EU-tietopaketti

EU-tietopaketti sisältää tietoa Euroopan unionin tärkeimmistä tiedonlähteistä, ensisijaisesti verkkotiedonlähteistä, mutta tietoa on myös painetuista lähteistä. Tietopaketin avulla voit etsiä tietoja Euroopan unionista yleensä sekä eri aihealueilta. Tietopaketissa kuvataan eri toimielinten asiakirjasarjoja, niiden tietosisältöä ja julkaisu- ja numerointitapaa. Löydät tietopaketista myös linkit keskeisimpiin EU-tietokantoihin. 

Linkityksiä on ensisijaisesti EU:n omaan aineistoon, mutta mukana on myös muiden kuten eri virastojen verkkosivuja. Kaikki linkit johtavat maksuttomille, julkisesti saatavilla oleville verkkosivuille. Ellei suomenkielistä sivua ole saatavilla, linkki johtaa englanninkieliselle sivulle.


Teksti: Tommi Peuhkurinen, huhtikuu 2015, päivitetty toukokuu 2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tillgänglig också: EU-informationspaket

Eduskunnan ja valtioneuvoston EU-asiakirjat

Valtioneuvosto toimittaa Suomen perustuslain mukaisesti eduskunnalle tietoja EU-asioista ja niitä koskevasta päätöksenteosta. EU-aiheita koskevat valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot sekä pääministerin ilmoitukset löytyvät eduskunnan verkkosivuilta. Eduskunnan sivuilla asioihin liitetään eduskuntakäsittelyssä syntyneet tiedot ja asiakirjat.

EU:n perussopimukset

Perussopimukset ajantasaistettuna kaikilla EU:n kielillä: EUR-Lex. Lähteet perussopimusten alkuperäisteksteihin ja liittymissopimuksiin. 

Euroopan parlamentin asiakirjat

Euroopan parlamentin yhdessä Euroopan neuvoston kanssa antamat säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä.

Euroopan unionin virallinen lehti EUVL

EU:n johdetun oikeuden ja sen valmisteluasiakirjojen tärkein lähde on Euroopan unionin virallinen lehti. 

EU-tiedonlähteitä aiheittain

Sivulle on koottu EU-tiedonlähteitä unionin 25 toiminta-alalta.

Euroopan komission asiakirjat

Komission antamat säädökset, päätökset ja tiedonannot julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EUR-Lexissä.

Muiden EU:n toimielinten asiakirjoja

Muun muassa Euroopan unionin neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan unionin tuomioistuimen asiakirjoja.

​EU-tietokantoja

Keskeisimmät Euroopan unionin tietokannat: EUR-Lex, OEIL, CURIA, Rapid ja TED sekä valikoima muita EU-aiheisia tietokantoja.

Keskeisiä EU-julkaisuja

​Keskeisiä EU-aiheisia hakuteoksia, sanakirjoja ja sanastoja, rahoitusoppaita ja ​tilastoja.