan unionin dokumentteja ja sivustoja

Brexit - aikajana. Euroopan unionin neuvosto 13.12.2018

Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union andthe European Atomic Energy Community, as agreed at negotiators'level on 14 November 2018

Déclaration par Michel Barnier, European Commission - Speech (ranskaksi ja englanniksi). European Commission press release 14.11.2018

Brexit Negotiations: What is in the Withdrawal Agreement. European Commission, Fact Sheet 14.11.2018

European Commission recommends to the European Council (Article 50) to find that decisive progress has been made in Brexit negotiations. European Commission Press release 14.11.2018

Eurooppa-neuvoston (art. 50) suuntaviivat EU:n ja Ison-Britannian tulevien suhteiden puitteista, 23.3.2018

Brexit Steering Group reaction to Joint Draft Withdrawal Agreement. Statement by the European Parliament’s Brexit Steering Group, Monday 19.3.2018

Press statement by Michel Barnier following the latest round of Article 50 negotiations. European Commission – Statement 19.3.2018

European Commission Draft Withdrawal Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community. Position paper – Commission to EU27 28.2.2018

Withdrawal of the United Kingdom from the EU. European commission, Taxation and Customs union

Eurooppa-neuvoston (art. 50) suuntaviivat brexit-neuvotteluja varten. Eurooppa-neuvoston lehdistötiedote 15.12.2017

Statement by Michel Barnier at the plenary session of the European Parliament on the state of play of the Article 50 negotiations with the UK. Euroopan komission lehdistötiedote 13.12.2017

Komission tiedonanto Eurooppa-neuvostolle (50 artikla) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen etenemisestä. COM(2017) 784 final. 8.12.2017

Brexit: Euroopan komission suositus Eurooppa-neuvostolle (50 art.): edistys riittävää. Euroopan komission lehdistötiedote 8.12.2017

Press releases: Negotiation documents. Euroopan komissio

Brexit negotiations : The Article 50 negotiation process and principles for the United Kingdom's departure from the European Union. Euroopan komissio

Negotiating documents on Article 50 negotiations with the United Kingdom . Euroopan komissio

Brexit-neuvottelujen aloittaminen ja neuvotteluohjeet hyväksytty neuvostossa (50 artikla). Eurooppa-neuvosto lehdistötiedote 22.5.2017

Special meeting of the European Council (Art. 50) (29 April 2017) – Guidelines

Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta – seuraukset Euroopan unionille. Euroopan parlamentti 4.4.2017

Brexit: Euroopan parlamentin ehdot Britannian EU-erosopimuksen hyväksymiselle. Euroopan parlamentti 29.3.2017

EU ja Iso-Britannia 23. kesäkuuta 2016 järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Eurooppa-neuvosto

Parliament appoints Guy Verhofstadt as representative on Brexit matters. Euroopan parlamentin lehdistötiedote 8.9.2016

President Juncker appoints Michel Barnier as Chief Negotiator in charge of the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 of the TEU. Euroopan komission lehdistötiedote 27.7.2016

Puheenjohtaja Donald Tuskin kommentit EU:n 27 valtion- tai hallitusten päämiehen epävirallisen kokouksen jälkeen. Eurooppa-neuvosto 29.6.2016

27 jäsenvaltion epävirallinen kokous. Eurooppa-neuvosto – Julkilausuma 29.6.2016

Eurooppa-neuvoston päätelmät 28. kesäkuuta 2016. Eurooppa-neuvosto 28.6.2016

Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos. Euroopan parlamentti hyväksytty päätöslauselma B8-0838/2016 28.6.2016

Euroopan parlamentti vaatii EU:ta uudistumaan ja nopeaa EU-eroa Britannialle. Euroopan parlamentti lehdistötiedote 28.6.2016

Puhemies Martin Schulz: Pitkittyneestä epävarmuudesta ei hyötyä kenellekään. Euroopan parlamentti lehdistötiedote 28.6.2016

Keskustelu Britannian EU-erosta ja sen seurauksista. Euroopan parlamentti lehdistötiedote 28.6.2016

Joint statement by Schulz, Tusk, Rutte and Juncker on UK referendum outcome. Euroopan parlamentti 24.6.2016

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot (2016/C 202/01). 50. artiklassa säädetään EU-jäsenyydestä eroamisesta

