Lakialoitteita ja muita valtiopäivätoimia 2001–2012

Rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain hyväksymisen jälkeen eduskunta sai 2000-luvulla käsiteltäväkseen runsaasti kansanedustajien valtiopäivätoimia tästä samasta aihepiiristä.

TPA 231/2001 Toimenpidealoite: Rekisteröityä parisuhdetta koskevan sääntelyn huomioon ottaminen muualla lainsäädännössä (Aittoniemi, Sulo / alk)

KK 42/2002 Kirjallinen kysymys: Parisuhteen laillistaminen ja sukunimen muutos (Koskinen, Marjaana / sd ym.)

KK 125/2002 Kirjallinen kysymys: Homoliittojen siunaaminen (Aittoniemi, Sulo / alk)

KK 259/2002 Kirjallinen kysymys: Parisuhteen rekisteröinnin tasa-arvoa lisäävä vaikutus (Lapintie, Annika / vas)

KK 357/2002 Kirjallinen kysymys: Parisuhteensa rekisteröineiden tasavertainen kohtelu (Ojansuu, Kirsi / vihr ym.)

KK 823/2002 Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien henkilöiden liittojen siunaaminen (Aittoniemi, Sulo / alk)

LA 77/2003 Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (Meriläinen, Rosa / vihr ym.)

LA 78/2003 Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (Meriläinen, Rosa / vihr ym.)

KK 253/2004 Kirjallinen kysymys: Sisäinen adoptio-oikeus samaa sukupuolta olevien parien perheissä (Meriläinen, Rosa / vihr ym.)

KK 285/2005 Kirjallinen kysymys: Samaa sukupuolta olevien parien oikeus yhteiseen sukunimeen (Meriläinen, Rosa / vihr)

KK 490/2005 Kirjallinen kysymys: Vakuutusvalvontaviraston toimenpiteet vakuutusyhtiöiden saamiseksi soveltamaan laillisia vakuutusehtoja (Biaudet, Eva / r)

LA 170/2006 Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta (Tynkkynen, Oras / vihr)

KK 800/2006 Kirjallinen kysymys: Lapset ja rekisteröity parisuhde -toimikuntamietinnössä esitetyt muutostarpeet perhevapaisiin ja perhe-etuuksiin (Siimes, Suvi-Anne / vas)

KK 888/2006 Kirjallinen kysymys: Lapset ja rekisteröity parisuhde (Meriläinen, Rosa / vihr)

LA 31/2009 Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta (Tynkkynen, Oras / vihr ym.)

KK 158/2012 Kirjallinen kysymys: Vanhemmuuden määräytyminen hedelmöityshoitojen yhteydessä (Toivola, Jani / vihr)