Henkilö kädessään puheenjohtajan nuija.Kuva: Valtioneuvoston kanslia

​Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana 


Tietopakettiin ei enää lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee koronapandemian aikaa 2020−2022 ja valmiuslain käyttöönottoa Suomessa.

Mukaan on lisäksi otettu mm. tartuntatautilain muutokset, hallituksen koronalinjauksia ja -periaatepäätöksiä sekä artikkeleita, kirjallisuutta ja uutisia.

 

Hankkeen tausta

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 13.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön.

Hallitus teki keväällä 2020 useita rajoittamistoimenpiteitä koskevia linjauksia ja antoi eduskunnalle valmiuslain  käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia. 15.6.2020 valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot.

Kesällä 2020 koronatilanne helpottui, mutta paheni jälleen syksyllä, jolloin Suomenkin osalta päädyttiin tartuntataudin ns. toiseen aaltoon. Vuoden 2021 alussa tilanne oli aluksi vakaa, mutta helmikuun lopussa tartuntatautitilanteen uudelleen pahentuessa, hallitus joutui toteamaan tarpeen tiukemmista toimenpiteistä. Hallitus totesikin yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan jälleen poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi. Poikkeusolot tulivat voimaan 1.3.2021 ja valmiuslaki otettiin uudelleen käyttöön.

27.4.2021 valtioneuvosto antoi asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Hallitus katsoi, että koronavirusepidemia on jatkossa hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Kevään 2021 jälkeen koronapandemian aaltoilu jatkui ainakin vielä vuoden 2022 keväälle, minkä jälkeen rajoituksia purettiin jo kokonaisvaltaisemmin.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki (1552/2011) annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Tietopakettiin on koottu valmiuslain käyttöönoton päätökset valtioneuvostossa ja käyttöönoton käsittely eduskunnassa. Mukaan on otettu myös muutaman keskeisen lain, mm. tartuntatautilain muutokset. Lisäksi pakettiin on kerätty hallituksen koronalinjauksia ja -periaatepäätöksiä vuosilta 2020−2022. Oikeusvertaileva aineisto, artikkelit ja kirjallisuus sekä korona-ajan uutisointi täydentävät tietopakettia.

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, maaliskuu 2020, päivitetty 10.5.2022

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen tekemiä korona-ajan linjauksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Aineistoja kriisilainsäädännön käytöstä eri valtioissa korona-aikana.

Kirjallisuutta ja muuta aineistoa  

Artikkeleita, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa sekä muuta aineistoa.

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston eduskunnalle antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset, soveltamisasetukset sekä muita lakihankkeita.

Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Valmiuslaki (1552/2011) ja tartuntatautilaki (1227/2016) sekä niihin tulleet muutokset.

​Uutisointia

Valmiuslain käyttöä ja korona-ajan toimenpiteitä koskevaa uutisointia.