​Kunta- ja aluehallintokongressi – Congress of local and regional authorities (CLRAE)

Kunta- ja aluehallintokongressin edeltäjä on perustettu vuonna 1957. Euroopan neuvoston toimielin siitä tuli vuonna 1994. Kongressi on neuvoa-antava elin, joka edustaa jäsenvaltioiden kunta- ja aluehallinnon toimijoita. Jäsenten tulee olla vaaleilla valittuja tai vaaleilla valitulle elimelle välittömästi vastuussa olevia. Jäseniä ja varajäseniä on kumpiakin 318. Suomella on viisi varsinaista ja viisi varaedustajan paikkaa. Kongressilla on kaksi kamaria, kunta- ja aluekamari. Yleisistuntoon kongressi kokoontuu kerran vuodessa. ​

​Kunta- ja aluehallintokongressin toiminta ja tehtävät

Toimielimen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista yhteistyötä. Kongressin kannustaa paikallisia viranomaisia kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta. Lisäksi edistetään Euroopan neuvoston keskeisiä periaatteita demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Yhteistyötä tehdään myös muiden kansallisten ja kansainvälisten kunta- ja aluetason järjestöjen kanssa, yksi yhteistyökumppani on Euroopan unionin alueiden komitea. 

Kongressi tuottaa maaraportteja, jotka koskevat kunta- ja aluehallinnon tilaa Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Erityisesti uusille jäsenmaille tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja, jotta kunta- ja aluetason rakenteet olisivat tehokkaita. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan toteutumisen seuraamisen lisäksi kongressi tarkkailee paikallis- ja aluevaaleja.

​Kunta- ja aluehallintokongressin asiakirjoja

Asiakirjoja verkossa

Adopted texts, hyväksytyt asiakirjat (recommendations, resolutions)
In the field, keskeiset aihealueet
Document search, asiakirjojen haku
Sessions, istunnot
Legal instruments and reference texts, keskeisiä sopimuksia

Eduskunnan kirjaston kokoelmassa ei pääsääntöisesti ole kongressin asiakirjoja, mutta kunta- ja aluehallintokongressin asiakirjoja voi tiedustella Kuntaliitosta.