​EU:n perussopimukset

Perussopimukset ajantasaistettuina (konsolidoituina) kaikilla EU:n virallisilla kielillä ovat sähköisesti saatavissa EUR-Lex-tietokannasta. Sopimusten hyväksymisajankohdan muodossa olevia alkuperäistekstejä löytyy Euroopan unionin sopimuskokoelmasta.

​Perusopimusten alkuperäistekstejä

Suomen säädöskokoelman sopimussarja 102-103/1994

 • Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimustekstin jälkeen on liitetty perustamissopimukset ja niitä muuttavat sopimukset, muut liittymissopimukset sekä perustamissopimuksia täydentävät sopimukset v. 1957-1994

Rooman ja Maastrichtin sopimukset

 • englanniksi ja ranskaksi Official journal of the European Communitites OJ C 224 1992 / Journal officiel des Communautés européennes JO C 224 1992

Amsterdamin sopimus

Nizzan sopimus

 • Euroopan yhteisöjen virallinen lehti EYVL C 80 2001 
 • HE 93/2001 liitteenä

Lissabonin sopimus

 • Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 83/2010

Perustamissopimusten alkuperäisversiot ovat myös YK:n sopimustietokannassa United Nations Treaty Collection.

​Perussopimusten konsolidoituja tekstejä

​Liittymissopimukset

Liittymissopimukset alkuperäisinä kaikilla EU:n kielillä ovat sähköisesti saatavissa EUR-Lexistä.

Suomen säädöskokoelman sopimussarja 102/1994 - 103/1994 + sopimukset

 • sisältää lain ja asetuksen Suomen liittymisestä Euroopan unioniin, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksen sekä EU:n perussopimukset ja niitä muuttavat sopimukset, muut liittymissopimukset sekä perussopimuksia täydentävät sopimukset v. 1957-1994

Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin. Sopimuskokoelma. Euroopan yhteisöt, 1987 II osa I nide, Luxemburg / Handlingar om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands, om Hellenska republikens, om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikets anslutning till Europeiska gemenskaperna. Traktatsamling. Europeiska gemenskaperna, 1987 Bd. 2. del. 1, Luxemburg

Asiakirjat Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin. Sopimuskokoelma. Euroopan yhteisöt, 1995 II osa II nide, Luxembourg / Handlingar beträffande Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Traktatsamling. Europeiska gemenskaperna, 1987 Bd. 2. del. 2, Luxemburg

Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymissopimus (1994)

 • englanniksi ja ranskaksi Official journal of the European Communitites OJ C 241, 1994 / Journal officiel des Communautés européennes JO C 241, 1994

Asiakirjat Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin. EYVL Tiedonantoja ja ilmoituksia. Erikoisnumero 29.8.1994 / Handlingar beträffande Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen. EGOT Meddelanden och upplysningar. Specialnummer 29.8.1994

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittyminen (2003)

 • Euroopan unionin virallinen lehti EUVL L 236 2003

Lisäykset Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisehtoja koskevan asiakirjan liitteisiin IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ja XIV

 • Euroopan unionin virallinen lehti EUVL C 227 E 2003

Sopimus Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin (2005)

 • Virallinen lehti nro 157, 21. kesäkuu 2005

Kroatian liittymissopimus (2012)

 • Euroopan unionin virallinen lehti L 112, 24. huhtikuuta 2012