Euroopan talouskriisi -tietopaketti

Eduskunnan kirjasto kokoaa tälle sivustolle keskeisimpiä Euroopan talouskriisiin liittyviä päätöksiä ja asiakirjoja. Tietopaketin tarkoitus on mahdollistaa Euroopan unionin tasolla tehtyjen päätösten peilaaminen niiden käsittelyyn Suomen eduskunnassa. Lisäksi sivustolle kootaan lähteitä, joista voi saada lisätietoa aiheesta. Kaikki tietopaketissa esiintyvät linkit johtavat maksuttomille ja julkisille verkkosivuille. Ellei suomenkielistä sivua ole saatavilla, linkki johtaa englanninkieliselle sivulle.

Euroopan talouskriisi

Euroalueen talouskriisillä, myös velkakriisi, tarkoitetaan euron ajautumista syvään kriisiin 2010-luvulla. Kriisi puhkesi samaan aikaan kuin Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi. Taloudelliset vaikeudet ajautuivat myös Eurooppaan, mikä näkyi verotulojen laskuna, valtioiden menojen lisääntymisenä ja budjettivajeiden kasvuna. Jotkut valtiot velkaantuivat voimakkaasti pelastaessaan pankkejaan.

Vuonna 2009 paljastui, että Kreikka oli vuosien ajan vääristellyt taloustilastojaan. Paljastus horjutti sijoittajien luottamusta Kreikan talouteen ja sen oli maksettava yhä korkeampaa korkoa lainoistaan. Kreikalla ei ollut mahdollisuuksia selvitä 360 miljardin euron velkojensa maksamisesta. Euromaat ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF tulivat sen vuoksi keväästä 2010 alkaen tukemaan Kreikkaa satojen miljardien eurojen takuilla (huhtikuun 2010 pelastusohjelma ja helmikuun 2012 Kreikka II -tukiohjelma).

Tässä yhteydessä euromaat perustivat Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuonna 2010 sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuonna 2012 turvaamaan euroalueen rahoitusvakautta. Kreikan jälkeen euromaat ovat joutuneet tekemään tukipaketteja myös muille euromaille kuten Espanjalle (2012), Irlannille (2010), Kyprokselle (2012) sekä Portugalille (2011).

​Lisätietoja

Tietopaketin suunnittelu ja sisällön kokoaminen tietoasiantuntija Anna Rissanen.  

Ylläpito 1.4.2013 lähtien tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen,  sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.  

Lisää tietoa talouspolitiikan yhteensovittamisesta.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 1997 vakaus- ja kasvusopimuksen, jolla pyritään varmistamaan julkisen talouden kurinalaisuus talous- ja rahaliitossa (EMU).

Lisää tietoa Irlannin tilanteesta.

Irlanti sai huhtikuussa 2009 Euroopan unionin neuvostolta suosituksen maan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. 

Lisää tietoa Kyproksen tilanteesta.

Kyproksen viranomaiset esittivät kesäkuussa 2012 euroalueen jäsenmaille pyynnön saada taloudellista tukea. 

Lisää tietoa Espanjan tilanteesta.

Espanja esitti virallisen tukipyynnön euroryhmälle kesäkuussa 2012. Euroalueen valtiovarainministerit sopivat heinäkuussa lainasta maan pankkijärjestelmän vakauttamiseksi.  


Lisää tietoa Kreikan tilanteesta.

Euroopan unionin neuvosto totesi huhtikuussa 2009 liiallisen alijäämän Kreikassa ja antoi suosituksen tilanteen lopettamiseksi.

Lisää tietoa Portugalin tilanteesta.

Portugali sai tammikuussa 2010 Euroopan unionin neuvostolta suosituksen maan julkisen talouden liiallisen alijäämän lopettamiseksi.