​Tuomioistuinratkaisut

Kotimaisten, erityisesti ylimpien, tuomioistuinten, sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on tärkeä oikeuslähde Suomessa. Oikeuskäytäntöä on saatavilla painetuissa vuosikirjoissa ja oikeudellisissa verkkopalveluissa. On myös mahdollista pyytää kopio tietystä ratkaisusta suoraan kyseiseltä tuomioistuimelta.

​Kotimainen oikeuskäytäntö

Eduskunnan kirjastossa korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja työtuomioistuimen vuosikirjat ovat saatavissa niiden varhaisimmista julkaisuvuosista lähtien. Alma Talent Pro on vuodesta 1998 lähtien julkaissut KKO:n ratkaisut kommentein -sarjaa, joka sisältää korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden analysoimina.

Ylimpien tuomioistuinten ratkaisuja on hyvin saatavilla sähköisesti oikeudellisissa verkkopalveluissa. Uusimmat ratkaisut ovat tuomioistuinten omilla verkkosivuilta. Oikeudellisissa verkkopalveluissa on ylimpien tuomioistuinten ratkaisujen lisäksi julkaistu myös valikoima hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten ratkaisukäytäntöä. Oikeustieteilijät julkaisevat kommentaareja korkeimpien tuomioistuinten ratkaisuista myös oikeudellisissa kausijulkaisuissa.

Eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisukäytäntö

EU-tuomioistuimen ratkaisut ovat saatavilla Eduskunnan kirjastossa painettuina. Tapaukset ovat haettavissa sähköisenä EU-tuomioistuimen CURIA-verkkopalvelusta ja EUR-Lex-tietopankista. Valikoima EU-tuomioistuimen ratkaisuja löytyy myös kotimaisista oikeudellisista verkkopalveluista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä on kattavasti HUDOC-tietokannassa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen suomenkielisiä ratkaisutiivistelmiä on saatavilla Finlexissä. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja myös painettuina. Tämän lisäksi kirjastoon on hankittu runsaasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeustapauskommentaareja sisältäviä teoksia. 

Muiden maiden oikeustapaukset

Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on valikoiden muiden maiden tuomioistuinten painettuja oikeustapauskokoelmia. Esimerkiksi Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisut sisältävä julkaisu Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) on kokoelmissamme vuodesta 1874 alkaen.

Lisäksi Eduskunnan kirjastoon on hankittu käyttöoikeus joihinkin muiden maiden oikeustapauksia sisältäviin palveluihin. Ruotsalainen Zeteo-palvelu, jossa on hyvä kokoelma ruotsalaisia oikeustapauksia, on käytettävissä kirjaston asiakastietokoneilla.

Eduskunnan kirjaston eri maiden tiedonlähdeoppaissa on tietoa kyseisten maiden painetuista ja sähköisistä oikeustapauskokoelmista.