European Council meeting (18 and 19 February 2016) – Conclusions United Kingdom and European union. Sisältää Ison-Britannian uudelleen neuvotellut jäsenyysehdot

Ison-Britannian hallituksen dokumentteja ja sivustoja

Agreements reached between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Union. UK Government 24.12.2020

PM: “Brexit vote wrapped up for Christmas". UK Government 20.12.2019

PM's Commons statement on Brexit negotiations: 3 October 2019. UK Government 3.10.2019

A fair and reasonable compromise: UK proposals for protocol on Ireland/Northern Ireland . Prime minister’s letter to the European union 2.10.2019

PM meeting with President of the European Commission: 16 September 2019. UK Government 16.9.2019   

Operation Yellowhammer HMG Reasonable Worst case Planning assumptions. UK Government 2.8.2019

PM’s statement on Brexit: 14 November 2018. UK Government 14.11.2018

Withdrawal Agreement explainer and Technical Explanatory note on Articles 6-8 on the Northern Ireland Protocol. UK Government 14.11.2018

Progress on the UK’s exit from, and future relationship with, the European Union. UK Government 14.11.2018

UK government's preparations for a no deal scenario. UK Government 23.8.2018

White Paper on Brexit: The future relationship between the United Kingdom and the European Union. UK Government 17.7.2018

The future relationship between the United Kingdom and the European Union. UK Governement 12.7.2018

UK nationals in the EU: what you need to know. UK Governement 8.12.2017

Example case studies: EU citizens' rights in the UK. UK Government 8.12.2017

Settled and pre-settled status for EU citizens and their families. UK Government 8.12.2017

Prime Minister's commitments to Northern Ireland. UK Government 8.12.2017

Joint report on progress during phase 1 of negotiations under Article 50 TEU on the UK’s orderly withdrawal from the EU. UK Government 8.12.2017

Information about the Withdrawal Bill. UK Government, updated 14.11.2017

PM's Florence speech: a new era of cooperation and partnership between the UK and the EU. UK Government 22.9.2017

Information about the Withdrawal Bill. UK Government 13.7.2017

Article 50 and negotiations with the EU. UK Government 18.6.2017

Landmark Brexit legislation passes Second Reading. UK Government 12.9.2017

Safeguarding the position of EU citizens in the UK and UK nationals in the EU. UK Government 26.6.2017

Secretary of State David Davis' statement following the opening of EU exit negotiations. UK Government 19.6.2017

Article 50 to be triggered on 29 March. UK Government

PM Commons statement on European Council: 14 March 2017. UK Government 14.3.2017

The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union White Paper. UK Government 2.2.2017

A 'new, positive and constructive' partnership with the European Union. UK Government 2.2.2017

Article 50 Bill process begins. UK Government 26.1.2017

Supreme Court ruling on Article 50: statement. UK Government 24.1.2017

Government announces end of European Communities Act. UK Government 2.10.2016

Department for Exiting the European Union . UK Government

EU referendum outcome: PM statement, 24 June 2016. Pääministeri Cameronin ilmoitus kansanäänestyksen tuloksesta sekä erostaan tehtävistään 24.6.2016

PM statement following Cabinet meeting on EU settlement: 20 February 2016
Pääministerin ilmoitus järjestettävästä kansanäänestyksestä

EU Referendum. UK Government

EU speech at Bloomberg. David Cameron, 23.1.2013

Ison-Britannian parlamentin dokumentteja ja sivustoja

Announcement of EU/UK Trade and Cooperation Agreement allows no deal to be averted but significant change still imminent, says Committee. UK Parliament 30.12.2020

MPs have voted for a early parliamentary general election. UK Parliament 29.10.2019

The Supreme Court judgment and what this means for Parliament. UK Parliament 24.9.2019

End of the 2017-19 Parliament. UK Parliament 9.9.2019

MPs vote against motion for an early general election. UK Parliament 4.9.2019

Commons 'meaningful vote' on Brexit. UK Parliament 10.12.2018

European Union (Withdrawal) Bill: Consideration of Lords amendments . UK Parliament 20.6.2018

Agreement on standstill transitional arrangements between UK and EU27 is now urgent . UK Parliament 14.12.2017

