​EU-jäsenyysneuvottelut

EY:n ministerineuvosto päätti 6.4.1992 aloittaa liittymismenettelyn.

Lausunnot

4.11.1992 Euroopan komission lausunto Suomen jäsenyyshakemuksesta SEC(92) 2048 final

  • EY-komission lausunto Suomen jäsenyyshakemuksesta 4.11.1992. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, 1992. Eurooppa : uutisia ja taustaa Euroopan integraatiosta : erikoispainos. Ulkoasiainministeriössä laadittu epävirallinen suomennos. – Liitteiden tekstit englanniksi. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Euroopan komissio antoi lausunnot muiden hakijamaiden osalta seuraavasti:

Neuvottelut

Suomen, Ruotsin ja Itävallan EY-jäsenyysneuvottelut aloitettiin 1.2.1993. Norjan neuvottelut aloitettiin huhtikuussa 1993. Sopimus Euroopan unionista oli allekirjoitettu Maastrichtissa 7.2.1992 ja se tuli voimaan 1.11.1993. Tästä alkaen neuvottelut koskivat liittymistä Euroopan unioniin, eivät vain Euroopan yhteisöihin.
- Maastrichtin sopimus englanniksi OJ C 224 31.8.1992.

Neuvottelut vietiin päätökseen noin vuodessa. Koko EY-lainsäädäntö käytiin neuvotteluissa läpi. Neuvotteluissa pystyttiin osin hyödyntämään ETA-jäsenyysprosessissa saavutettuja tuloksia. Neuvottelut jaettiin 29 lukuun EY-lainsäädännön luokituksen mukaisesti.

Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21.–22.6.1993 tehtiin päätös, että uusien jäsenmaiden liittymispäivä tulee olemaan 1.1.1995. Tämän saavuttamiseksi neuvottelut tuli saada päätökseen 1.3.1994 mennessä. Tämä tavoite vahvistettiin Brysselin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 10.–11.12.1993. Jäsenyysneuvottelut todettiin asiakysymysten osalta päätetyksi 1.3.1994. Virallisesti ne saatiin päätökseen 12.4.1994, jolloin myös Norjan neuvottelut päättyivät.

Suomen neuvotteluvaltuuskunnan kokoonpano: Pertti Salolainen, Paavo Väyrynen (myöhemmin Heikki Haavisto), Veli Sundbäck, Antti Satuli, Esko Hamilo, Eikka Kosonen, Antti Kuosmanen, Esa Härmälä, Niilo Jääskinen, Lasse Aarnio, Bo Göran Eriksson, Marita Eerikäinen, Erkki Liikanen sekä sihteerinä Kare Halonen. Lisäksi noin 30 työryhmää.

Suomen hallitus perusti neuvotteluja varten EU-ministeriryhmän, jonka puheenjohtajana toimi pääministeri Esko Aho.

Varsinaiset Suomen EU-jäsenyyttä koskevat neuvotteluasiakirjat sijaitsevat
Ulkoministeriön arkistossa.

Keskustelu eduskunnassa jatkuu

Välikysymys VK 1/1993 EY-jäsenyysneuvotteluille asetettavista tavoitteista. Vasemmistoliitto 16.2.1993. Istuntopöytäkirja PTK 7/1993

Pääministerin ilmoitus PI 1/1994 Euroopan unionin kanssa saavutetusta neuvottelutuloksesta. Annettu 4.3.1994. Istuntopöytäkirja PTK 12/1994

Välikysymys VK 3/1994 Talous- ja rahaliitosta sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävän keskustelun käynnistämisestä. Vasemmistoliitto 26.5.1994. Istuntopöytäkirja PTK 47/1994

EU-päätöksiä

ETA-sopimus tuli voimaan 1.1.1994.

Euroopan parlamentti hyväksyi 4.5.1994 Norjan, Itävallan Suomen ja Ruotsin liittymisen Euroopan unioniin 1.1.1995 alkaen. Suomen jäsenyyttä kannatti 377 Euroopan parlamentin jäsentä ja 21 äänesti vastaan. OJ C 241 29.8.1994, s. 6.

Myös kaikki vanhat Euroopan unionin jäsenmaat olivat tätä ennen hyväksyneet uudet jäsenmaat.

Euroopan unionin neuvosto päätti 16.5.1994 hyväksyä esitetyt liittymishakemukset, liittymistä koskevat ehdot sekä liittymisestä aiheutuvat mukautukset EU:n perussopimuksiin. OJ C 241 29.8.1994, s. 8.

 

Päivitetty 5.2.2016​​