​Kirjallisuutta

Artikkeleita kriisilainsäädännön käytöstä korona-aikana eri maissa

The Covid-19 emergency in the Netherlands: a constitutional law perspective / Maria Francesca Cavalcanti, Matthijs Jan Terstegg. DPCE Online, Vol 43 No 2 (2020).

Legislative response to Coronavirus (Switzerland) / Felix Uhlmann, Eva Scheifele. The Theory and Practice of Legislation, 27.6.2020.

This Time is Different? - On the Use of Emergency Measures During the Corona Pandemic / Christian Bjørnskov, Stefan Voigt. Hamburg: University of Hamburg, Institute of Law and Economics, 2020. Working Paper 2020, No. 36.

Coronakrisen blottlägger skillnaderna i förvaltningen i Norden / Siv Sandberg. Kommuntorget (2020) : 2, s. 34–35.
Kommuntorget-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Författningsberedskap i praktiken : en kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen / Anna Jonsson Cornell. Svensk juristtidning (2020) : 5–6, s. 377–381.
Svensk juristtidning -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Koronakriisin jälkihoito ja jälleenrakennus: exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:17.

Talouspolitiikan strategia koronakriisissä / Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo. Helsinki: Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:13.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Koronakriisin vaikutukset ja suunnitelma epidemian hallinnan hybridistrategiaksi : exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti. Valtiovarainministeriön exit- ja jälleenrakennustyöryhmä. Helsinki, Valtioneuvosto, 2020. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12. (Hetemäen raportti)

Politics of last resort : governing by emergency in the European Union / Jonathan White. New York, Oxford University Press, 2020.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huoltovarmuus : varautumisella selviytymiskykyä / Kari Klemm, Kerttu-Ilona Pajala. Helsinki, Tietosanoma, 2019.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi : Valmiuslakitoimikunnan mietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2005. Komiteanmietintö, 2005:2.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valmiuslainsäädännön tarkastelua perustuslain näkökulmasta : Valmiuslakitoimikunnan välimietintö. Helsinki, Oikeusministeriö, 2004. Komiteanmietintö, 2004:1.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Suomen kriisilainsäädäntö / Kaarina Buure-Hägglund. Helsinki, WSOY Lakitieto 2002.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen. Helsinki, Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja, 12/2001.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valmiuslainsäädäntöön sekä poikkeuslakeihin ja -oloihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Tartuntatauteihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Perustuslakiblogi
– valmiuslakiin liittyviä kirjoituksia 12.3.2020 lähtien

Valtioneuvosto: Näin valmiuslain käyttöönoton prosessi etenee

Valtioneuvosto: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta
– mm. hallituksen linjaukset ja päätökset, voimassa olevat rajoitukset ja suositukset, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, tietoa valtioneuvoston johtamisesta poikkeusoloissa sekä ministeriöiden ajankohtaisaineistot koronaviruksesta.

Valtioneuvosto: Hallituksen linjaukset

Valtioneuvosto: Koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset

Sosiaali- ja terveysministeriö: Koronavirustilanne Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Koronavirusepidemian mallinnusta


Päivitetty 18.9.2020

Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta | Uutisointia