​Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa

Valtioneuvoston antamat valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset annettiin eduskunnan käsiteltäväksi.

Valtioneuvoston asetusten käsittely eduskunnassa

M 1/2020

Muu asia M 1/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta.

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 2) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 1/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 2/2020

Muu asia M 2/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020, 18.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 2/2020)

Ainoa käsittely 18.3.2020 (PTK 27/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 18.3. klo 14.20

M 3/2020

Muu asia M 3/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 3/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 4/2020

Muu asia M 4/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 4/2020)

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 6/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 5/2020

Muu asia M 5/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 17.3.2020 (PTK 25/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään torstaina 19.3.2020 klo 12 mennessä. Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 17.3. klo 17. Katso myös asian M 1/2020 lähetekeskustelu.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2020 19.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2020, 19.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 5/2020)

Ainoa käsittely 19.3.2020 (PTK 29/2020, asiakohta 4): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei valtioneuvoston asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä kumota. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 19.3. klo 17.20

M 6/2020

Muu asia M 6/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 klo 11 mennessä.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 2/2020 19.3.2020

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 3/2020 25.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 6/2020 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 4/2020

Ainoa käsittely 25.3.2020 (PTK 33/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolevia 1 ja 2 sekä 4–11 §:ää kumota, ja ettei asetusta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta kumota. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 4/2020

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3. klo 15.15

M 7/2020

Muu asia M 7/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto viimeistään perjantaina 27.3.2020 klo 11 mennessä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2020, 27.3.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2020, 27.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 7/2020)

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96–103 §:n soveltamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 8/2020

Muu asia M 8/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 26.3.2020 (PTK 36/2020, asiakohta 4) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 8/2020)

Asian käsittely raukesi 27.3.2020.

M 9/2020

Muu asia M 9/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 27.3.2020 (PTK 38/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 8/2020, 27.3.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot, katso M 8/2020

Ainoa käsittely 27.3.2020 (PTK 40/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta 27.3.2020 annettu valtioneuvoston asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 27.3. klo 20.40

M 10/2020

Muu asia M 10/2020: Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Lähetekeskustelussa 30.3.2020 (PTK 42/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 11/2020, 3.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 10/2020

Ainoa käsittely 3.4.2020 (PTK 48/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 11/2020

Muu asia M 11/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43/2020, asiakohta 3) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020  

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 11/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 12/2020, M 14/2020

M 12/2020

Muu asia M 12/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 12/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 13/2020

Muu asia M 13/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 12/2020, 6.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 13/2020)

Ainoa käsittely 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 14/2020

Muu asia M 14/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Katso asian M 11/2020 lähetekeskustelu

Sivitysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2020, 2.4.2020 

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 9/2020, 2.4.2020 

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 14/2020)

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan, valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetty asia: M 11/2020

M 15/2020

Muu asia M 15/2020: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Lähetekeskustelussa 1.4.2020 (PTK 43 /2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2020, 2.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 15/2020

Ainoa käsittely 2.4.2020 (PTK 45/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 31.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 16/2020

Muu asia M 16/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 13/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 16/2020) 

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 4): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 17/2020

Muu asia M 17/2020: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 49/2020, asiakohta 4) ja (PTK 51/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 5/2020, 14.4.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 14/2020, 16.4.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 17/2020)

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 5): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 18/2020

Muu asia M 18/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Lähetekeskustelussa 6.4.2020 (PTK 51/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 15/2020, 16.4.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 18/2020)  

Ainoa käsittely 16.4.2020 (PTK 55/2020, asiakohta 6): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 20/2020

Muu asia M 20/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 17/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 20/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 2): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 21/2020

Muu asia M 21/2020: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Lähetekeskustelussa 6.5.2020 (PTK 67/2020, asiakohta 7) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 18/2020, 6.5.2020

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 21/2020)

Ainoa käsittely 7.5.2020 (PTK 69/2020, asiakohta 3): Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.

M 22/2020

Muu asia M 22/2020: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 5) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 6/2020, 20.5.2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 19/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 22/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 2): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

M 23/2020

Muu asia M 23/2020: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja 

Lähetekeskustelussa 13.5.2020 (PTK 72/2020, asiakohta 6) asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 20/2020, 3.6.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (M 23/2020)

Ainoa käsittely 3.6.2020 (PTK 86/2020, asiakohta 3): eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi.

​Muita koronavirustilanteen poikkeusoloissa annettuja lakihankkeita ja niiden käsittely eduskunnassa​

HE 25/2020

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 24.3.2020 (PTK 31/2020, asiakohta 12) asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2020, 25.3.2020

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2020, 25.3.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 25/2020)

Ensimmäisessä käsittelyssä 25.3.2020 (PTK 34/2020, asiakohta 2) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 25.3.2020 klo 22

Toisessa käsittelyssä (PTK 41/2020, asiakohta 2) 28.3.2020 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan täysistunnon verkkolähetys 28.3.2020 klo 10

HE 72/2020

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelussa 19.5.2020 (PTK 74/2020, asiakohta 9) asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 9/2020, 25.5.2020

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 14/2020, 25.5.2020 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2020, 26.5.2020

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot (HE 72/2020)

Ensimmäisessä käsittelyssä 26.5.2020 (PTK 80/2020, asiakohta 2) eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2020 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toisessa käsittelyssä 29.5.2020 (PTK 83/2020, asiakohta 3) eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 


Päivitetty 7.7.2020

Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta | Uutisointia