Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 101/2020 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 101/2020
Hankkeen pohjalta annettu laki: 582/2020

​Hankkeen tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi 22.4.2020, että koronavirusepidemian torjunnassa siirrytään hybridistrategiaan. Osana strategiaa valmisteltiin väliaikaiset säännökset tartuntaketjujen jäljittämistä ja lähikontaktien rekisteröimistä käyttävän, kansalaisille vapaaehtoisen mobiilisovelluksen käyttöönottamiseksi. Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp) annettiin eduskunnalle 11.6.2020.

Altistuneiden henkilöiden tunnistusjärjestelmä koostuu mobiilisovelluksesta ja sen taustajärjestelmästä. Mobiililaitteiden Bluetooth-teknologiaa hyödynnetään siten, että laitteeseen tallentuu tiedot henkilöiden kohtaamisista. Tunnistusjärjestelmä tallentaa yksilöllisiä pseudonymisoituja tunnisteita, jolloin yksittäiset, lähikontaktissa olleet henkilöt eivät ole niistä suoraan tunnistettavissa. Sovelluksen käyttö perustuu henkilöiden suostumukseen ja on maksutonta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa ja hyväksyy mobiilisovelluksesta ja siihen liittyvästä taustajärjestelmästä koostuvan tietojärjestelmän koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi ja ylläpitää sitä. 

Kansaneläkelaitos vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukuun taustajärjestelmän ylläpidosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemällä tavalla.

Tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella säännellään myös tunnistusjärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta sekä tunnistusjärjestelmän tietoturvallisuuden arvioinnista.

Eduskunta hyväksyi 26.6.2020 lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (582/2020). Laki tulee voimaan 31.8.2020 ja on voimassa 31.3.2021 saakka.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Covid-19-mobiilisovellushanke STM053:00/2020 (kehittäminen)

Esitys kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi. Lausuntoyhteenveto, 11.5.2020. Lausuntoaika oli 28.4.–5.5.2020. Lausunnonantajia oli yhteensä 63.

Covid-19-mobiilisovellushankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava työryhmä. STM055:00/2020 (kehittämishanke)

Covid-19-mobiilisovellushankkeen hallituksen esityksen valmisteleva työryhmä STM056:00/2020 (säädösvalmistelu)

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, 26.5.2020.

Lausuntopalvelu.fi – Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä. Lausuntoaika oli 26.5.–1.6.2020. Lausuntoja saatiin 52 kappaletta.

Luonnos hallituksen esityksestä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä. Lausuntoyhteenveto

Käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston E-selvitys E 41/2020: Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; Yhteinen eurooppalainen tiekartta covid-19-rajoitustoimenpiteiden purkamiseksi. Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

Valtioneuvoston E-selvitys E 44/2020: Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus unionin yhteisestä työkalupakista liittyen mobiilisovellusten ja anonymisoidun liikkuvuusdatan käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi ja siitä ulospääsemiseksi

Kirjallinen kysymys KK 252/2020: Teknologian hyödyntämisestä koronajäljittämisessä / Heikki Westman (kok)

Kirjallinen kysymys KK 384/2020: Menettelystä koronajäljityssovelluksen hankinnassa / Kaisa Juuso (ps) ym.

Pääministerin ilmoitus PI 4/2020 koronakriisin hoidosta

Hallituksen esitys HE 101/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annettiin eduskunnalle 11.6.2020. Lähetekeskustelussa 11.6.2020 asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 20/2020 17.6.2020.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 3/2020 17.6.2020.

Sosiaali- ja  terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 23.06.2020:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2020 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.06.2020:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 101/2020 sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Mobiilisovelluksen käyttöä koronavirustartuntojen jäljitykseen muissa maissa selostetaan hallituksen esityksen sivuilla 21-23: Hallituksen esitys HE 101/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Sääntely Euroopan unionissa

Commission Recommendation of 8.4.2020 on a common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data, C(20​20) 2296 final.

Communication from the Commission. Guidance on Apps supporting the fight against COVID 19 pandemic in relation to data protection​, 16.4.2020, C(2020) 252​3 final.

Sääntely muissa maissa

Norja

Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19, FOR-2020-03-27-47​5​

Norjassa terveysministeriö on asettanut asiatuntijaryhmän selvittämään Smittestop-sovelluksen toimintaa ja taustoja:
Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset. Rapport 20.5.2020 / Regjeringen.no.

Australia

Privacy Amendment (Public Health Contact Information) Act 2020

COVIDSafe legislation / Australian Government, Attorney-General's Department

CovidSafe​ App​ / Australian Government, Department of Health

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Henkilötietojen suoja EU-oikeudessa : yksityisyyttä yhteisön kustannuksella? / Susanna Lindroos-Hovinheimo. Artikkeli sivuilla 52–75 julkaisussa: Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja 116 (2018):1.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Uusi tietosuojalainsäädäntö / Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen, Eija Warma. Helsinki, Alma Talent, 2018.
– Luettavissa Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Sosiaalinen media ja mobiiliteknologia avuksi viranomaisviestintään : loppuraportti / Kari Pylväs, Laura Hokkanen, Terhi Kankaanranta. Sisäministeriö, 2015.

Age of context : mobile, sensors, data and the future of privacy / Robert Scoble, Shel Israel. United States, Patrick Brewster Press, 2014.
Scoblen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksilönsuojaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi – Lausuntopyyntö esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi. Lausuntojen antamisaika 28.4.2020–5.5.2020.

