​EU-jäsenyyspäätösten jälkeen

Ahvenanmaan maakuntapäivät päätti 2.12.1994 maakunnan liittymisestä Suomen osana Euroopan unioniin. 26 maakuntapäivien edustajaa äänesti puolesta ja 4 vastaan.

​Henkilövalintoja

25.10.1994 presidentti Martti Ahtisaari nimitti Erkki Liikasen Suomen komissaariehdokkaaksi. 

Suomen EU-suurlähettilääksi nimitettiin 8.12.1994 Antti Satuli.

Suomalaiseksi EY-tuomariehdokkaaksi valittiin 16.12.1994 Leif Sevón ja Virpi Tiili nimitettiin ehdolle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

Suomen, Ruotsin ja Itävallan parlamentit valitsivat väliaikaiset Euroopan parlamentin jäsenet omasta keskuudestaan, kunnes nämä maat voivat panna toimeen yleiset Euroopan parlamentin jäsenten vaalit. Niinpä myös Suomen väliaikaiset EP:n jäsenet valittiin eduskuntaryhmien toimesta eduskunnassa 24.11.1994. Suomessa vaalit pidettiin vasta 20.10.1996.

Hallituksen esitys ja valtioneuvoston selonteko

Hallituksen esitys HE 318/1994 eduskunnalle Euroopan unionin jäsenyyden vuoksi tehtävistä muutoksista valtiopäiväjärjestykseen ja valtioneuvostosta annettuun lakiin annettiin eduskunnalle 28.11.1994 ja hyväksyttiin 20.12.1994.

Valtioneuvoston selonteko VNS 3/1994 Suomen EU-politiikan suuntaviivoista annettiin 14.02.1995, heti EU-jäsenyyden astuttua voimaan.

 

Päivitetty 12.1.2015