​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallitus keskusteli 12.3.2020 pitämässään neuvottelussa koronavirustilanteesta ja päätti suosituksista ja varautumisesta. Ne koskivat mm. taloudellista varautumista, suosituksia työpaikoille ja lähikontakteihin, varautumista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ulkomaanmatkailua ja varautumista mahdollisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin.

Hallituksen linjaukset

16.3.2020 hallitus linjasi lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti. Hallitus myös totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

25.3.2020 hallitus päätti rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3. alkaen 19.4.2020 saakka.

Hallitus linjasi 9.4.2020, että sen 16.3. antamia linjauksia ja toimintaohjeita koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5.2020 saakka.

15.4.2020 hallitus antoi asetuksen, jolla kumotaan Uudenmaan liikkumisrajoitukset. Asetus tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Hallitus päivitti 22.4.2020 Suomen koronavirusstrategiaa taudin leviämisen estämiseksi. Rajoitustoimia mahdollista purkaa asteittain ja hallitusti.

Hallitus linjasi neuvotteluissaan 23.4.2020, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa ainakin 31.7. saakka.

Valtioneuvosto antoi 30.4.2020 hallituksen 29.4. tekemän linjauksen mukaisen periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 3.–4.5.2020 toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

Valtioneuvosto teki 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi.

29.5.2020 hallitus linjasi, että kotimaassa voi matkailla 29.5. alkaen, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita.

Koronarajoituksista luovutaan asteittain ja hallitusti 1.6.2020 alkaen. Kesäkuun alusta alkaen tulee lievennyksiä muun muassa kokoontumisrajoituksiin, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä julkisten tilojen aukioloon. Myös ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan.

Hallitus linjasi 3.6.2020 kasvosuojien käytöstä. Koronavirustilanteessa ensisijaista on noudattaa riittäviä fyysisiä etäisyyksiä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa tartuntojen ehkäisemiseksi.

Hallitus linjasi 11.6. sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14.7.2020 asti. Hallitus myös tarkensi linjaustaan suurten ulkotilaisuuksien järjestämisestä 1.7. alkaen.

Hallitus arvioi 15.6.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi 15.6. yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020.

Hallitus linjasi 17.6.2020 lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 23.6.2020 rajakysymyksistä, etätyöstä ja yli 70-vuotiaita koskevista suosituksista.

Hallitus linjasi 8.7.2020 sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista.

Hallitus linjasi 13.7.2020 ministeriöiden yhteisestä työryhmästä, joka huolehtii terveysturvallisuudesta rajanylityspaikoilla.

Valtioneuvosto päätti 23.7.2020 palauttaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Itävallan, Slovenian ja Sveitsin väliseen liikenteeseen.

Valtioneuvosto päätti 6.8.2020 ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden sekä Suomen ja Belgian välisessä liikenteessä.

Hallitus teki 13.8.2020 periaatepäätökset maskisuosituksesta ja etätyöstä.

Hallitus linjasi 18.8.2020 rajaliikenteen rajoituksista. Sisä- ja ulkorajaliikenteen rajoituksia palautetaan epidemiologiseen arvioon perustuen.

Hallitus käsitteli 3.9.2020 toimintasuunnitelmaa, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Valtioneuvoston yleisistunto valtuutti periaatepäätöksellään sosiaali- ja terveysministeriön antamaan toimintasuunnitelman.

Hallitus teki 11.9.2020 periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.

Valtioneuvoston yleisistuntojen päätöksiä

Maaliskuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetukset sekä soveltamisasetukset eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2020 VN 18/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (125/2020) valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (124/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi

Valtioneuvoston asetus (127/2020) kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtioneuvoston asetus (126/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (128/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.3.2020 VN 19/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (130/2020) valmiuslain 86, 88, 93–95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen muutoksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 20.3.2020 VN 20/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (131/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2020 VN 21/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 25/2020 eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020

Valtioneuvosto antoi kaksi uutta valmiuslain käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 VN 22/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen: 

Valtioneuvoston asetus (139/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Valtioneuvoston asetus (140/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 16.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 25/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (145/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 klo 23.30

Valtioneuvosto antoi valmiuslain soveltamisasetuksen eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 VN 26/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (146/2020) liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta sekä käyttöönotosta eduskunnalle. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle myös asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2020 VN 31/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (174/2020) valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (175/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (176/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus (177/2020) valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (173/2020) ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi

Huhtikuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 10.30

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 33/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (191/2020) varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Valtioneuvoston asetus (190/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 klo 18.15

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain soveltamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2020 VN 34/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (197/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 VN 43/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (217/2020) valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta.

Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Valtioneuvoston yleisistunto 30.4.2020 VN 49/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/54 koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten hallitusta ja porrastetusta purkamisesta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Toukokuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 VN 51/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/57 suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi.

Valtioneuvoston asetus (308/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston asetus (309/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksia valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2020 VN 55/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (362/2020) väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valtioneuvoston asetus (363/2020) kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta eduskunnalle. Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020 VN 57/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 29.5.2020 VN 62/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (401/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Kesäkuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020

Valtioneuvosto antoi valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan 16.6.2020. Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2020 VN 70/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (444/2020) valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kyseisten toimivaltuuksien soveltamisesta annettujen asetusten kumoamisesta

Valtioneuvoston asetus (445/2020) valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020

Valtioneuvosto antoi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valtioneuvoston yleisistunto 18.6.2020 VN 72/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen:

Valtioneuvoston asetus (477/2020) ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Elokuu 2020

​Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020

Valtioneuvosto puolsi periaatepäätöksellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa maskisuositusta. Lisäksi annettiin valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön esityksen pohjalta periaatepäätös suosittaa etätyötä niillä alueilla, joissa koronaepidemia on kasvussa ja työtehtävät sallivat etätöihin siirtymisen. Valtioneuvoston yleisistunto 13.8.2020 VN 85/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen.

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/99​ kansalaisten kasvomaskien käyttöä koskevan suosituksen antamisest
Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/100 etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta 

Syyskuu 2020

Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen toimintasuunnitelman antamisesta hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID 19 -epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Valtioneuvoston yleisistunto 3.9.2020 VN 89/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen.  

Valtioneuvoston periaatepäätösVNK/2020/106 toimintasuunnitelman antamisesta hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen COVID 19 -epidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen

Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2020

Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa. Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2020 VN 92/2020: päätösluettelo liitteineen ja taustamuistioineen.

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2020/114 hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa.