​Portugali

Portugali sai tammikuussa 2010 Euroopan unionin neuvostolta suosituksen maan julkisen talouden liiallisen alijäämän lopettamiseksi. Huhtikuussa 2011 Portugalin hallitus pyysi rahoitustukea Euroopan unionilta, euromailta ja Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).
Euroopan unionin neuvosto hyväksyi täytäntöönpanoasetuksen rahoitustuesta 17.5.2011.

Portugalin talouden sopeutusohjelma kattaa vuodet 2011–2014. Maa saa rahoitustukea Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM) ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) kautta ja IMF:ltä.

Portugali irrottautui pankkitukiohjelmastaan kesäkuussa 2014.

Liiallisen alijäämän menettely

30.11.2009 Neuvoston päätös Portugalin julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi (15759/09)

19.1.2010 Neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa (2010/288/EU)

​Lainaohjelma

Portugalin talouden sopeutusohjelma koostuu 78 biljoonan euron paketista, joka jakautuu seuraavasti: 26 biljoonaa euroa ERVMltä, 26 biljoonaa euroa Euroopan rahoitusvakausvälineeltä sekä 26 biljoonaa euroa Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

30.9.2010 Eurogroup Statement Portugal

16.5.2011 Statement by the Eurogroup and ECOFIN Ministers

17.5.2011 EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät ​​lainamuotoisen avun antamisen Portugalille; euroryhmästä esitys EKP:n pääjohtajaksi. Valtiovarainministeriön tiedote

14.9.2012 Eurogroup statement on Portugal

8.4.2013 Statement by President José Manuel Durão Barroso on the situation in Portugal

Muutoksia lainaehtoihin

21.7.2011 euromaiden johtajat sopivat, että ERVV:n alennettuja lainakorkoja ja pidennettyjä laina-aikoja sovelletaan Kreikan tavoin Portugaliin ja Irlantiin. Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten ja EU:n toimielinten julkilausuma

9.10.2012 Ministerineuvoston päätös muuttaa Portugalin lainaehtoja. Council implementing decision of 9 October 2012 amending Implementing Decision 2011/344/EU on granting Union financial assistance to Portugal (2012/658/EU) in English

20.12.2012 Ministerineuvoston päätös muuttaa Portugalin lainaehtoja. Neuvoston täytäntöönpanopäätös unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta (2012/658/EU) suomeksi

16.3.2013 euroryhmä sopii Irlannin ja Portugalin ERVV-laina-aikojen tarkistuksesta. ERVM:n osalta asiasta päättävät Ecofin-ministerit. Eurogroup statement on Portugal and Ireland, 16.3.2013​​​

Käsittelyä eduskunnassa

12.4.2011 Valtioneuvoston selvitys Portugalin talouden sopeutusohjelmasta (E 188/2010)

13.5.2011 Suuri valiokunta hyväksyi Portugalin tukemisen. Suuren valiokunnan tiedote.

24.5.2011 Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 1/2011) 

25.5.2011 Eduskunta hyväksyi Portugalin tukipaketin. Eduskunnan tiedote.

20.10.2011 Valtioneuvoston selvitys Irlannille ja Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineelle annetun takauksen muuttamisesta (E 75/2011)

28.02.2013 Valtioneuvoston selvitys Portugalin ja Irlannin paluusta velkakirjamarkkinoille (E 15/2013)