Kirjallisuutta ja muuta aineistoa

Alla on lueteltu EU-jäsenhakemukseen ja -neuvotteluihin, EU-kansanäänestykseen ja EU-jäsenyyden eduskuntakäsittelyyn liittyvää kirjallisuutta ja verkkoaineistoja.

EU-jäsenhakemus ja -neuvottelut

Kirjallisuutta

Eduskunta ja ETA-lainsäädäntö : peruskartoitus = Riksdagen och EES-lagstiftningen : grundläggande kartläggning. Hki : Oikeusministeriö : 1990. - Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1990:37. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Riksdagen och EES-lagstiftningen : grundläggande kartläggning = Eduskunta ja ETA-lainsäädäntö : peruskartoitus. [Hfors] : Justitieministeriet : 1990. - Komiteanmietintö = Kommittébetänkande ; 1990:37. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomi Euroopan yhteisön jäseneksi? : taloudelliset vaikutukset / Hjerppe, Reino, Mäkinen, Paavo. Hki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1992. VATT-julkaisuja ; 5.
Saatavuus Eduskunnan kirjastossa 

Jäsenyysneuvottelujen avajaiskokous = Öppningskonferensen inför medlemskapsförhandlingarna : 1.2.1993. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, 1993. Eurooppa-tietoa = Europakunskap; 130. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Puolueet ja Euroopan yhteisö = Partierna och Europeiska gemenskapen. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, 1993. Eurooppa-tietoa = Europakunskap; 131. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Euroopan yhdentymisen kronologia / Teemu Lehtinen, Katja Tuominen. Helsinki, Ulkoasiainministeriö, 1994. (Eurooppa-tietoa = Europakunskap ; 153). Saatavuus Eduskunnan kirjastossa   

Valtiosääntökomitea 1992:n mietintö : Euroopan unionin vaikutukset Suomen valtiosääntöön : ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamistarpeet ja -tavat = Betänkande avgivet av Statsförfattningskommitten 1992 : Europeiska unionens inverkan på Finlands statsförfattning : behovet av och medlen för en reform av det utrikespolitiska beslutssystemet. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia : Painatuskeskus, 1994. Komiteanmietintö = Kommittebetänkande; 1994:4. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa – Valtiosääntökomitea 1992 teki 17.3.1994 antamassaan mietinnössä ehdotuksen liittymismenettelyksi Euroopan unioniin.

Brysselin päiväkirjat 1990–1994 / Erkki Liikanen. Helsinki, Otava, 1995. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kaksi kautta. 2, Historian tekijät / Mauno Koivisto. Helsinki, Kirjayhtymä, 1995. Ks. mm. s. 554. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Liittymisestä Euroopan unioniin : huomioita noudatetuista periaatteista ja käytännöstä / Pekka Aalto. Lakimies 1995:5, s. 751–773. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The 1995 Enlargement of the European Union / ed. John Redmond. Aldershot, Ashgate, 1997. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lännettymisen lyhyt historia / Unto Hämäläinen & Terho. Porvoo, WSOY, 1998. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Pääministeri / Esko Aho. Helsinki, Otava, 1998. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Finland’s journey to the European Union / Antti Kuosmanen. Maastricht, European Institute of Public Administration, 2001. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Finland in the European Union / Tapio Raunio, Teija Tiilikainen. London, Frank Cass Publishers, 2003. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Marginaalista ytimeen : Suomi Euroopan unionissa 1989–2003 / toim. Alexander Stubb. Helsinki, Tammi, 2006. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 2, Eduskunnan muuttuva asema / Antero Jyränki, Jaakko Nousiainen. Helsinki, Edita, 2006. s. 129–135. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 11, Kansainvälinen eduskunta / Jorma Kallenautio, Teija Tiilikainen, Tapio Raunio, Reino Paasilinna, Ilkka Seppinen. Helsinki, Edita, 2007. s. 144–148, 158–171. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Vapaakaupan tiellä : Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan / Juhana Aunesluoma. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia ; 1303. 536 s. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Suomen tie EU:n jäseneksi. Ulkoasiainministeriö, Eurooppatiedotus. 

Suomi Euroopan unioniin ja eurovaluuttaan. Elävä arkisto 22.11.2007

EU-kansanäänestys

Kirjallisuutta

EU-kansanäänestys 1994 : määräyksiä ja ohjeita 1-6 ks. Helsinki, Oikeusministeriö, 1994. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994. [Helsinki], Tilastokeskus, 1994. - (Vaalit = Val = Elections ; 1994:4). Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The Finnish referendum on membership in the EU / Pertti Pesonen and Risto Sänkiaho. Yearbook of Finnish foreign policy, 1994. s.52–59. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Folkomröstningarna om anslutning till Europeiska unionen : statistik med kommentarer / Kenth Häggblom, Maria Rundberg. Mariehamn, Ålands statistik- och utredningsbyrå, 1994. ÅSUB rapport; nr 1994:4. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kyllä Euroopalle – entä sitten? : aiheita kansanäänestyskeskusteluun / toim. Jari Luoto ja Pekka Nurminen. Helsinki, Työväen sivistysliitto, 1994. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen EU-kansanäänestys 1994 : raportti äänestäjien kannanotoista / toimittanut Pertti Pesonen. Helsinki, Ulkoasiainministeriö : Eurooppatiedotus, 1994. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The EU referendum in Finland on 16 October 1994 : a vote for the West, not for Maastricht / David Arter. Journal of common market studies, 33, 3(1995), s. 361–387. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU-kansanäänestys 1994 = EU-folkomröstning 1994 = Finland's EU referendum 1994. Helsinki, Tilastokeskus, 1995. (Vaalit = Val = Elections ; 1995:2). Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

To join or not to join : three Nordic referendums on membership in the European Union. Oslo, Scandinavian University press, 1998. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Ylen EU-illoissa 1994 kinattiin Suomen tulevaisuudesta. Yle Elävä arkisto 9.5.2014

EU-mielenosoitukset. Yle Elävä arkisto 28.5.2009

EU-jäsenyyden eduskuntakäsittely

Kirjallisuutta

The legislative mechanism in the EFTA states for adopting and implementing EEA legislation / Seppo Tiitinen, Hans Regner, Jens Rubenhagen. Julkaisussa Nordic conference on EFTA and the European Union (1993) The Fifth Nordic Conference on Efta and the European Union : 3–5 September 1993. Helsinki, Finnish Association for European Law, 1994. s. 90–108. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen mahdollisen unionisopimuksen käsittelyjärjestys eduskunnassa : alustavia näkökohtia / llkka Saraviita. Juhlajulkaisu : Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry 15 vuotta. Rovaniemi, Pandecta, 1994. s. 57–77. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Suomen EU-jäsenyyden käsittely eduskunnassa 1.11.–8.11.1994. Paavo Väyrysen blogi 20.10.2014

Suomen EU-ratkaisua hoputettiin ja jarrutettiin eduskunnassa. Yle Elävä arkisto 26.2.2014 

Eduskunnan EU-kiistassa vedottiin Jumalaan ja jatkosotaan. Yle Elävä arkisto 25.2.2014 

Väyrysen EU-jarrutus väsytti lopulta Uosukaisenkin. Yle Elävä arkisto 11.11.2011