Kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

2018

Tiedustelu oikeusvaltiossa : tiedustelutoimivaltuuksien laajentaminen tiedustelun valvonnan näkökulmasta / Sami Pekola. Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2018. 109 s. Pro gradu -tutkielma.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

2017

Siviilitiedustelun ja suojelupoliisin ohjauksen kehittäminen sisäministeriön hallinnonalalla : työryhmän raportti / Sisäministeriö, 2017.

Siviilitiedustelulainsäädäntö : Siviilitiedustelulakityöryhmän mietintö / Sisäministeriö, 2017.

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi : työryhmän mietintö = Förslag till lagstiftning om militär underrättelseverksamhet : arbetsgruppsbetänkande / Puolustusministeriö, 2017.

Tiedustelutoiminnan valvonta : työryhmän mietintö / Oikeusministeriö, 2017.

Siviilitiedustelulainsäädäntö : lausuntotiivistelmä / Marko Meriniemi, Mikael Lohse. Sisäministeriö, 2017.

Sotilastiedustelulainsäädäntö : lausuntotiivistelmä / Kosti Honkanen, Hanna Kim. Puolustusministeriö, 2017.

How America lost its secrets : Edward Snowden, the man and the theft / Eddward Jay Epstein. New York, Random House, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

2016

Mass surveillance : who is watching the watchers? / Council of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ethics and the future of spying : technology, national security and intelligence collection / edited by Jai Galliott, Warren Reed. London, New York, NY, Routledge, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The future of foreign intelligence : privacy and surveillance in a digital age / Laura K. Donohue, 2016.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

2015

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja : tiedonhankintalakityöryhmän mietintö = Riktlinjer för en finsk underrättelselagstiftning : betänkande av arbetsgruppen för en informationsanskaffningslag / Puolustusministeriö, 2015.

Pakolaisvakoilun säätäminen rangaistavaksi : lausuntotiivistelmä / Oikeusministeriö 2015.

Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU. Volume I: Member States’ legal frameworks / European Union Agency for fundamental rights, 2015.
Yhteenveto: Tiedustelupalvelujen tarkkailutoiminta: perusoikeuksien turvaaminen ja oikeussuojakeinot Euroopan unionissa

Intelligence : from secrets to policy / Mark M. Lowenthal. Los Angeles : CQ Press, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Hybridisota : rintamaraportti / Heikki Tiilikainen. Helsinki, Auditorium, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Surveillance in Europe / David Wright, einhard Kreissl (ed.). London, New York, NY, Routledge, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Rikos meni verkkoon : näkökulmia kyberrikollisuuteen ja verkkoturvallisuuteen / Juha Peltomäki, Kati Norppa. Helsinki, Talentum, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

2014

The Emergence of EU criminal law : cybercrime and the regulation of the information society / Sarah Summers, Christian Schwarzenegger, Gian Ege and Finlay Young. Oxford, Hart Publishing, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Watching the watchers : parliament and the intelligence services / Andrew Defty, Hugh Bochel and Jane Kirkpatrick. Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Yksityisyyden suoja Suomessa / Riku Neuvonen. Helsinki, Lakimiesliiton kustannus, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Managing cyber attacks in international law, business, end relations : in search of cyber peace / Scott J. Shackelford. New York, Cambridge University Press, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Cyber operations and the use of force in international law / Marco Roscini. New York, Oxford University Press, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Cybersecurity and cyberwar : what everyone needs to know / Peter W. Singer and Allan Friedman. Oxford, Oxford University Press, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Cyberspace and international relations : theory, prospects and challenges / Jan-Frederik Kremer, Benedikt Müller (ed.). New York, Springer, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kyberturvallisuus / Jarno Limnéll, Klaus Majewski, Mirva Salminen. Jyväskylä, Docendo, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Leaving theatre : war, politics and intelligence on campaign in Afganistan / Klaus Ilmonen. PQR, 2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

2013

För din och andras säkerhet : konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel / Markus Naarttijärvi. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law, 2013. 

2012

Cyber warfare and the laws of war / Heather Harrison Dinniss. Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa


Tietoverkkoihin ja valvontaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Tiedusteluun liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa​

​Artikkeleita

Sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttäminen ja käyttäminen / Mikael Lohse. Julkaisussa: Defensor legis 98 (2017) : 5, s. 745–753.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiedustelu on otettava omiin käsiin / Tarja Västilä, Lakimiesuutiset 73 (2017) : 5, s. 50–53.
Lakimiesuutiset-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Tiedustelulainsäädäntö ja kiista massavalvonnasta. Verkkotiedustelulakiesitys johti kiistaan massavalvonnasta / Päivikki Karhula, artikkeli verkkoteoksessa Tiellä sananvapauteen, 2017

Verkkotiedustelu haastaa perusoikeudet / Heidi Hänninen, Lakimiesuutiset 72 (2016) : 5, s. 11–13.
Lakimiesuutiset-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kybervakoilu / Mikael Lohse, Julkaisussa Defensor legis 96 (2015) : 4, s. 762–771.
Defensor legis -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Massavalvonnan kyseenalaiset hyödyt / Martin Scheinin. Tietosuoja 2/2015, s. 35.
Tietosuoja-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Martin Scheinin: Tiedustelulait nytkähtivät eteenpäin. Perustuslakiblogi 19.11.2018

Martin Scheinin: Tiedustelulait – Suojelupoliisi valitsemaan omat valvojansa? Perustuslakiblogi 23.1.2018

Onko tiedustelulait säädettävä kiireellisesti?  Niklas Vainio, Perustuslakiblogi 22.8.2017

Lumiaura lähestyy yksityisyyden hankea. Martin Scheinin, Perustuslakiblogi 1.11.2016

Schrems-tuomio: Nousiko verkkotiedustelun tie pystyyn? Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen, Perustuslakiblogi, 7.10.2015

Tietoverkkorikosdirektiivin täytäntöönpano. Eduskunnan kirjasto, lakihankkeen tietopaketti

Surveille. Euroopan unionin projekti, jonka tarkoituksena analysoida verkkovalvonnan keinoja rikollisuuden ehkäisemisessä. ​

Päivitetty 6.3.2019

​Tiedustelulait | Siviilitiedustelu | Sotilastiedustelu | Tiedustelutoiminnan valvonta | Luottamuksellisen viestin suoja | ​ Kirjallisuutta ja tutkimusaineistoa | Uutisointia