Kansainvälinen oikeus ja kansainväliset järjestöt 

Kansainvälisellä oikeudella tarkoitetaan valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita sääntelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuutta.

Kansainvälinen oikeus on yksi Eduskunnan kirjaston oikeuskirjallisuuden tärkeimmistä painopistealueista. Eduskunnan kirjasto on myös kansainvälisten järjestöjen erikoiskirjasto, joka välittää tietoa niiden toiminnasta.

Tältä sivulta löydät Eduskunnan kirjaston laatimia tietopaketteja kansainvälisestä oikeudesta sekä eräistä merkittävistä kansainvälisistä järjestöistä.

​Kansainvälisten järjestöjen kokoelma

Eduskunnan kirjaston kokoelmassa on erityisesti YK:n ja sen erityisjärjestöjen, kuten ILO:n, IMF:n, IMO:n sekä Kansainliiton asiakirjoja ja julkaisuja. Lisäksi kokoelmissa on muun muassa Euroopan neuvoston, OECD:n, WTO:n, ETYJ:n, Pohjoismaiden neuvoston, Inter-Parliamentary Unionin (IPU) ja Asian Development Bankin (ADB) asiakirjoja ja julkaisuja.

Kirjasto saa tai hankkii kokoelmaansa kansainvälisten järjestöjen julkaisuja joko valikoidusti tai kokonaisuudessaan. Eduskunnan kirjastossa on esimerkiksi Suomen laajin kokoelma YK:n tuottamaa aineistoa ja sitä käsittelevää kirjallisuutta.

Kirjaston tietopalvelu auttaa etsimään tietoa järjestöjen toiminnasta ja opastaa asiakirjojen käytössä. Kirjasto järjestää myös kaikille avointa koulutusta kansainvälisten järjestöjen tiedonlähteistä.

Lisää tietoa kansainvälisen oikeuden tietopaketeista.

Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden toimijoiden välisiä suhteita säätelevien sääntöjen, periaatteiden, käytäntöjen ja käsitteiden kokonaisuus.

Lisää tietoa YK-tietopaketista.

Yhdistyneet kansakunnat on maailman kansojen tärkein yhteistyöjärjestö. YK-tietopaketti sisältää tietoa YK:n keskeisistä tiedonlähteistä ja lyhyet esittelyt järjestön päätoimielimistä.


Lisää tietoa Euroopan neuvoston tietopaketista.

Euroopan neuvosto on vanhin ja laajin poliittinen yhteistyöjärjestö Euroopassa. 

Lisää tietoa OECD-tietopaketista.

OECD on kansainvälinen kehittyneiden markkinatalousmaiden järjestö, johon kuuluu 36 valtiota. Järjestö perustettiin vuonna 1961.

Lisää tietoa Kansainliitto-tietopaketista.

Kansainliiton peruskirjan voimaan astumisesta tuli 10.1.2020 täyteen sata vuotta. Kansainliiton perustivat ensimmäisen maailmansodan voittaneet valtiot. 


Lisää tietoa Suomi YK:ssa -tietopaketista.

Tietopaketissa kerrotaan, miten Suomi haki YK:n jäsenyyttä vuonna 1947 ja siitä, miten Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955.

Lisää tietoa Pohjoismaiden neuvosto -tietopaketista.

Pohjoismaat ovat kokoontuneet Pohjoismaiden neuvoston piirissä 1950-luvulta alkaen.