Henkilö kädessään puheenjohtajan nuija.Kuva: Valtioneuvoston kanslia

​Valmiuslain käyttöönottaminen korona-aikana 

Suomi kohtasi keväällä 2020 muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19) aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 16.3.2020  yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. 

Hallitus teki keväällä useita rajoittamistoimenpiteitä koskevia linjauksia sekä antoi eduskunnalle valmiuslain  käyttöönottoasetuksia ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia seuraavasti: 17.3.2020, 19.3.2020, 20.3.2020, 25.3.2020, 27.3.2020, 31.3.2020, 6.4.2020, 15.4.2020, 6.5.2020, 12.5.2020 ja 15.6.2020. 15.6. todettiin myös, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. 

Nykyinen, voimassa oleva valmiuslaki (1552/2011) annettiin vuonna 2011. Valmiuslain käyttöönotto tapahtuu niin, että eduskunta päättää, saavatko valtioneuvoston antamat käyttöönottoasetukset jäädä voimaan vai onko ne kumottava.

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, maaliskuu 2020, päivitetty 26.2.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen tekemiä korona-ajan linjauksia ja valtioneuvoston päätöksiä.

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Aineistoja kriisilainsäädännön käytöstä eri valtioissa korona-aikana.

​Uutisointia

Valmiuslain käyttöä ja korona-ajan toimenpiteitä koskevaa uutisointia.

Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston eduskunnalle antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset, soveltamisasetukset sekä muita lakihankkeita.

Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Valmiuslaki (1552/2011) ja tartuntatautilaki (1227/2016) sekä niihin tulleet muutokset.

Kirjallisuutta ja muuta aineistoa  

Artikkeleita, kirjallisuutta, tutkimusaineistoa sekä muuta aineistoa.