​Oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjastolla on laaja kokoelma koti- ja ulkomaista oikeuskirjallisuutta. Kommentaarien ja muiden erillisteosten lisäksi kokoelmissa on mm. lakitekstijulkaisuja, aikakauslehtiä, vuosikirjoja ja hakuteoksia.

Eduskunnan kirjaston Selma-kokoelmatietokanta sisältää tiedot kirjaston aineistosta. Tietokannasta voi tehdä kirjallisuushakuja monin eri tavoin. Apuna aineistohaussa voi käyttää Eduskunnan kirjaston EKS-asiasanastoa, jossa on asiasanojen aiheenmukainen hakemisto. Haun voi tehdä suoraan asiasanaan liittyvän Hae viitteet -linkin kautta.

​Kotimainen oikeuskirjallisuus

Kirjasto hankkii kotimaista oikeuskirjallisuutta kattavasti kokoelmiin. Selma-kokoelmatietokantaan luetteloidaan kirjojen lisäksi keskeisimpien juridisten aikakausijulkaisujen ja vuosikirjojen artikkelit.

Selma-kokoelmatietokannassa oleva Kotimaisen oikeuskirjallisuuden haku 1982– sisältää Bibliographia Iuridica Fennican eli Suomen lainopillisen kirjallisuuden aineiston julkaisuvuodesta 1982 alkaen. Tietokanta sisältää Suomessa julkaistuja, Suomea koskevia sekä suomalaisten kirjoittajien oikeustieteellisiä artikkeleita ja kirjoja. Kotimainen oikeudellinen kirjallisuus ei ole konkreettisesti olemassa oleva Eduskunnan kirjaston kokoelma: se on viitetietokanta kotimaisesta oikeudellisesta kirjallisuudesta. Ennen vuotta 1982 ilmestyneeseen kotimaiseen oikeuskirjallisuuteen 1600-luvulta lähtien löytyy viitetietoja Selma-kokoelmatietokannasta.

​Ulkomainen oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjastoon hankittavan ulkomaisen oikeuskirjallisuuden painopisteet ovat valtiosääntöoikeus, EU-oikeus, kansainvälinen oikeus, vertaileva oikeustiede ja oikeuspolitiikka. Lisäksi pyritään hankkimaan kirjallisuutta eri oikeudenalojen ajankohtaisista aiheista eduskuntatyön tarpeisiin.

Eduskunnan kirjasto on EU:n, YK:n ja monien sen erityisjärjestöjen sekä Euroopan neuvoston tallekirjasto Suomessa. Kokoelmassa on runsaasti näiden järjestöjen virallisaineistoja ja järjestöjen toimintaa käsittelevää kirjallisuutta. EU-aineistoa esitellään EU-tietopaketissa, YK-aineistoa YK-tietopaketissa sekä Euroopan neuvoston aineistoa Euroopan neuvosto -tietopaketissa.