LakihankkeidenTietopaketit2 L.jpg

Lakihankkeiden tietopaketit – LATI

Eduskunnan kirjaston asiantuntijat laativat valikoiduista lainsäädäntöhankkeista tietopaketteja. Keräämme aineistoa sekä eduskuntakäsittelyä edeltävältä ajalta että eduskuntakäsittelystä. Sisällytämme tietopaketteihin myös hankkeita koskevaa uutisointia, oikeusvertailevaa aineistoa, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa sekä tietoa kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista.

Lisäämme tietopaketteihin aineistoa niin kauan kuin lakihanke on vireillä. Kun hankkeessa ehdotettu säädös/säädökset on annettu tai säädösvalmistelu jostain muusta syystä päättyy, emme enää täydennä sisältöä, mutta tietopaketit säilytetään sivustolla.

Lainsäädäntöhankkeiden tietopaketit ryhmitellään sekä aakkosittain (ks. alempana tällä sivulla) että hankkeen vastuuministeriön mukaan. Päättyneet lainsäädäntöhankkeet ryhmitellään sivulla päättymisvuoden mukaan (säädöksen antovuosi tai hallituksen esityksen raukeamisvuosi).

Ehdota hankkeita seurattavaksi

Seurattaviksi lainsäädäntöhankkeiksi pyrimme valitsemaan hankkeita, jotka kiinnostavat mahdollisimman laajasti. Voit ehdottaa meille lakihanketta, josta haluaisit laadittavan tietopaketin.

Lisätietoa oikeudellisen tiedon kokoelmista ja palveluista antaa johtava tietoasiantuntija Erika Bergström p. 09 432 3402 sekä kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi, p. 09 432 3432.

 ‭(Piilotettu)‬ Uusin tietopaketti

 Uusimmat lakihankkeiden tietopaketit

 

 

Kiinteistönomistuksen valvontahttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/kiinteistonomistuksen-valvonta.aspxKiinteistönomistuksen valvonta
Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön muuttaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/vaali-ja-puoluerahoituslainsaadannon-muuttaminen.aspxVaali- ja puoluerahoituslainsäädännön muuttaminen
Translain uudistaminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/translain-uudistaminen.aspxTranslain uudistaminen


Valmistuneet lakihankkeiden tietopaketit

Hankkeet on ryhmitelty säädöksen antovuoden tai hallituksen esityksen raukeamisvuoden mukaan.