Government Ministers questioned on the EU Withdrawal Bill. UK Parliament 12.12.2017

Statement on the European Council: 14 March 2017. UK Parliament

Lords ex​amines European Union (Notification of Withdrawal) Bill. UK Parliament 13.3.2017

Exiting the European Union / UK Parliament

European Union (Notification of Withdrawa​l) Act 2017 (käsittelytiedot)

European Union (Notification of Withdrawal) Bill, 26.1.2017 (asiakirja)

Brexit: the next steps for the UK’s​ withdrawal from the EU. UK Parliament

Implications of the EU referendum ​for the UK's international role. Foreign Affairs Committee 27.6.2016

Brexit: research and analysis. Kattava analyysi kansanäänestykseen liittyvistä asioista

Bill stages – European Union Referendum Act 2015. UK parliament. Lain kansanäänestyksestä käsittely parlamentissa

European Union Referendum Act 2015. Säädös kansanäänestyksestä 

Kampanjat puolesta ja vastaan

UK’s EU referendum Brexit poll tracker. Financial Times. Ajantasainen puolesta-vastaan mielipidemittaussivusto kansanäänestyksestä

Puolesta

Britain Stronger in Eu​rope

Business for New Europe

Infacts: Why Britain ​​Should Stay in the EU

Vastaan

Leave.EU

Vote Leave

Grassroots Out

Käsittely eduskunnassa

PI 3/2016 Pääministerin ilmoitus Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen johdosta

Pääministeri Sipilän 1.7.2016 eduskunnassa antama ilmoitus ja sen pohjalta käyty täysistuntokeskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjassa.

Eduskunnan tiedotteita

Suuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamista. Eduskunnan tiedote 28.12.2020

Suuri valiokunta käsitteli Brexitistä saavutettua neuvottelutulosta ylimääräisessä kokouksessa. Eduskunnan tiedote 17.10.2019

Suuri valiokunta käsitteli Brexit-tilannetta ja euroalueen talousarviovälineen ohjauskehystä. Eduskunnan tiedote 4.10.2019

Suuri valiokunta käsitteli säädösehdotuksia sopimuksettomaan Brexitiin varautumiseksi. Eduskunnan tiedote 30.1.2019

Valiokunnat kuulivat pääministeriä Brexitiä käsittelevästä Eurooppa-neuvostosta.  Eduskunnan tiedote 23.11.2018

Brexit-neuvottelujen tilannekatsaus. Eduskunnan tiedote 20.7.2018

Brexit-neuvottelujen toisen vaiheen alku. Eduskunnan tiedote 9.3.2018

Ajankohtaista Britannian EU-eroneuvotteluista. Eduskunnan tiedote 19.1.2018

Ministeri Terho arvioi suurelle valiokunnalle Brexit-neuvottelujen etenemistä / Suuren valiokunnan tiedote 8.12.2017

Britannian EU-eroneuvottelujen käynnistyminen. Eduskunnan tiedotteita; Brysselin asiantuntijan katsaukset 21.7.2017

Eduskunta keskusteli Britannian EU-kansanäänestyksen vaikutuksista Suomelle.  
Eduskunnan tiedote 1.7.2016

Pääministeri Sipilä suuren valiokunnan kuultavana tulevasta Eurooppa-neuvostosta.  Suuren valiokunnan tiedote 27.6.2016

Uutisointia Suomessa ja Isossa-Britanniassa

Brexit – Helsingin Sanomat

Brexit – Uusi Suomi

Blogit aiheesta Bre​xit – Uusi Suomi

Brexit – Yle ny​​heter

The UK's EU referendum: All you need to know – BBC news

EU Referendum – BBC news

EU Referendum – Guardian

EU Referendum – Financial Times

EU Referendum – Independent

EU Referendum – The Telegraph

EU Poll – The Times

Analyysi: Theresa May tarvitsee Brysselistä joululahjan, jollaista ei ole tarjolla. Petri Raivio, Yle Uutiset 11.12.2018

Analyysi: Britannian erosopimus ei täytä brexitin lupauksia. Petri Raivio, Yle uutiset 15.11.2018

Mitä jos brexit kaatuu ja milloin on viimeinen hetki sopimukselle? HS:n kirjeenvaihtajat selvittävät, mikä Britannian EU-erossa kiikastaa. Jenni Virtanen, Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 17.10.2018

