​EU-jäsenyyden käsittely eduskunnassa

Hallituksen EU-jäsenyyttä koskeva esitys annettiin eduskunnalle 25.8.1994

​Hallituksen esitys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin

Hallituksen esitys HE 135/1994 eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (nide I); Sopimus Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (nide II); Sopimus Euroopan unionista ja Euroopan talousyhteisön perustamissopimus (nide III); Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus (nide IV); Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksia muuttavat sopimukset ja asiakirjat (nide V).

Hallituksen EU-jäsenyyttä koskeva esitys annettiin eduskunnalle 25.8.1994.

Hallituksen esityksestä valmistui 31.10.1994 ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 9/1994:
- Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9/1994 vp hallituksen esityksestä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Helsinki, Eduskunta, 1994.
Ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9/1994 vp -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esityksen ensimmäinen käsittely alkoi 2.11.1994. EU-jäsenyyden vastustajat kansanedustaja Paavo Väyrysen johdolla pyrkivät venyttämään keskustelua niin, että ratkaiseva äänestys olisi vasta Ruotsin EU-jäsenyyden kansanäänestyksen 13.11. jälkeen. Pisimmän yksittäisen puheen piti kansanedustaja Vesa Laukkanen.

Ensimmäisessä käsittelyssä pidettiin yli 400 puheenvuoroa. Eduskunnan puhemiesneuvosto teki 7.11.1994 päätöksen, että asian lopullinen ratkaiseminen siirretään tehtäväksi 18.11.1994.

Toisessa käsittelyssä pidettiin yli 140 puheenvuoroa, kolmas käsittely päättyi äänestykseen. Eduskunnan sisäisessä tietopalvelussa tehdyn laskelman mukaan EU-sopimuksen käsittelyyn eduskunnan täysistunnoissa käytettiin kaikkiaan 181,5 tuntia.

Ratkaiseva äänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin käytiin lakiehdotuksen hyväksymisestä, äänestys numero 6 (äänestyskartta). Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 152–45.

Äänestystulos puolueittain. Äänestyksessä annettiin EI-ääniä seuraavasti: 24 keskustasta, 4 SMP:stä, 6 kristillisestä liitosta, 7 vasemmistoliitosta, 1 vihreistä, 1 SDP:stä, 1 RKP:stä ja 1 suomalaisesta rintamasta.

 

Päivitetty 15.12.2014