​Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa 

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 16.3.2020  yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön.

Hallitus on tehnyt useita rajoittamistoimenpiteitä koskevia linjauksia sekä antanut eduskunnalle valmiuslain  käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia seuraavasti: 17.3.2020, 19.3.2020, 20.3.2020, 25.3.2020, 27.3.2020, 31.3.2020, 6.4.2020, 15.4.2020, 6.5.2020, 12.5.2020 ja 15.6.2020. 15.6. todettiin myös, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Jos koronaviruksen aiheuttama tautitilanne paranee entisestään, loputkin rajoitukset voidaan purkaa kesän 2020 aikana.

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki (1552/2011) annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, maaliskuu 2020, päivitetty 18.9.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Kuva: Valtioneuvoston kanslia

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallitus keskusteli 12.3.2020 pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta.

Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Valmiuslaki (1552/2011) ja tartuntatautilaki (1227/2016) sekä niihin tulleet muutokset.

​Uutisointia

Valmiuslain uutisointia.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Raportteja kriisilainsäädännön käytöstä eri jäsenvaltioissa koronakriisin aikana.

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.

Kirjallisuutta

Kirjallisuutta, tutkimusaineistoa ja muuta aineistoa.