Britannian työväenpuolueen jäsenet saivat tarpeekseen brexitistä – Onko edessä uusi kansanäänestys tai peräti uudet parlamenttivaalit? Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 24.9.2018

Muu EU tyrmäsi kohteliaasti brittien brexit-ehdotuksen – ero unionista ilman sopimusta on nyt entistäkin todennäköisempi. Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 20.7.2018

Näin EU-kansalaiset saavat jäädä Britanniaan brexitin jälkeen – Brittihallitus lupaa entistä helpompaa rekisteröintiä. Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 21.6.2018

Päärit johtavat brexit-kapinaa, mutta ”pingispeli” on vasta alussa: 7 tärkeää kysymystä brexitin etenemisestä. Annamari Sipilä & Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomat 13.5.2018

EU:n tekemä brexit-luonnos sai tyrmäyksen Britannialta – HS esittelee luonnoksen pahimmat kipupisteet. Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomat 1.3.2018

EU:sta eroa tekevä Britannia omii kaikki EU-lait – Theresa Mayn hallitus vei historiallisen lakiehdotuksen parlamenttiin. Annamari Sipilä, Helsingin Sanomat 13.7.2017

General election campaigning begins as MPs back June poll. BBC 19.4 2017

European law review. Volume 41, No. 4, August 2016. Lehden teemana Brexit.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Political quarterly. Volume 87, Issue 2, April–June 2016. Lehden teemana Brexit.
Political quarterly -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Buying into Myths: Free Movement of People and Immigration / Eiko Thielemann, Daniel Schade. Political quarterly, Volume 87, Issue 2, April–June 2016, Pages 139–147.
Political quarterly -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

A Bonfire of the Regulations, or Business as Usual? The UK Labour Market and the Political Economy of Brexit / Steve Coulter, Bob Hancké. Political Quarterly, Volume 87, Issue 2 April–June 2016, Pages 148–156.
Political quarterly -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Der inszenierte "Brexit" : was steckt hinter den ziellos scheinenden Verhandlungen zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs? / Mol Kenny. Europarecht 53 (2018) : 5, sivut 561–575.
Europarecht -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Reconnecting free movement of workers and equal treatment in an unequal Europe / Niamh Nic Schuibhne. European law review 43 (2018) : 4, sivut 477–510.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit means Bre(EEA)xit : the UK withdrawal from the EU and its implications for the EEA / Christophe Hillion. Common market law review 55 (2018):1, sivut 135–156.
Common market law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Scala civium : citizenship templates post-Brexit and the European Union's duty to protect EU citizens / Dora Kostakopoulou. Journal of common market studies 56 (2018):4, sivut 854–869.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit and Ireland : the dangers, the opportunities, and the inside story of the Irish response / Tony Connelly. Penguin Books, 2018. 2nd ed.
Connellyn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit, human rights and the constitutional future of these islands / Harvey, Colin, European human rights law review (2018):1, sivut 10–12.
European human rights law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The law & Politics of Brexit / edited by Federico Fabbrini, Oxford : Oxford University Press, 2017.
Fabbirinin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

The UK after Brexit : legal and policy challenges / edited by Michael Dougan, Cambridge ; Antwerp ; Portland, Intersentia, 2017.
Douganin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa  

Brexit time : leaving the EU - why, how and when? / Kenneth A. Armstrong, Cambridge University Press, 2017.
Armstrongin julkaisusn saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The EU's position on the rights of EU citizens in the UK after Brexit / EU Representation in the United Kingdom, 2017

Language rights in criminal proceedings and Brexit : what have we got to lose? / R. Gwynedd Parry European human rights law review. London : Sweet & Maxwell. (2017):2, sivut 155–168.
European human rights law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The rule of law and the Brexit / Juha Raitio. Europarättslig tidskrift. Stockholm : Institutet för europarätt. 20 (2017):1, sivut 127–142.
Europarättslig tidskrift -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The end of Europe : dictators, demagogues, and the coming dark age / James Kirchick. New Haven : Yale University Press, 2017.
Kirchickin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit : why Britain voted to leave the European Union / Harold D. Clarke, Matthew Goodwin, Paul Whiteley. Cambridge ; New York, NY, Cambridge University Press, 2017.
Clarken ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit and its consequences for UK and EU citizenship, or monstrous citizenship / by Elspeth Guild. Leiden ; Boston, Brill Nijhoff, 2017.
Guildin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

