​Oikeuslähteet-tietopaketti

Oikeudellinen ratkaisutoiminta ja oikeustiede perustuvat oikeuslähteisiin ja niiden asianmukaiseen käyttöön. Oikeuslähde on juridisen päätöksenteon perustana viranomaisten toiminnassa, tuomioistuimissa ja oikeustieteellisessä tutkimuksessa. Tärkein oikeuslähde on laki. Muita oikeuslähteitä ovat mm. lainsäätäjän tarkoitus, kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus.

Oikeudelliset informaatiolähteet ovat konkreettisia aineistoja, kuten lakikirjat tai valiokuntien mietinnöt, jotka antavat tietoa jonkin oikeuslähteen sisällöstä. Eduskunnan kirjastolla on hyvin kattavat kokoelmat oikeudellisia informaatiolähteitä.


​​Teksti: Erika Bergström, maaliskuu 2015, päivitetty 19.11.2018, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tillgänglig också: Informationspaket om rättskällor

Yleistä oikeuslähteistä ja oikeudellisesta informaatiosta

Keskeisin oikeuslähde Suomessa on laki. Lainsäätäjän tarkoitus käy parhaiten esille lain valmisteluasiakirjoista.

Oikeuskirjallisuus

Eduskunnan kirjastolla on laaja kokoelma koti- ja ulkomaista oikeuskirjallisuutta, mm. kommentaareja, lakitekstijulkaisuja, aikakauslehtiä, vuosikirjoja ja hakuteoksia.

​Tuomioistuinratkaisut

Oikeuskäytäntö on tärkeä oikeuslähde. Oikeuskäytäntöä on saatavilla painetuissa vuosikirjoissa ja oikeudellisissa verkkopalveluissa.

Lainsäädäntö

Suomen säädöskokoelma on virallinen säädöslähde. Perustuslain mukaan eduskunnan hyväksymä laki tulee julkaista viipymättä säädöskokoelmassa.

​Lainvalmistelu ja eduskunta-asiakirjat

Uutta lainsäädäntöä valmistellaan ministeriöissä. Lainsäädäntöhankkeiden eri vaiheista on mahdollista saada tietoa monesta eri lähteestä.

Oikeudelliset verkkopalvelut

Oikeudellisissa verkkopalveluissa julkaistaan säädöksiä alkuperäisessä ja ajantasaisessa muodossa. Kotimaisia oikeudellisia verkkopalveluja ovat Finlex, Edilex, Suomenlaki.com ja Talentum fokus.