​EU-kansanäänestys

Hallituksen esitys HE 109/1994 eduskunnalle laiksi neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi annettiin eduskunnalle 27.5.1994. Käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua kansanäänestystuloksen poliittisesta sitovuudesta sekä Suomen ja Ruotsin kansanäänestysten välisestä suhteesta.

​Kansanäänestys Suomessa

Neuvoa-antava kansanäänestys Suomen liittymisestä Euroopan unioniin pidettiin 16.10.1994. Äänioikeutetuille lähetetyn äänestysoikeusilmoituksen yhteydessä lähetettiin valtioneuvoston tiedote Euroopan unioniin jäsenyydestä. 56,9 % äänesti Suomen EU-jäsenyyden puolesta ja 43,1 % vastaan. Äänestysprosentti oli 74 %.

Ahvenanmaalla järjestettiin itsehallintolain pohjalta erillinen kansanäänestys EU-jäsenyyssopimuksen hyväksymisestä 20.11.1994. 73,7 % äänesti EU-jäsenyyden puolesta ja 26,3 % vastaan. Äänestysprosentti oli 49 %.

​Kansanäänestys Ruotsissa, Norjassa ja Itävallassa

Ruotsin neuvoa-antava kansanäänestys EU-jäsenyyssopimuksesta pidettiin 13.11.1994. 52,2 % äänesti Ruotsin EU-jäsenyyden puolesta ja 46,9 % vastaan. Äänestysprosentti 82,4 %.

Norjan neuvoa-antava kansanäänestys liittymisestä EU:n jäseneksi pidettiin 28.11.1994. Norjalaiset hylkäsivät EU-jäsenyyden, 52,3 % äänesti vastaan ja 47,7 % puolesta. Äänestysprosentti 88,6 %.

Itävallan kansanäänestys liittymisestä EU:n jäseneksi pidettiin 12.6.1994. 66,6 % äänesti jäsenyyden puolesta, 33,4 % vastaan. Äänestysprosentti 82,3 %. Itävallan kansanäänestys oli sitova.

    

Päivitetty 19.12.2014