Espanja

Espanja esitti virallisen tukipyynnön euroryhmälle kesäkuussa 2012. Euroalueen valtiovarainministerit sopivat heinäkuussa lainasta maan pankkijärjestelmän vakauttamiseksi.

Lainan Espanjan valtiolle antoi alun perin Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). Lainaohjelman rahoitus ja maksaminen siirrettiin tapahtuvaksi Euroopan vakausmekanismista (EVM) sen toiminnan käynnistyttyä.

Espanja irrottautui pankkitukiohjelmastaan tammikuussa 2014.

​Liiallisen alijäämän menettely

Espanjaan on sovellettu huhtikuusta 2009 lähtien liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä.

  • Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2009, liiallisen alijäämän olemassaolosta Espanjassa (2009/417/EY)
  • Neuvoston suositus Espanjalle julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (7904/09)

​Lainaohjelma

9.6.2012 euroryhmä ilmoittaa olevansa valmis myöntämään enintään 100 miljardia euroa rahoitustukea toimenpiteisiin Espanjan pankkijärjestelmän tervehdyttämiseksi.

25.6.2012 Espanja esittää virallisen pyynnön euroryhmälle taloudellisesta tuesta, jolla maan rahoituslaitosten pääomapohjaa vahvistettaisiin.

27.6.2012 euromaiden ministerit kertovat ottavansa Espanjan hallituksen pyynnön vastaan ja pitävänsä maalle myönnettävää tukea aiheellisena euroalueen taloudellisen vakauden takaamiseksi.

29.6.2012 euroalueen johtajat kehottavat tekemään pikaisesti Espanjalle sen pankkialan pääomapohjan vahvistamiseksi myönnettyyn rahoitustukeen liitetyn yhteisymmärryspöytäkirjan (Memorandum of Understanding). He vahvistavat, että rahoitustuen myöntää ERVV kunnes EVM on käytettävissä. Euroryhmä sopii panevansa päätökset täytäntöön 9.7.2012 mennessä.

9.7.2012 euroryhmä pääsee poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisymmärryspöytäkirjan luonnoksesta.

10.7.2012 neuvosto myöntää Espanjalle lisävuoden toimenpiteisiin, jotka liittyvät valtion talouden alijäämän korjaamiseen.

20.7.2012 euroalueen valtiovarainministerit hyväksyvät Espanjan lainaohjelman ja siihen liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan, joka sisältää ohjelman ehdot.

Käsittelyä eduskunnassa

14.6.2012 eduskunta äänestää valtioneuvoston luottamuksesta.

  • Välikysymys: Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä (VK 5/2012 vp)

18.7.2012 Valtioneuvoston selvitys 29.6.2012 pidetyn euroalueen huippukokouksen päätöksistä (E 80/2012 vp)

19.–20.7.2012 eduskunta kokoontuu kesken kesätaukonsa ja hyväksyy tiedonannon Espanjan rahoitusjärjestelmän vakautusohjelmasta ja siihen liittyvästä valtiontakauksesta.

10.10.2012 Oikeuskanslerin ratkaisu: EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot (OKV/975/1/2012)

19.11.2012 Valtioneuvoston selvitys Espanjan pankkitukiohjelman siirtämisestä Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) Euroopan vakausmekanismiin (EVM) (E 136/2012vp)

26.11.2012 Valtioneuvoston selvitys Espanjan pankkisektorin vakautusohjelman toteutuksesta ja ensimmäisestä lainaerästä (E 142/2012 vp)

18.1.2013 Valtioneuvoston selvitys Espanjan pankkisektorin vakautusohjelman toinen lainaerä (E 164/2012 vp)