​Kypros

Kyproksen viranomaiset esittivät kesäkuussa 2012 euroalueen jäsenmaille pyynnön saada taloudellista tukea. Euroryhmä pääsi 16.3.2013 yhteisymmärrykseen Kyproksen talouden sopeutusohjelman pääkohdista, mutta maan parlamentti hylkäsi ehdotuksen talletusverosta. Uuteen sopimukseen, jossa alle 100 000 euron talletukset turvataan, päästiin 25.3.2013.

Euroryhmä odottaa Euroopan vakausmekanismin EVM:n hallintoneuvoston hyväksyvän virallisesti rahoitustukisopimuksen huhtikuun kolmanteen viikkoon mennessä edellyttäen, että kansalliset menettelyt ovat päättyneet.

​Lainaohjelma

27.6.2012 euroryhmä kertoo ottaneensa vastaan Kyproksen tukipyynnön. Euromaiden ministerit kehottavat komissiota yhteistyössä EKP:n, Kyproksen viranomaisten ja IMF:n kanssa sopimaan lainaohjelmasta. Statement by the Eurogroup

23.11.2012 Euroopan komissio, EKP ja IMF kertovat käyneensä hedelmällisiä keskusteluja Kyproksen viranomaisten kanssa makrotaloudellisen sopeutusohjelman perusteista. Statement by the EC, ECB, and IMF on the Mission to Cyprus (MEMO/12/891)

3.12.2012 euroalueen ministerit keskustelevat ehdotuksesta Kyprokselle annettavaa rahoitustukea koskevaksi yhteistyöpöytäkirjaksi. Statement by the President of the Eurogroup, Jean-Claude Juncker

13.12.2012 euroalueen maat kertovat, että Kyproksen mahdollisen tukiohjelman osalta on tapahtunut edistystä. Heidän mukaansa Kyproksen viranomaiset osoittavat sitoutuneensa uudistuksiin. Eurogroup Statement, 13.12.2012

4.3.2013 euroryhmä toistaa olevansa valmis avustamaan Kyprosta talouden sopeutuspyrkimyksissä, pankkisektori mukaan lukien. Euromaat kehottavat kansainvälisiä instituutioita ja Kyprosta kiirehtimään ohjelman valmistelua. Kyproksen uusi hallitus hyväksyy riippumattoman selvityksen rahanpesunvastaisen lainsäädännön toimeenpanosta maan rahalaitoksissa. Eurogroup statement on Cyprus, 4.3.2013

16.3.2013 euroryhmä sopii Kyproksen talouden sopeutusohjelman pääkohdista.

18.3.2013 euroryhmän puheenjohtaja toistaa lausunnossaan, että Kyproksen talletusvero on ainutkertainen järjestely. Euroryhmän mukaan pieniä tallettajia pitäisi kohdella eri tavoin kuin suuria ja alle 100 000 euron talletukset suojata verolta.

19.3.2013 Kyproksen parlamentti hylkää ehdotuksen talletusverosta, joka kuului suunnitellun tukipaketin ehtoihin.

  • Statement by the Eurogroup President on Cyprus, 19.3.2013
  • Written statement by Government Spokesman Mr Christos Stylianides, yesterday, 20.3.2013
  • Statement by the Government Spokesman, Mr Christos Stylianides, 20.3.2013
  • Briefing by the Director of Economic Research and EU Affairs of the Ministry of Finance, Mr Andreas Charalambous, regarding the recent Eurogroup decision on Cyprus, 19.3.2013

20.3.2013 Euroopan komissio sanoo lausunnossaan kannattaneensa jo ennen Kyproksen parlamentin äänestystä ratkaisua, joka ei sisältäisi veroa alle 100 000 euron talletuksista.

21.3.2013 Euroopan keskuspankki ilmoittaa jatkavansa Kyproksen pankkien hätärahoitusta maanantaihin 25.3.2013 asti.

  • Press release: Governing Council decision on Emergency Liquidity Assistance requested by the Central Bank of Cyprus

25.3.2013 euroryhmä ja Kyproksen viranomaiset pääsevät sopimukseen tulevan sopeutusohjelman päätekijöistä. Alle 100 000 euron talletukset luvataan turvata.

13.5.2013 euroryhmä lausunto Kyproksesta ja two-packin hyväksymisestä

​Käsittelyä eduskunnassa

10.12.2012 valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vastaa kirjalliseen kysymykseen Kyproksen pankkien rahanpesuepäilyihin liittyvistä tarkastuksesta. (KK 916/2012).

7.3.2013 kansanedustajat keskustelevat suullisella kyselytunnilla Kyproksen lainaohjelmasta (PTK 20/2013 vp).
Eduskunnan kyselytunti 7.3.2013, verkkolähetyksen tallenne

15.3.2013 suuri valiokunta käsittelee Suomen neuvottelukantoja euroryhmän ylimääräiseen kokoukseen.

5.4.2013 jätetään välikysymys Kyproksen tukemisesta osana Euroopan talouskriisiä (VK 3/2013 vp).

10.4.2013 Kyproksen sopeutusohjelma esillä suuressa valiokunnassa. Eduskunnan tiedote

10.4.2013 17.4.2013 Hallitus vastasi opposition välikysymykseen Kyproksen tukemisesta. Eduskunnan tiedote

17.4.2013 eduskunnan välikysymyskeskustelu, verkkolähetyksen tallenne

19.4.2013 eduskunta äänestää valtioneuvoston luottamuksesta. Äänestystulos

19.4.2013 Suuri valiokunta hyväksyi Suomen osallistumisen Kyproksen sopeutusohjelmaan. Suuren valiokunnan tiedote

Lisätietoa

Economies of the Member States: Cyprus. Euroopan komissio.

Cyprus and the IMF. Kansainvälinen valuuttarahasto.

Aineistoa Eduskunnan kirjastossa

 

Päivitetty 15.5.2013