What role for the European Parliament under article 50 TEU / Darren Harvey. European law review. London, Sweet & Maxwell. 42 (2017):4, sivut 585–602.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Britain alone! : the implications and consequences of United Kingdom exit from the EU / edited by Patrick J. Birkinshaw, Andrea Biondi. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016.
Birkinshawin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Continental drift : Britain and Europe from the end of empire to the rise of euroscepticism / Benjamin Grob-Fitzgibbon. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.
Grob-Fitzgibbonin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Explaining the EU deal: an introduction / Conor James McKinney, 2016.

Leaving the EU? : the legal impact of 'Brexit' on the United Kingdom / Graham Gee, Luca Rubini & Martin Trybus. Artikkeli julkaisussa: European public law. 22 (2016):1, s. 51–67.
European public law -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Introduction : interpreting British European policy / Mark Bevir, Oliver Daddow and Pauline Schnapper. Artikkeli julkaisussa: Journal of common market studies. 53 (2015):1, s. 1–17.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit : directions for Britain outside the EU / Ralph Buckle ... [ja muita]. London. Institute of Economic Affairs, 2015.
Bucklen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Brexit : how Britain will leave Europe / Denis MacShane. London, I.B. Tauris, 2015.
MacShanen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Cross-cutting issues, intraparty dissent and party strategy : the issue of European integration in the House of Commons / Eitan Tzelkov. Artikkeli julkaisussa: European Union politics. 15 (2014):1, s. 3–23.
European Union politics -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Does the United Kingdom have a general opt out from the EU Charter of Fundamental Rights? / Panos Koutrakos. Artikkeli ulkaisussa: European law review. 39 (2014):1, s. 1–2.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The making of Eurosceptic Britain / Chris Gifford. 2nd ed. Farnham : Ashgate, 2014.
Giffordin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Europe dilemma : Britain and the drama of EU integration / Roger Liddle.
London : I.B. Tauris, 2013.
Liddlen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Nation, Separation and threat : an analysis of British media discourses on the European Union treaty reform process / Benjamin Hawkins. Artikkeli julkaisussa: Journal of common market studies. 50 (2012):4, s. 561–577.
Journal of common market studies -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The United Kingdom's European Union Act 2011 : who won the bloody war anyway? / Michael Gordon and Michael Dougan. Artikkeli julkaisussa: European law review. London, Sweet & Maxwell.  0307-5400. 37 (2012):1, s. 3–30.
European law review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Die Beendigung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union / Friedemann Götting. Baden-Baden : Nomos, 2000.
Göttingin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-maiden kansanäänestyksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Ison-Britannian Euroopan unionista eroamiseen liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

​Muuta aineistoa

Tietoa Brexitistä. Valtioneuvoston kanslia

Publications on Brexit. EU Bookshop

Brexit – UK’s withdrawal from the EU. Eurlex

Brysselin asiantuntijan katsaukset, Eduskunnan tiedotteet

Tietoa Brexitistä. Eurooppatiedotus

Brexit – Ison-Britannian ero Euroopan unionista. Ulkoministeriö

Eurooppalainen perustuslaillisuus ja Brexit. Markku Kiikeri, Perustuslakiblogi 29.10.2018

Brexit: What is Article 50? A guide to what happens now. BBC Timeline 20.3.2017

R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union, Summary of the judgment of the Divisional court . The British High Court 3.11.2016

Brexit: Impact on Global Economies. Media Eghbal, Euromonitor International 22.8.2016

EU Brexit-kansanäänestyksen jälkeen. Eduskunnan tiedote, Brysselin asiantuntijan katsaus 1.7.2016

Brexit: what happens ​​next?. Miller Vaughne, Lang Arabella. House of Commons Library, BRIEFING PAPER, Number 07632, 24 June 2016

Iso-Britannia ja Euroopan unioni. Eurooppatiedotus

Britannian EU-kansanäänestyksen oikeudelliset ulottuvuudet. Eurooppa-oikeuden professori Jukka Snell​

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, kesäkuu 2016, päivitetty 10.3.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi