​Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketti

Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta tuli 1.1.1995 Euroopan unionin jäseniä. Eduskunta oli 18.11.1994 hyväksynyt Suomen liittymisen äänestystuloksella Jaa 152, Ei 45, Tyhjiä 1, Poissa 1. Liittymisprosessi Euroopan unioniin kesti useita vuosia. Tätä edelsi ja osittain eteni samaan aikaankin Euroopan yhteisöjen jäsenmaiden ja EFTA-maiden välinen ETA-prosessi, jossa neuvoteltiin sopimus Euroopan talousalueesta.

​Lähtökohdat

Suomen läntiseen integraatioon liittymistä koskeviin asenteisiin vaikutti mm. Neuvostoliitto-kaupan romahdus 1980-luvun lopulla. Clearing-kauppa ei enää toiminut entiseen tapaan ja joulukuussa 1990 se lopetettiin Suomen ja Neuvostoliiton välisellä sopimuksella.

Integraatioon liittymistä koskeviin asenteisiin vaikutti myös vuodesta 1991 alkaen Suomen talouselämän lama. Marraskuussa 1991 suoritettiin 14 prosentin devalvaatio ja syyskuussa 1992 markka laskettiin kellumaan. Asennemuutos EY:n jäsenhakemusta kohtaan tapahtui loppukesällä 1991. Sen saivat aikaan Suomen talouden syöksyn alkaminen, Ruotsin jättämä jäsenhakemus 1.7.1991 sekä Neuvostoliiton vallankaappausyrityksen epäonnistuminen elokuussa 1991 ja siitä alkanut Neuvostoliiton luhistuminen. Suurvaltapoliittisessa järjestelmässä lakkasi olemasta ensin Varsovan liitto ja joulukuussa Neuvostoliitto. Venäjä tunnustettiin Neuvostoliiton seuraajaksi aivan joulukuun lopussa 1991.

Taustalla vaikuttivat myös idänsuhteisiin perustunut ulkopolitiikka, YYA-sopimus ja Suomen puolueettomuus. Sopimus Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisten suhteiden perusteista tehtiin 20.1.1992 ja samalla sovittiin YYA-sopimuksen lopettamisesta Suomen ja Venäjän välillä.

Suomi jätti EY-jäsenyyshakemuksen 18.3.1992. Myöhemmin 25.11.1992 Norja jätti EY-hakemuksen. Itävalta oli jättänyt EY-jäsenhakemuksensa jo 17.7.1989. Myös Sveitsi jätti jäsenyyshakemuksen 20.5.1992, mutta käsittely keskeytettiin jo puolen vuoden kuluttua, koska ETA-sopimus tuli hylätyksi kansanäänestyksessä.

​Tietopaketti Suomen liittymisestä Euroopan unioniin

Tietopakettiin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin on koottu EU-jäsenyysprosessin vaiheet jäsenyyden hakemisesta EU-jäsenyyden lopulliseen käsittelyyn eduskunnassa. Kronologisen etenemisen tueksi on lisätty aineistoa eduskuntakäsittelyistä, säädöksiä, EU-aineistoja, kirjallisuutta sekä muita verkkoaineistoja mm. Ylen Elävän arkiston aineistoista.

 

Teksti: Kristiina Hakala, joulukuu 2014, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

EU-jäsenyyden hakeminen

Keskustelua Suomen EY-jäsenyydestä käytiin eduskunnassa vuodesta 1988 lähtien.

​EU-liittymissopimus

Uusien EU-jäsenmaiden liittymistä  koskeva sopimus allekirjoitettiin 24.6.1994.

​EU-jäsenyyden käsittely eduskunnassa

Hallituksen EU-jäsenyyttä koskeva esitys annettiin eduskunnalle 25.8.1994.

Kirjallisuutta ja muuta aineistoa

EU-jäsenhakemukseen ja -neuvotteluihin liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.

EU-jäsenyysneuvottelut

EY:n ministerineuvosto päätti 6.4.1992 aloittaa liittymismenettelyn.

EU-kansanäänestys

Hallituksen neuvoa-antavaa kansanäänestystä koskeva esitys annettiin eduskunnalle 27.5.1994.

​EU-jäsenyyspäätösten jälkeen

Presidentti Martti Ahtisaari nimitti Erkki Liikasen Suomen komissaariehdokkaaksi 25.10.1994.