LakihankkeidenTietopaketit2 L.jpg

Lakihankkeiden tietopaketit – LATI

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat laativat valikoiduista lainsäädäntöhankkeista tietopaketteja. Keräämme aineistoa sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että eduskuntakäsittelystä. Sisällytämme tietopaketteihin myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa sekä tietoa kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista.

Lisäämme tietopaketteihin aineistoa niin kauan kuin lakihanke on vireillä. Kun hankkeessa ehdotettu säädös/säädökset on annettu tai säädösvalmistelu jostain muusta syystä päättyy, emme enää täydennä sisältöä, mutta tietopaketit säilytetään sivustolla.

Seurattaviksi lainsäädäntöhankkeiksi pyrimme valitsemaan hankkeita, jotka kiinnostavat mahdollisimman laajasti Eduskunnan kirjaston asiakkaita. Voit ehdottaa meille lakihanketta, josta haluaisit laadittavan tietopaketin. 

Lainsäädäntöhankkeiden tietopaketit ryhmitellään sekä aakkosittain että hankkeen vastuuministeriön mukaan. Päättyneet lainsäädäntöhankkeet ryhmitellään sivulla päättymisvuoden mukaan (säädöksen antovuosi tai hallituksen esityksen raukeamisvuosi).

Lisätietoa oikeudellisen tiedon kokoelmista ja palveluista antaa johtava tietoasiantuntija Erika Bergström puh. 09 432 3402 sekä kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi, puh. 09 432 3432.

 Uusimmat lakihankkeiden tietopaketit

 

 

Terrorismirikosten rahoittamisen rangaistussäännöksethttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/terrorismirikosten-rahoittamisen-rangaistussaannokset.aspxTerrorismirikosten rahoittamisen rangaistussäännökset
Laittoman uhkauksen syyteoikeushttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/laittoman-uhkauksen-syyteoikeus.aspxLaittoman uhkauksen syyteoikeus
Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistushttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/seksuaalirikoksia-koskevan-rikoslain-20-luvun-kokonaisuudistus.aspxSeksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus


Valmistuneet lakihankkeiden tietopaketit

Hankkeet on ryhmitelty säädöksen antovuoden tai hallituksen esityksen raukeamisvuoden mukaan.