​Lainvalmistelu ja eduskunta-asiakirjat

Tie lainsäädäntöaloitteesta hyväksytyn säädöksen julkaisemiseen käsittää monta eri vaihetta. Oikeusministeriön julkaisema Lainvalmistelun prosessiopas perehdyttää lainsäädäntöprosessin vaiheisiin.

​Lainvalmistelun tietolähteet

Uutta lainsäädäntöä valmistellaan ministeriöissä joko virkatyönä tai valmisteluelimen toimesta. Valmisteluelimiä ovat esimerkiksi työryhmät, toimikunnat ja komiteat. Lainsäädäntöhankkeiden eri vaiheista on mahdollista saada tietoa monesta eri informaatiolähteestä. Uudemmista lainsäädäntöhankkeista on hyvin tietoa verkossa. Kun haluaa tutkia vanhempia lainsääntöhankkeita, on usein välttämätöntä käyttää myös painettuja lähteitä. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on lainvalmisteluhankkeisiin liittyviä julkaisuja, kuten komiteanmietintöjä ja työryhmäraportteja.

Valtioneuvoston sivustolla julkaistaan tietoa valmisteilla olevista lainsäädäntöhankkeista: Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa. Tässä verkkopalvelussa voi hakea ministeriöiden käynnissä olevia ja vuoden 2010 jälkeen päättyneitä säädöshankkeita. Valtioneuvoston verkkopalvelussa on tietoa myös esimerkiksi erilaisten työryhmien ja toimielinten tiedot. Arkistoitujen ja ennen vuotta 2010 päättyneiden hankkeiden tietoja voi pyytää ministeriön kirjaamosta.

​Kansalaisvaikuttaminen

Lainsäädäntöhankkeisiin voi kansalaisena vaikuttaa eri tavoin. Demokratia.fi-sivusto kokoaa erilaisia kansalaisvaikuttamisen verkkopalveluja yhteen.

Kansalaisaloite tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntöön. Kansalaisaloite.fi-sivustolla on tietoa kansalaisaloitteesta ja sen tekemisestä. Otakantaa.fi-palvelu puolestaan tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa lainsäädäntö- ja muihin valmisteluvaiheessa oleviin hankkeisiin. Lausuntopalvelu.fi-palvelu  tarjoaa mahdollisuuden antaa lausuntoja lainsäädäntöhankkeista sähköisesti. Lausuntoja saavat antaa sekä organisaatiot ja kansalaiset.

Eduskunnan kirjaston Kansalaisvaikuttaimisen tietopaketissa on lisää tietoa kansalaisen eri vaikuttamismahdollisuuksista.

​Eduskunta-asiakirjat

Kun lakiehdotus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi, voi asian etenemistä seurata eduskunnan valtiopäiväasiat ja -asiakirjat hakupalvelussa. Hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt ja lausunnot ovat käytännössä niitä oikeudellisia informaatiolähteistä, joista haetaan tarkempaa tietoa lainsäätäjän tarkoituksesta. Valtiopäiväasiakirjat-tietopaketissa on lisää tietoa valtiopäiväasiakirjoista ja niiden hausta.

Lakihankkeiden tietopaketit

Koska lainvalmistelua koskeva aineisto on verkossa melko hajallaan, Eduskunnan kirjaston asiantuntijat ovat tehneet vuodesta 2011 lähtien käyttäjäystävällisiä tietopaketteja keskeisistä lainsäädäntöhankkeista. Lakihankkeiden tietopaketit LATI -verkkopalvelu kokoaa lainsäädäntöhankkeita koskevan valmisteluaineiston ja tiedon verkossa julkaistaviksi tietopaketeiksi. LATI-paketit tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa – voit ehdottaa uutta LATI-pakettia tai täydennystä olemassa olevaan tietopakettiin.