Lausuntopalvelu.fi – Lausuntopyyntö: luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostava altistuneiden tunnistusjärjestelmä. Lausuntojen antamisaika oli 26.5–1.6.2020.

Hankkeen uutisointia

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostava mobiilisovellus käyttöön syksyllä. STM:n tiedote 9.7.2020

Näin Suomen koronasovellus toimii – tartuntatautilain väliaikainen muutos hyväksyttiin tänään. Petteri Juuti, Yle uutiset 26.6.2020

Vaasassa kokeiltu koronatartuntasovellus törmäsi teknisiin pulmiin ja muistuttaa yksityisyyden suojan asettamista rajoista – "Tarvitaan vielä paljon työtä". Jyrki Hara, Yle uutiset 25.6.2020

Mobiilisovellus tehostamaan koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua. Eduskunnan tiedote 23.6.2020

Korona­tartuntojen jäljitykseen tarkoitettu mobiili­sovellus etenee, eduskunnan sosiaali- ja terveys­valiokunta näytti vihreää valoa laki­esitykselle. Teija Sutinen, HS 22.6.2020

Saksa otti käyttöön kiistellyn koronavirus-sovelluksen, Norja päätti tuhota kaikki oman sovelluksensa keräämät tiedot ja keskeyttää hankkeen. Risto Mattila, Yle uutiset 16.6.2020

Italia ottaa käyttöön mobiilisovelluksen koronatartuntojen jäljittämiseen. Jenna Vehviläinen,
Ylen aamu 15.6.2020

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavaa mobiilisovellusta koskeva lakiesitys etenee. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 11.6.2020.

Solita toimittaa THL:n koronasovelluksen – näin kilpailutus ratkesi. Aleksi Kolehmainen, Tivi 4.6.2020

Suomen koronasovelluksen kehittäjäksi valittiin Solita – Vaasassa pilottihanketta vetäneet Reaktor ja Futurice eivät osallistuneet kilpailutukseen. Teemu Hallamaa, Yle uutiset 4.6.2020

Koronasovellus käyttöön elokuun aikana, kertoo STM – suojavarusteita tällä hetkellä riittävästi. Yle uutiset, Teemu Hallamaa, 4.6.2020

Kilpailutus koronaviruksen tartuntaketjujen jäljityssovelluksesta on käynnissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uutinen 28.5.2020

Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävää mobiilisovellusta koskeva lakiluonnos lausunnoille. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 26.5.2020

Lausuntoyhteenveto: mobiilisovellus hyödyttäisi tartuntaketjujen jäljittämistä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 14.5.2020

Näin pilottivaiheessa oleva koronaviruksen jäljitys­sovellus toimii – Varsinainen testaus alkaa ensi viikolla Vaasassa. Joonas Turunen, Helsingin Sanomat 13.5.2020

Maailman terveysjärjestö WHO valmistelee kännykkäsovellusta koronaviruksen torjuntaan ja jäljittämiseen. Lassi Lapintie, Yle uutiset 8.5.2020

Tartuntaketjuja jäljittävän sovelluksen käyttöönoton valmistelu jatkuu – etenemistä koskeva esitys lausuntokierrokselle. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 28.4.2020

Coronavirus tracking apps: How are countries monitoring infections? Deutsche Welle, 27.4.2020

Tartuntasovellus kännyköihin voi olla käytössä kesällä – grafiikka näyttää, miten se toimii. Laura Halminen, Helsingin Sanomat 23.4.2020

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi ohjeita koronapandemiaan liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetun toimiston uutinen 22.4.2020.

Pääministeri Marin: Suomi siirtyy koronan torjunnassa hybridistrategiaan – "testaa, jäljitä, eristä ja hoida". Matti Koivisto ja Maria Stenroos, Yle uutiset 22.4.2020

Euroopan tietosuojaneuvosto tukee komission ehdotusta tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettujen sovellusten vapaaehtoisesta käyttöönotosta. Tietosuojavaltuutetun toimiston uutinen 16.4.2020

Suomessakin kehitetään nyt mobiilisovellusta tartuntaketjujen seurantaan – ministeri Harakka: Täysin vapaaehtoisuuteen perustuva palvelu. Kaisa Uusitalo, Yle uutiset 6.4.2020

Muuta aineistoa

Koronavirus: tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen kehitystyö on aloitettu – katso THL:n webinaari 26. kesäkuuta

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12. (Hetemäen raportti 3.5.2020)

Guidelines 04/2020 on the u​se of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak​. Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on riippumaton EU:n elin, joka koostuu EU:n kansallisista tietosuojaviranomaisista ja Euroopan tietosuojavaltuutetun edustajista. Guidelines 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the COVID-19 outbreak

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Tartuntaketjujen katkaisua tehostava sovellus

Tietosuojavaltuutetun toimisto: Usein kysyttyä koronaviruksesta ja tietosuojasta

Islannin mobiilisovellus: Contagion tracing i​s a community affair

Blogikirjoituksia

Tietosuojakysymyksiä korona-aikana. Susanna Lindroos-Hovinheimo, perustuslakiblogi 20.4.2020

MyData ja tietosuoja lähtökohtana terveyssovellusten suunnittelussa. Tiesuojavaltuutettu Reijo Aarnion blogikirjoitus 7.4.2020

Sisällöllinen toimitus: Marja Autio ja Annamari Törnvall, kesäkuu 2020, päivitetty 17.7.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi