​Valmiuslaki ja tartuntatautilaki

Valmiuslaki (1552/2011) ja siihen tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 3/2008 eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 1552/2011 käsittelytiedot. Uudella valmiuslailla kumottiin aiempi valmiuslaki 1080/1991 

Hallituksen esitys HE 108/2012 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2014  eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 88 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 210/2016 eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 99 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2016 eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 14 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 145/2017 laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 130/2018 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 93 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 2/2020 eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
– sisältää valmiuslain 103 §:n muuttamisen

Tartuntatautilaki (1227/2016) ja siihen tulleet muutokset

Hallituksen esitys HE 13/2016 eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 1227/2016 käsittelytiedot. Uudella tartuntatautilailla kumottiin aiempi tartuntatautilaki 583/1986

Hallituksen esitys HE 159/2017 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 42 §:n kumoamisen sekä 25 §:n 1 momentin, 34 §:n, 36 §:n 2 momentin, 51 §:n 2 momentin ja 53 §:n 2 momentin muuttamisen

Hallituksen esitys HE 49/2018 eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 18 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 284/2018 eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 25 §:n 3 momentin, 41 §:n, 51 §:n 3 momentin ja 53 §:n 4 momentin kumoamisen

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja uusien
58 a ja 58 b §:n väliaikaisen lisäämisen lakiin
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Hallituksen esitys HE 80/2020 eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
– sisältää tartuntatautilain 60 §:n 1 momentin, 72 §:n ja 75 §:n 1 momentin muuttamisen
– henkilön karanteenista päättäminen, lääkkeiden tarkoituksenmukainen ja yhdenvertainen saanti

Hallituksen esitys HE 101/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– sisältää uuden 4 a luvun väliaikaisen lisäämisen tartuntatautilakiin
– Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi, myöh. Koronavilkku
– tutustu myös tietopakettiin Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi


Päivitetty 18.9.2020

Valmiuslain käyttöönottaminen koronavirustilanteessa | Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä | Oikeusvertailevaa aineistoa | Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa | Valmiuslaki ja tartuntatautilaki | Kirjallisuutta | Uutisointia