Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa

​Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa 

Suomi on muiden maiden mukana kohdannut tilanteen, jossa tartuntataudin (COVID-19) aiheuttava koronavirus leviää laajasti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Näin ollen on päädytty ottamaan käyttöön valmiuslaki. Hallitus on tehnyt linjaukset toimenpiteistä ja antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja soveltamisasetuksiin sekä uusia käyttöönottoasetuksia on annettu eduskunnalle 19.3.2020, 20.3.2020, 25.3.2020, 27.3.2020 ja 31.3.2020.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki 1552/2011 annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallitus keskusteli 12.3.2020 pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta. Ne koskivat mm. taloudellista varautumista, suosituksia työpaikoille ja lähikontakteihin, varautumista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ulkomaanmatkailua ja varautumista mahdollisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin.

16.3.2020 hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus myös totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle 17.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 VN 18/2020 päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (125/2020) valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (124/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtioneuvoston asetus (127/2020) kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtioneuvoston asetus (126/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (128/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen muutoksen eduskunnalle 19.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 VN 19/2020 päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (130/2020) valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen muutoksen eduskunnalle 20.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 VN 20/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (131/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle 24.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 VN 21/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 
Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020

Valtioneuvosto antoi kaksi uutta valmiuslain käyttöönottoasetusta eduskunnalle 25.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 VN 22/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:
Valtioneuvoston asetus (139/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston asetus (140/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 16.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle 27.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 25/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (145/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 23.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen eduskunnalle 27.3.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 26/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (146/2020) liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 klo 14

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta sekä käyttöönotosta eduskunnalle 31.3.3.2020. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle myös asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 VN 31/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96-103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.

M 1/2020

Muu asia M 1/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 2) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 1/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 2/2020

Muu asia M 2/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 2/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 3/2020

Muu asia M 3/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2020, 19.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 3/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 4/2020

Muu asia M 4/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020, 25.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 4/2020)

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 6/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 5/2020

Muu asia M 5/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2020, 19.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 5/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 6/2020

Muu asia M 6/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 klo 11 mennessä.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2020 25.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020 25.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, ks. M 4/2020

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 4/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 7/2020

Muu asia M 7/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään perjantaina 27.3.2020 klo 11 mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2020, 27.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2020, 27.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 7/2020)

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 8/2020

Muu asia M 8/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 8/2020)

Asian käsittely raukesi 27.3.2020.

M 9/2020

Muu asia M 9/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 27.3.2020 (PTK 38/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2020, 27.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, ks. M 8/2020

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 10/2020

Muu asia M 10/2020: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Lähetekeskustelussa 30.3.2020 (PTK 42/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

M 11/2020

Muu asia M 11/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

M 12/2020

Muu asia M 12/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

M 13/2020

Muu asia M 13/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

M 14/2020

Muu asia M 14/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta 

M 15/2020

Muu asia M 15/2020: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Muita koronavirustilanteen poikkeusoloissa annettuja lakihankkeita ja niiden käsittely eduskunnassa

HE 25/2020

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 12)  asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2020, 25.3.2020

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2020 (PTK 34/2020, asiakohta 2)  eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 22

Toisessa käsittelyssä (PTK 41/2020, asiakohta 2) 28.3.2020 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.   

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 28.3.2020 klo 10

Valmiuslain 1552/2011 säätäminen ja siihen tulleet muutokset

Valmiuslaki 1552/2011

Valmiuslakiin tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 3/2008 eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 1552/2011 käsittelytiedot. Uudella valmiuslailla kumottiin aiempi valmiuslaki 1080/1991 

Hallituksen esitys HE 108/2012 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2014  eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 88 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 210/2016 eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 99 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2016 eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 14 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 145/2017 laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 130/2018 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 93 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 2/2020 eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta&
– sisältää valmiuslain 103 §:n muuttamisen
– asian käsittely on kesken

Tartuntatautilaki 1227/2016

Tartuntatautilaki 1227/2016 ja tartuntatautilakiin tulleet muutokset

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Politics of last resort : governing by emergency in the European Union / Jonathan White. New York : Oxford University Press, 2020. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. 

Huoltovarmuus : varautumisella selviytymiskykyä / Kari Klemm, Kerttu-Ilona Pajala. Helsinki : Tietosanoma, 2019. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi : Valmiuslakitoimikunnan mietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2005. Komiteanmietintö, 2005:2. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslainsäädännön tarkastelua perustuslain näkökulmasta : Valmiuslakitoimikunnan välimietintö. Helsinki : Oikeusministeriö, 2004. Komiteanmietintö, 2004:1. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Suomen kriisilainsäädäntö / Kaarina Buure-Hägglund. Helsinki : WSOY Lakitieto 2002. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa. 

Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen. Helsinki : Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja, 12/2001. Saatavuus Eduskunnan kirjastossa.

Valmiuslainsäädäntöön sekä poikkeuslakeihin ja -oloihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa.

Hankkeen uutisointia

Eduskunnassa viikolla 14 (30.3.–3.4.). Eduskunnan tiedote 31.3.2020

Ravitsemisliikkeiden toimintaa rajoitetaan ja valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia jatketaan. Valtioneuvoston tiedote 31.3.2020

Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13. toukokuuta saakka. Valtioneuvoston tiedote 30.3.2020

Eduskunta hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta – Keskustelussa nousi eteen huoli yrittäjien ahdingosta. Joonas Turunen, Helsingin Sanomat, 28.3.2020

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan tiedote 28.3.2020

Liikkumisrajoitukset Uudellemaalle voimaan 28. maaliskuuta 2020. Sisäministeriön tiedote 28.3.2020

Eduskunta päätti jättää voimaan valtioneuvoston asetuksen Uudenmaan liikkumisrajoituksista. Eduskunnan tiedote 28.3.2020

Liikkumisen rajoittamista koskeva asetus lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan tiedote 27.3.2020

Työntekijän työvelvollisuutta koskeva valmiuslain käyttöönottoasetus eduskunnalle. Valtioneuvoston tiedote 25.3.2020

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia – Hallitus päätti uusista lisätoimista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäministeriön ja valtioneuvoston tiedote 25.3.2020.

Talousvaliokunta tukee hallituksen esitystä ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaiseksi rajoittamiseksi. Eduskunnan tiedote, 25.3.2020

Tallenne: Perustuslakivaliokunnan info majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan tiedote, 25.3.2020

Sanna Marinin hallitus teki ”tempun, jollaista ei ole koskaan tehty” – Professori: Tästä syystä hallituksen esitys ylittää poikkeuksellisuudessaan jopa valmiuslain. Uusi Suomi 25.3.2020

Eduskunta keskusteli lähiopetusta koskevan asetuksen muuttamisesta. Eduskunnan tiedote 24.3.2020

Eduskunta keskusteli ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta. Eduskunnan tiedote 24.3.2020

Patisteliko presidentti hallitusta ottamaan valmiuslain käyttöön vai ei? HS kertoo, miten historiallinen prosessi eteni. Marko Junkkari, Helsingin Sanomat, 22.3.2020.

Valmiuslain käsittelyn aikatauluja eduskunnassa (päivittyvä sivu). Eduskunnan tiedote 19.3.2020

Valmiuslaille sinetti – Eduskunta päätti, että soveltamisasetukset saavat jäädä voimaan. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat, 19.3.2020

Perustuslakivaliokunta näytti pääosin vihreää valoa valmiuslain soveltamisasetuksille – opetus- ja varhaiskasvatusasioihin palataan vielä ensi viikolla. Robert Sundman, Yle uutiset, 19.3.2020

Verkkotallenne: Perustuslakivaliokunnan info valtioneuvoston asetuksista. Eduskunnan tiedote 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain nojalla annetuista asetuksista valmistuivat. Eduskunnan tiedote 19.3.2020

”Nyt varaudutaan tekemään järeitä toimia” – HS käy kohta kohdalta läpi valmius­laista aktivoidut pykälät. Anna-Liina Kauhanen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Eduskunta hyväksyi yksimielisesti valmiuslain käyttöönoton koronaviruksen torjumiseksi. Jyrki Hara, Yle uutiset 18.3.2020

Perustuslaki­valiokunta hyväksyi valmiuslain käyttöönotto­asetukset lähes kokonaisuudessaan – valtakunnallinen työvelvoite terveydenhuollon henkilökunnalle ei läpäissyt seulaa. Elina Kervinen, Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 18.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta valmistuivat. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Tallenne perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudesta valmiuslakiin liittyvistä valtioneuvoston asetuksista klo 13. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Katso perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän tiedotustilaisuus valmiuslain käyttöönottoasetusten käsittelystä valiokunnassa. Eduskunnan tiedote 18.3.2020

Professori tyrmäsi poikkeusolojen perustelun ja syytti hallitusta ”suuresta virheestä” – näin vastaa Sanna Marin. Uusi Suomi 18.3.2020

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö. Valtioneuvoston tiedote 17.3.2020

Valmiuslain käyttöönottoasetukset eduskunnalle. Valtioneuvoston tiedote 17.3.2020

Perustuslakivaliokunta käsittelee valmiuslain käyttöönottoasetusta tänään tiistaina. Eduskunnan tiedote 17.3.2020

Tällainen on päättäjien pohtima valmiuslaki: liikkumista ja joukkoliikennettä voitaisiin rajoittaa, ihmisiä määrätä töihin ja ylioppilaskirjoituksia siirtää. Keskisuomalainen 17.3.2020

Suomi siirtyy valmiuslain aikaan – tällainen on laki, jota kukaan ei haluaisi vapaaehtoisesti ottaa käyttöön. Joonas Laitinen, Helsingin Sanomat 17.3.2020

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta. Eduskunnan tiedote 16.3.2020

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvoston tiedote 16.3.2020

Hallitus päätti suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Valtioneuvoston tiedote 12.3.2020

Oikeusministeri Henriksson: Valmiuslain vastattava uusia ja muuttuneita uhkia. Oikeusministeriön tiedote 9.3.2020

Muuta aineistoa

Perustuslakiblogi

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, maaliskuu 2020, päivitetty 1.4.2020.
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kuva: Valtioneuvoston kanslia